Tysk soldat (första världskriget)

Tysk soldat (första världskriget)

De tyska soldater som stred under första världskriget var välutbildade och använde moderna vapen.

Historia

Nyckelord

Tysk soldat, Första världskriget, världskrig, soldat, slagsmål, beväpning, dike, statisk krigföring, Wehrmacht, Armé, enhetlig, Tysk, historia, under modern tid

Relaterade objekt

Frågor

 • Var undertecknade Tyskland vapenstilleståndet som kom att markera slutet på första världskriget?
 • När undertecknade Tyskland vapenstilleståndet som kom att markera slutet på första världskriget?
 • Vad var namnet på det mest kända militärflygplanet som användes under första världskriget?
 • Vad var förevändningen för starten av första världskriget?
 • Vilket block tillhörde Tyskland i första världskriget?
 • Vilket land var en av Tysklands allierade i första världskriget?
 • Hur stor var Tysklands befolkning i början av första världskriget?
 • Vilken legendarisk oceanångare torpederades 1915 av tyska ubåtar?
 • Hur många av de soldater som Tyskland hade mobiliserat stupade under första världskriget?
 • Hur många soldater lyckades Tyskland mobilisera under första världskriget?
 • Vilken anordning utvecklades av tyskarna?
 • Vid vilken europeisk front stred tyska soldater främst?
 • Är det sant att Tyskland ville undvika kriget?
 • Är det sant att Tyskland utvecklade en offensiv stridsplan i början av första världskriget?
 • Vad sade Tysklands kejsare till soldater som gav sig iväg till fronten under första världskriget?
 • Vad är det tyska ordet för en långsammare och mer statisk krigföring?
 • Vad är det tyska ordet för en snabb militär offensiv?
 • Vilken term beskriver västmakternas aggressiva expansionspolitik?
 • När utspelades första världskriget?
 • Vad var anledningen till att första världskriget utvecklades till ett statiskt utmattningskrig?
 • Vilket av följande uttryck är INTE relaterat till första världskriget?
 • Vilket av följande vapen användes INTE av tyska soldater under första världskriget?
 • Vilket av följande vapen användes INTE av tyska soldater under första världskriget?
 • Vilket slag utspelade sig längst bort från Tyskland?
 • Vem var kejsare i Tyskland under första världskriget?
 • Vilket land var INTE en av Tysklands allierade i första världskriget?
 • Vad kallas området mellan de stridande parterna vid en militär front?

Scener

Tysk soldat

I strid

Utrustning

 • morgonstjärna
 • Bergmann MG15nA kulspruta
 • Stielhandgranate M1915 skafthandgranat
 • Mauser Gewehr 98 repetergevär
 • Mauser C96 pistol

Relaterade objekt

Skyttegravssystem (första världskriget)

Skyttegravskrig var utmärkande för första världskriget.

Stridsvagnar (första världskriget)

Stridsvagnar utvecklades i mitten av 1910-talet och blev snabbt det viktigaste vapnet i landbaserade militära operationer.

Vapen (första världskriget)

Första världskriget förde, på grund av utvecklingen av nya vapen, med sig stora förändringar inom militärtekniken.

Brittisk soldat (första världskriget)

Under första världskriget var Storbritannien en del av den militära alliansen som kom att kallas "Ententen".

Tysk soldat (andra världskriget)

Wehrmachts soldater under andra världskriget var välutbildade och utrustade med moderna vapen.

Amerikansk marinsoldat (början av 2000-talet)

Den amerikanska marinkåren är en viktig försvarsgren i den amerikanska militären, med cirka 180 000 (2017) specialutbildade medlemmar.

Amerikansk soldat (andra världskriget)

Amerikanska soldater kämpade vid nästan alla större fronter i andra världskriget.

Berlinmuren (1961–1989)

Berlinmuren blev en symbol för splittring och förtryck och delade inte bara staden utan splittrade också många familjer.

Fokker Dreidecker I (1917)

Detta tyska triplan är kanske det mest kända flygplanet från första världskriget.

Fransk soldat (första världskriget)

Under första världskriget var Frankrike en del av den militära alliansen som kom att kallas "Ententen".

Kolonisering och avkolonisering

Kolonialmakternas färger utplånades från kartan av de nationer som kämpat för att återfå sin självständighet.

Moderna riken

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Skjutvapen

I konkurrensen som rådde mellan världens mäktigaste nationer under 1800- och 1900-talen gjorde länderna stora ansträngningar för att utveckla effektiva...

Slagskepp (HMS Dreadnought, 1906)

Slagskeppet HMS Dreadnought revolutionerade byggandet av slagskepp under 1900-talet.

SM U-35 ubåt (Tyskland, 1912)

Redan under första världskriget hade ubåtar en viktig roll i den marina krigföringen.

Added to your cart.