USS Ohio (USA, 1979)

USS Ohio (USA, 1979)

Atomkraft användes först av den amerikanska flottan för att driva ubåtar i mitten av 1900-talet.

Historia

Nyckelord

Ubåt, USS Ohio, nukleär, marin, Trident, Raketutskjutning, raket, raketlucka, kärnreaktor, atom, reaktor, soldat, det kalla kriget, fartyg, periskop, dykplan, torped, barlast, turbin, sonar, weapon (vapen), torn

Relaterade objekt

Scener

USS Ohio

Robotuppskjutning

 • propeller
 • roder
 • stomme
 • robotlucka
 • antenn
 • periskop
 • dykplan
 • torn
 • noskon
 • torpedlucka

Inre konstruktion

 • ballasttank
 • propelleraxel
 • dieselmotor
 • generator
 • turbin
 • kärnreaktor
 • robottuber
 • Trident II robotar
 • besättningsutrymme
 • navigation
 • kontrollrum
 • utgång
 • sonarrum
 • radiorum
 • ekolod
 • torpedtuber
 • ballasttank

Trident II (D5) robot

 • steg 1
 • steg 2
 • steg 3
 • aerodynamisk spets
 • stridsspetsar
 • styrelektronik
 • munstycke

Animation

 • propeller
 • roder
 • stomme
 • torn
 • torpedlucka
 • dieselmotor
 • generator
 • turbin
 • kärnreaktor
 • Trident II robotar
 • besättningsutrymme
 • navigation
 • ekolod

Berättarröst

Ubåtar är fartyg som kan färdas helt under vattenytan. De dök upp i stort antal i början av 1900-talet. Även om ubåtar också används för forskning och räddningsinsatser, används de i första hand för militära ändamål.

I början drevs ubåtarna av ångmaskiner, men de ubåtar som kom att användas under första världskriget drevs av bensinmotorer på ytan och av elmotorer under vattenytan. Atomkraft som framdrivningskraft började först användas 1954 av den amerikanska flottan. Det finns tre grundläggande typer av atomubåtar: attackubåtar och strategiska ubåtar bestyckade med kryssningsrobotar eller ballistiska robotar. Det finns naturligtvis flera andra, speciella typer.

Moderna ubåtar har formen av en torped och har en närmast obegränsad räckvidd. Endast tornet, rodret och propellrarna skjuter ut från skrovet.

Ubåten USS Ohio är en atomdriven strategisk ubåt bestyckad med ballistiska robotar. Den är 170 m lång och 13 m bred, och har ett deplacement på 18 700 ton. Denna enorma ubåt drivs av en atomreaktor med hjälp av vilken ubåten kan accelerera till en hastighet på nästan 50 km/h. Ubåten har en besättning på 155 man. Ekoloden och navigationsinstrumentet är placerade på framsidan av skrovet. Torpedtuberna ligger i den främre, nedre delen medan de ballistiska robotarna Trident II med kärnstridsspetsar finns placerade i mitten, nära besättningens utrymmen. Atomreaktorn, turbinen, generatorn och dieselmotorn finns i den bakre delen av ubåten.

Ubåten, uppkallad efter den 17:e amerikanska delstaten och vars namn har lånats till en klass av ubåtar, kommer förhoppningsvis att förbli i tjänst i den amerikanska flottan under många år framöver.

Relaterade objekt

Hur fungerar en ubåt?

Ubåten kan sjunka ned under vattnet och komma upp till ytan igen genom att skrovets genomsnittliga densitet ändras.

SM U-35 ubåt (Tyskland, 1912)

Redan under första världskriget hade ubåtar en viktig roll i den marina krigföringen.

AH–64 Apache (USA, 1975)

Attackhelikoptern Apache, uppkallad efter en av de amerikanska ursprungsbefolkningsgrupperna, utvecklades för den amerikanska armén.

Containerfartyg

Maritima handelsrutter bildar ett globalt nätverk trafikerat av containerfartyg.

Hur fungerar en sonar?

Denna animation visar hur en sonar fungerar.

Ictíneo II

Ubåten som konstruerades av den spanske uppfinnaren Narcís Monturiol var ett banbrytande steg i utvecklingen av undervattensfarkoster.

Medeltida arabisk torped (Hassan al-Rammah, 1200-talet)

Den medeltida arabiska uppfinnaren, Hassan al-Rammah, konstruerade världens första fungerande torped.

Oljetanker

Tankfartyg dök upp i slutet av 1800-talet. I dag är de bland de största fartygen.

RT-2PM Topol interkontinental ballistisk robot (Sovjetunionen, 1985)

En mobil, kärnvapenbärande ballistisk robot som utvecklades under de sista åren av kalla kriget.

Svävare, mark III SR N4

Svävare kan färdas med hög hastighet över vattenytan.

Slagskepp (HMS Dreadnought, 1906)

Slagskeppet HMS Dreadnought revolutionerade byggandet av slagskepp under 1900-talet.

Titanic (1912)

RMS Titanic var det största passagerarfartyget i början av 1900-talet.

USS Tarawa LHA-1 (1976)

Från och med 1940-talet har de allt större hangarfartygen tagit över världshaven.

Added to your cart.