Utvecklingen av datalagring

Utvecklingen av datalagring

Kapaciteten i datalagringsenheter har ökat i en otrolig takt under de senaste decennierna.

Teknik

Nyckelord

datalagring, datalagringsanordning, uppgifter, hålkort, magnetband, diskett, optisk skiva, USB-minne, SD-kort, HDD, SSD, Hålkort, CD, DVD, minneskort, IT-centrum, molntjänst, byte, megabyte, kilobyte, terrabyte, Kapacitet, lagringskapacitet, bluray, Information, informationsbehandling, laser, teknologi, informationsteknologi, DEN

Relaterade objekt

Hårddisk

Hårddiskar är avsedda för magnetisk datalagring.

Hur fungerar optiska skivenheter?

Denna animation visar olika optiska skivenheters konstruktion och funktion.

Bärbar dator, kringutrustning

En mängd kringutrustning som kan användas tillsammans med bärbara datorer.

Stationär dator

Denna animation visar de komponenter en stationär dator är uppbyggd av, samt den viktigaste kringutrustningen.

Hur fungerar det? - datornätverk

Internet ger oss möjligheten att skicka data snabbt över stora avstånd.

Hur fungerar mobiltelefonen?

Denna animation visar hur en mobiltelefon fungerar.

Kretskort

Ett kretskort är ett mönsterkort med elektroniska komponenter

Added to your cart.