Urinvägarna

Urinvägarna

Urinvägarna avlägsnar skadliga och onyttiga ämnen från kroppen.

Biologi

Nyckelord

Urinsystemet, avlägsnande, urin, njurar, urinledare, urinblåsa, urinrör, njurbäcken, njur pyramiden, nefronet, filtrat, medulla, bark, njursten, homeostas, människa, anatomi, biologi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Kvinnans fortplantningsorgan (gymnasienivå)

En serie organ som tillsammans bildar fortplantningsapparaten.

Kvinnans reproduktionssystem (elementär)

En rad organ som tillsammans bildar reproduktionssystemet.

Mannens fortplantningsorgan

Fortplantningsapparaten består av fortplantningsorgan.

Adrenalin (avancerad nivå)

Adrenalin, även kallat epinefrin, är ett hormon som produceras i stressiga situationer och förbereder kroppen på att fly eller slåss.

Binjurarna

Binjurarnas uppgift är bland annat att upprätthålla homeostas och att framkalla en snabb respons i stressfulla situationer.

Hjärtat

Hjärtat är den centrala pumpen i hjärt- och kärlsystemet och det slår flera miljarder slag under en livstid.

Människokroppen (kvinna)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Människokroppen (man)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Övre mag- och tarmkanalen

Under sväljning förs maten från munhålan till magsäcken, belägen mellan matstrupen och tolvfingertarmen.

Respirationssystemet

Respirationssystemet ansvarar för intaget av syre och frisättningen av koldioxid.

Cirkulationssystemet

Det stora kretsloppet bär syresatt blod från hjärtat till kroppen, medan det lilla kretsloppet transporterar syresatt blod från lungorna till hjärtat.

Det endokrina systemet

Körtlar i det endokrina systemet utsöndrar hormoner till blodet.

Added to your cart.