Titanic (1912)

Titanic (1912)

RMS Titanic var det största passagerarfartyget i början av 1900-talet.

Teknik

Nyckelord

Titanic, fartyg, oceanångare, frakt, passagerare, lyxkryssare, katastrof, livbåt, isberg, kollision, propeller, bryggan, däck, White Star Line, transatlantisk, vrak, transport, teknik

Relaterade objekt

Frågor

 • Är det sant att Titanic var den största oceangångaren på sin tid ?
 • När sjösattes Titanic?
 • Vilket rederi ägde Titanic?
 • Ange längden på Titanic.
 • Ange Titanics maxhastighet.
 • Hur många passagerare fick plats på Titanic?
 • Ange antalet besättningsmedlemmar ombord.
 • Från vilken stad avseglade Titanic?
 • Vilken stad var Titanics slutdestination?
 • När sjönk Titanic?
 • När inträffade kollisionen med isberget?
 • Vilket år inträffade Titanic-katastrofen?
 • Är det sant att Titanic bröts mitt itu medan den sjönk?
 • Är det sant att de flesta passagerarna överlevde katastrofen?
 • Var byggdes Titanic?
 • Vilket av nedanstående exempel är INTE ett av Titanics systerfartyg?
 • Vad hette Titanics befälhavare i efternamn?
 • Vilka evakuerades först till livbåtarna?
 • Vilket fartyg hörde nödsignalerna från Titanic först?
 • Av vilket fartyg räddades de skeppsbrutna?
 • Hur många människor befann sig på Titanic vid katastrofen?
 • Ange antalet överlevande.
 • Hur många människor miste livet i katastrofen?
 • Hur många svenska passagerare fanns ombord på Titanic?
 • På vilken oceanbotten vilar Titanics vrak?
 • Hur många propellrar hade Titanic?
 • Vilken del av däcket fanns närmast fartygets för?
 • Hur många skorstenar hade Titanic?
 • Vilket av nedanstående fanns INTE på Titanics däck?
 • Var fanns (huvud)antennen till radiotelegrafen?
 • Är det sant att mastkorg saknades på Titanic?
 • Ange bredden på Titanic (vid vattenlinjen).
 • Ange Titanics djupgående.

Scener

Titanic

Enormt fartyg, enorm katastrof

RMS Titanic var det största passagerarfartyget i världen i början av 1900-talet. Denna oceanångare var av Olympic-klass, tillsammans med fartygen RMS Olympic och RMS Gigantic (senare omdöpt till Britannic). Fartyget byggdes på beställning av det brittiska rederiet White Star Line (Vita Stjärnlinjen på svenska) för att säkerställa företagets ledande roll i den transatlantiska passagerartrafiken.
Fartygets jungfruresa gick från Southampton i England via Cherbourg i Frankrike och Queenstown på Irland mot New York. Tyvärr nådde fartyget aldrig sin slutdestination. Tjugo minuter före midnatt den 14 april 1912 kolliderade det med ett isberg och klockan 02.20 på morgonen sjönk Titanic till botten. Endast omkring en tredjedel (705) av de 2207 passagerarna ombord överlevde katastrofen.
Två delar av fartygets vrak hittades på botten av Atlanten, på ett djup av 3821 meter, cirka 900 km utanför New Foundlands kust. De upptäcktes av Robert Ballard 1985.

Det "dödliga" isberget

Den sjunkande Titanic

Propeller

Den flytande titanen

En propeller är en typ av fläkt som överför kraft genom att omvandla rotationsrörelse till drivkraft. Den består av blad jämnt anordnade i ett nav.
Fartyget förflyttas av drivkraften som skapats av propellern (framåt eller bakåt, beroende på rotationens riktning). Stora fartyg har fasta propellerblad.
Titanic och dess tre bronspropellrar (två trebladiga och en fyrbladig) drevs av 29 ångpannor, två fyrcylindriga ångmaskiner och en ångturbin. Maskineriet hade en effekt på 50 000 hk och man kunde uppnå en hastighet på över 22 kN (40 km/h).

Animation

Akter

Förlisningen

Konstruktion

 • ankare
 • för
 • mastkorg
 • hyttfönster
 • lastdörr
 • kran
 • kommandobrygga - Edward John Smith, som tidigare varit kapten på ångfartyget RMS Olympic, hade befälet över Titanic. Henry T. Wilde utsågs till överstyrman och William Murdoch till förste styrman.
 • styrhytt
 • officersmäss
 • livbåt - Det fanns endast 20 sådana på Titanic trots att de ursprungliga planera hade 64 stycken. Dessa 20 hade plats för 1178 passagerare och det var fler än de samtida reglerna föreskrev.
 • båtdäck
 • elektrisk vinsch
 • 1:a klass entré
 • utsiktsplats
 • 1:a klass promenaddäck
 • taket över salongen i 1:a klass
 • sidoräcke
 • korridor
 • maskinisternas mäss
 • 2:a klass promenaddäck
 • skorsten
 • radioantenn - Titanic var utrustad med två Marconi radiotelegrafer.
 • mast
 • repstege
 • ventiler
 • akter
 • flagga (White Star Line) - White Star Line (på svenska även kallat Vita Stjärnlinjen) blev känt efter Titanic- katastrofen.
 • propeller

Lyxfartyg utan livbåtar

Titanic hade fyra gigantiska skorstenar och två master, vilket gjorde att fartyget var lika högt som en 11-våningsbyggnad. Det var utrustat med två Marconi-radiotelegrafer på 1500 Watt vardera, vars antenner satt mellan fartygets master.
Radiorummet liksom andra styrrum som spelade viktig roll för navigationen låg på framsidan av däcket. Kommandobryggan låg framför den första skorstenen. Kranarna som användes för lastning och lossning fanns också på däck.
Katastrofen förvärrades av det faktum att det endast fanns 20 livbåtar ombord på fartyget (varav fyra var hopfällbara), i motsats till de ursprungliga planerna som innehöll 64 stycken. Anledningen till att man minskade antalet livbåtar var bristen på utrymme och påståendet om att fartyget var osänkbart.
Samtida maritima föreskrifter innebar att det inte var obligatoriskt att ha tillräckligt med livbåtar för alla passagerare och besättningsmedlemmar i händelse av katastrof. Detta hade förändrats efter katastrofen.

Katastrofen i nyheterna

Vraket av fartyget

Storlek

 • höjd: 53 m - Från kölen till skorstenstoppen.
 • masthöjd: 56 m
 • längd: 269 m
 • bredd: 28 m - Vid vattenlinjen
 • djupgående: 10,5 m
 • vattenlinje
 • köl
 • forntida grekisk segelbåt
 • längd: 8 m
 • Santa Maria
 • längd: 25 m
 • Clermont
 • längd: 46 m

Egenskaper

Titanic byggdes i Belfast, Nordirland av skeppsvarvet Harland and Wolff. Fartyget mätte 28 meter i bredd och 269 meter i längd vid vattenlinjen. Stålplattorna på det yttre skrovet fästes med tre miljoner nitar. Fartyget vägde 53 147 ton.
Titanic kunde ta upp till 3547 passagerare. Skrovet delades upp i flera däck. Dessa bestod av promenaderdäck, kök, matsalar, kaféer, salonger och hytter. Det fanns även ett radiorum, ett postkontor, en simbassäng, ett turkiskt bad, ett gym och en squashbana på fartyget. För att nå de olika våningarna hade man hissar till förfogande.

Vattentäta skott

 • vattentäta skott - Fartyget var uppdelat i 16 stycken vattentäta av 15 skott och skulle inte ha sjunkit även om fyra på varandra följande fack hade fyllts med vatten. Isberget rev dock upp sidan på de första fem facken vilka översvämmades och detta ledde till att fartyget sjönk.

Berättarröst

Titanic var det största passagerarfartyget i världen i början av 1900-talet. Denna enorma oceanångare byggdes på Harland and Wolffs skeppsvarv i Belfast i Nordirland. Byggnationen påbörjades år 1909 och fartyget sjösattes två år senare. Titanic som ägdes av White Star Line, eller Vita Stjärnlinjen som rederiet hette på svenska, sjösattes år 1912. Fartyget var nästan 30 meter brett och 270 meter långt och vägde över 53 tusen ton. Stålplattorna på skrovet fästes med cirka 3 miljoner nitar.

Skeppet var utrustat med 29 ångpannor, två stycken fyrcylindriga ångmaskiner och en ångturbin med tre bronspropellrar, två yttre trebladiga propellrar och en fyrbladig propeller i mitten.

Tack vare turbinerna och ångmaskinerna, som sammanlagt hade 50 000 hästkrafter, nådde Titanic en hastighet på över 22 knop (eller 40 km/h).

Det enorma skrovet var uppdelat i flera däck. På båtdäcket fanns skorstenarna och masterna som höll ledningarna till radiotelegrafen. Fartyget var utrustat med två enskilda Marconi radiosändare. Kommandobryggan var belägen framför den första skorstenen. Ombord fanns det endast 20 livbåtar, varav 4 hopfällbara. 3 500 passagerare på det lyxiga fartyget betjänades av en besättning på ca 900 personer.

Titanics jungfruresa avgick från Southampton i England, via Cherbourg i Frankrike och Queenstown (mer känd som Cobh idag) på Irland till New York. Men 20 minuter före midnatt den 14 april 1912 kolliderade passagerarfartyget med ett isberg, bröts mitt itu och sjönk till Atlantens botten två och en halv timmar senare. Det totala antalet människor som miste livet i katastrofen var 1517 (eller 1494, enligt vissa källor).
Titanic är fortfarande föremål för mycket debatt om vem eller vilka som var ansvariga för Titanics förlisning och katastrofen har inspirerat till otaliga böcker, filmer och konstverk sedan dess.

Relaterade objekt

RMS Queen Mary 2 (2003)

Queen Mary 2 var världens största oceanångare då den byggdes.

Fyr

Fyrar används som navigeringshjälp åt fartyg som går i kustnära farvatten.

Hur fungerar en ubåt?

Ubåten kan sjunka ned under vattnet och komma upp till ytan igen genom att skrovets genomsnittliga densitet ändras.

Isberg

Isberg är block av fruset färskvatten, som flyter i haven.

Oljetanker

Tankfartyg dök upp i slutet av 1800-talet. I dag är de bland de största fartygen.

Containerfartyg

Maritima handelsrutter bildar ett globalt nätverk trafikerat av containerfartyg.

Kryssaren Aurora (1900)

Den ryska pansarkryssarens namn blev välkänt under Oktoberrevolutionen 1917.

Slagskepp (HMS Dreadnought, 1906)

Slagskeppet HMS Dreadnought revolutionerade byggandet av slagskepp under 1900-talet.

Svävare, mark III SR N4

Svävare kan färdas med hög hastighet över vattenytan.

Ungersk hjulångare (1846)

Den första ungerska hjulångaren togs i bruk 1846.

USS Tarawa LHA-1 (1976)

Från och med 1940-talet har de allt större hangarfartygen tagit över världshaven.

Ångbåten North River Steamboat (Clermont) (1807)

Den amerikanska ingenjören, Robert Fulton byggde det första fungerande ångdrivna fartyget.

Birem (tvåraders krigsfartyg)

En birem var ett krigsfartyg som användes av många arméer under antiken. Roddarna satt på två däck på olika nivåer och skeppet hade en karakteristisk...

Engelskt slagskepp (1700-talet)

Engelska segelfartyg var bland de bästa fartygen mellan 1600-talet och 1800-talet.

Santa Maria (1400-talet)

Den tremastade karacken Santa Maria var skeppet som Christofer Columbus seglade under sin första expedition.

Segelfartyg

Skonare, även kallad skonert, användes främst som handelsfartyg och började byggas i Nederländerna på 1600-talet.

USS Ohio (USA, 1979)

Atomkraft användes först av den amerikanska flottan för att driva ubåtar i mitten av 1900-talet.

Added to your cart.