Tidvattenkraftverk

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattennivåns dagliga fluktuation för att producera elektricitet.

Relaterat extramaterial

Oljeraffinaderi

Bland de produkter som utvinns genom oljeraffinering hittar vi bland annat dieselolja,...

Basketplan

Basket är ett mycket populärt lagbollspel.

Industriområde

Industriområden tillhandahåller infrastruktur och tjänster för företag.

Grindsamhällen

Personer med högre social ställning tenderar att separera sig från de lägre samhällsklasserna....

Skiffergas

Denna animation förklarar hydraulisk spräckning, tekniken som används vid...

Does wind have energy?

This lesson presents the old and modern ways of utilising wind energy.

Rymdfärja

Rymdfärjor (Space Shuttles) var bemannade, återanvändbara rymdfarkoster som användes av NASA.

Livet på bondgården (Ungern)

I lantlivet ingår speciella jordbruksverksamheter.

Added to your cart.