Tromber

Tromber

Kortlivade men extremt kraftiga tromber kan orsaka stor skada.

Geografi

Nyckelord

tornado, twister, virvel, supercell, moln, tratt, turbulens, vind, storm, cyklon, luft, updraft, destruktion, regn, hagel, tuba, väder främre, naturgeografi, geografi, natur, _javasolt

Relaterade objekt

Scener

Tromb (tornado)

 • tromb
 • åskmoln
 • skadeväg
 • skadade byggnader
 • oskadda byggnader

Tromber, även kallade tornado, är snabbt roterade kolumner av luft som har kontakt både med jordytan och ett bymoln. Tromber kan variera i diameter mellan ett par meter och flera kilometer.

De flesta tromber har en mycket kort livslängd men de kan vara oerhört kraftfulla och orsaka stor skada.

Högriskområden

 • Stilla havet
 • Atlanten
 • Indiska oceanen
 • Ishavet
 • varm luft - Varma och fuktiga luftmassor flödar från söder, nära marken.
 • kall luft - En jetström på hög höjd för med sig kalla, torra luftmassor från väst.
 • Afrika
 • Antarktis
 • Australien och Oceanien
 • Asien
 • Sydamerika
 • Nordamerika
 • Europa

Tromber kan uppstå på alla kontinenter utom Antarktis. De flesta tromber uppkommer dock i området the Great Plains, de stora slätt- och prärielandskapen i USA:s mellanvästern. Detta beror på regionens geografiska utformning. Olika luftmassor kolliderar i området: kall, torr luft från väst möter varm, fuktig luft som kommer från Mexikanska golfen i söder.

Supercell

 • varm luft
 • kall luft
 • uppvind
 • horisontell virvel
 • vertikal virvel
 • cyklonisk rotation
 • hagel
 • regn

De flesta tromber formas ur roterande åskstormar som kallas superceller. Dessa i sin tur kan formas när åskmoln möter kraftiga värmeströmmande uppvindar.

Skillnaden i vindhastighet och vindriktning vid olika altitud, ett fenomen som kallas vindskjuvning, skapar en horisontell roterande rulle av luft, parallellt med markytan. Uppvindarna i åskstormen börjar tippa en sektion av denna roterande horisontella luftrulle mot en vertikal position. Två luftvirvlar som roterar i motsatta riktningar skapas.

Den av virvlarna som roterar moturs i en tromb i den norra hemisfären är oftast den som blir åskstormens centrum medan den andra dör ut. I södra hemisfären blir det istället oftast den virvel som roterar medurs som blir dominerande. Resultatet blir en uppvind som roterar kring en vertikal axel och kallas mesocyklon. När denna bildats när åskstormen supercellstaidet.

Uppkomst

 • uppvind - Luft på utsidan av tromben rör sig uppåt.
 • fallvind - I trombens kärna rör sig luften nedåt och ersätter uppvindarna.
 • damm
 • molnslang

Tromber kan uppstå när mesocyklonen får en tillförsel av varm, fuktig luft från ytan. I supercellen ersätter en nedåtgående luftmassa i virvelns centrum den uppåtstigande luften.

Samtidigt som den vertikala luftvirveln sträcker sig mot marken, dras den roterande luften in mot virvelns mitt och virveln roterar allt fortare. Om den blir tillräckligt snabb bildas en trattformad molnslang. Om tratten når marken kallas den en tromb.

Damm och skräp sugs upp i tromben från marken, därför är den lägre delen av tromben mörk.

Oftast mattas kraften i tromben snabbt av och dess omkrets blir mindre. Till slut försvinner tromben helt.

Gradering

 • EF0 - Potentiell inverkan: skador på skorstenar, avbrutna grenar, träd med grunda rotsystem faller.
 • EF1 - Potentiell inverkan: stora skador på tak, krossade fönsterrutor, viss skada på dörrar, husvagnar omkullvälta.
 • EF2 - Potentiell inverkan: Tak slits av takstolarna, husvagnar förstörs, stora träd bryts av eller dras upp, projektiler bildas.
 • EF3 - Potentiell inverkan: tak och väggar på välbyggda hus skadas, tågvagnar välts, de flesta träd rycks upp.
 • EF4 - Potentiell inverkan: Välkonstruerade hus jämnas med marken, strukturer som är dåligt förankrade blåser iväg, bilar kastas iväg.
 • EF5 - Potentiell inverkan: Byggnader med välbyggda stommar blåser av sitt fundament, missiler stora som bilar flyger genom luften.
 • 105–137 km/h
 • 138–178 km/h
 • 179–218 km/h
 • 219–266 km/h
 • 267–321 km/h
 • ˃ 322 km/h
 • små skador
 • måttliga skador
 • ansenliga skador
 • svåra skador
 • förödande skador
 • ofattbara skador

Som tur är har tromber oftast en kort livslängd, normalt bara ett par minuter men de kan ändå hinna orsaka stora skador. Bara en fjärdedel av alla tromber når hastigheter över 180 km/h. Vid denna hastighet kan de orsaka måttlig skada medan de tromber som når hastigheter på flera hundra kilometer i timmen kan orsaka väldigt stora skador och till och med förstöra byggnader.

Den reviderade Fujitaskalan, en uppdaterad version av den ursprungliga Fujitaskalan som utvecklades av en japansk meteorolog, används för att gradera tromber. Skalan har sex kategorier och den klassificerar tromber enligt deras intensitet och skadeverkan.

Animation

Berättarröst

Tromber, även kallade tornado, är snabbt roterade kolumner av luft som har kontakt både med jordytan och ett bymoln. Tromber kan variera i diameter mellan ett par meter och flera kilometer.

De flesta tromber har en mycket kort livslängd men de kan vara oerhört kraftfulla och orsaka stor skada.

Tromber kan uppstå på alla kontinenter utom Antarktis. De flesta tromber uppkommer dock i området the Great Plains, de stora slätt- och prärielandskapen i USA:s mellanvästern. Detta beror på regionens geografiska utformning. Olika luftmassor kolliderar i området: kall, torr luft från väst möter varm, fuktig luft som kommer från Mexikanska golfen i söder.

De flesta tromber formas ur roterande åskstormar som kallas superceller. Dessa i sin tur kan formas när åskmoln möter kraftiga värmeströmmande uppvindar.

Skillnaden i vindhastighet och vindriktning vid olika altitud, ett fenomen som kallas vindskjuvning, skapar en horisontell roterande rulle av luft, parallellt med markytan. Uppvindarna i åskstormen börjar tippa en sektion av denna roterande horisontella luftrulle mot en vertikal position. Två luftvirvlar som roterar i motsatta riktningar skapas.

Den av virvlarna som roterar moturs i en tromb i den norra hemisfären är oftast den som blir åskstormens centrum medan den andra dör ut. I södra hemisfären blir det istället oftast den virvel som roterar medurs som blir dominerande. Resultatet blir en uppvind som roterar kring en vertikal axel och kallas mesocyklon. När denna bildats när åskstormen supercellstaidet.

Tromber kan uppstå när mesocyklonen får en tillförsel av varm, fuktig luft från ytan. I supercellen ersätter en nedåtgående luftmassa i virvelns centrum den uppåtstigande luften.

Samtidigt som den vertikala luftvirveln sträcker sig mot marken, dras den roterande luften in mot virvelns mitt och virveln roterar allt fortare. Om den blir tillräckligt snabb bildas en trattformad molnslang. Om tratten når marken kallas den en tromb.

Damm och skräp sugs upp i tromben från marken, därför är den lägre delen av tromben mörk.

Oftast mattas kraften i tromben snabbt av och dess omkrets blir mindre. Till slut försvinner tromben helt.

Som tur är har tromber oftast en kort livslängd, normalt bara ett par minuter men de kan ändå hinna orsaka stora skador. Bara en fjärdedel av alla tromber når hastigheter över 180 km/h. Vid denna hastighet kan de orsaka måttlig skada medan de tromber som når hastigheter på flera hundra kilometer i timmen kan orsaka väldigt stora skador och till och med förstöra byggnader.

Den reviderade Fujitaskalan, en uppdaterad version av den ursprungliga Fujitaskalan som utvecklades av en japansk meteorolog, används för att gradera tromber. Skalan har sex kategorier och den klassificerar tromber enligt deras intensitet och skadeverkan.

Relaterade objekt

Atmosfärens cirkulation

Skillnaden i temperatur mellan polarzonerna och ekvatorn orsakar atmosfärisk cirkulation vilken påverkas av ett antal faktorer, bland annat jordens rotation.

Molnbildning, olika typer av moln

Avdunstande ytvatten bildar moln i olika former från vilka vatten faller tillbaka till ytan i form av nederbörd.

Cykloner och anticykloner i tempererade klimatzoner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer, inuti vilka moln och nederbörd bildas.

Tropiska cykloner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer inuti vilka moln och nederbörd bildas.

Blixt

En blixt är en kortvarig elektrostatisk urladdning som åtföljs av ett skarpt eller mullrande ljud som kallas åska.

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Lokala vindar

De viktigaste typerna av lokala vindar är land- och sjöbris, berg- och dalvind samt fallvindar.

Varmfront, kallfront

Kall- och varmfronter uppstår när kall och varm luft möts.

Jordbävning

En jordbävning är ett av de mest förödande naturfenomenen.

Tsunami

Tsunamivågor är mycket höga vågor med en enorm destruktiv kraft.

Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Added to your cart.