Tenochtitlán (1400-talet)

Tenochtitlán (1400-talet)

Det aztekiska imperiets storslagna huvudstad förvånade till och med de spanska conquistadorerna.

Historia

Nyckelord

Tenochtitlan, Aztec Empire, Texcocosjön, Mexiko, Valley of Mexico, Spanska erövrarna, tempelområde, nekropolis, Moctezuma II, arkitektur, pyramiden, fristad, huvudstad, Amerika, Stora Pyramiden, Cortes, Indisk, kultur, Ny Värld, Medelålders, kyrka, historia

Relaterade objekt

Frågor

 • Hur hög var Stora Pyramiden?
 • Hur stor var befolkningen i staden Tenochtitlán under dess storhetstid?
 • Vilket av följande påståenden stämmer INTE in på staden Tenochtitlán?
 • Vad fanns INTE i staden Tenochtitlán?
 • Är det sant att aztekerna tvättade sig ofta?
 • Vad kallade sig staden Tenochtitláns grundare?
 • Av vilken sjö omgavs det aztekiska imperiets centrum?
 • Varför var placeringen av Tenochtitlán speciell?
 • Hur många små stater hade erövrats av aztekerna vid sekelskiftet mellan 1400- och 1500-talet?
 • Vilken grupp tillhörde medelklassen i det aztekiska samhället?
 • Är det sant att aztekerna åt hundkött?
 • Vilket djur introducerade aztekerna för européerna?
 • Vilken växt var okänd för aztekerna?
 • Är det sant att aztekerna byggde trädgårdar på konstgjorda öar för att öka livsmedelsproduktionen?
 • Aztekerna dyrkade ett antal djur. Vilket djur var INTE ett av dem?
 • Vad har de spanska erövrarna att tacka sin framgång för?
 • Är det sant att det fanns en tid då det aztekiska imperiet sträckte sig från ett hav till ett annat?
 • Vem erövrade det aztekiska imperiet?
 • Är det sant att människooffer hade en särskild roll i den aztekiska religionen?
 • Är det sant att den aztekiska religionen var monoteistisk?
 • Är det sant att aztekernas sista härskare dödades av sitt eget folk, eftersom han ansågs vara en förrädare?
 • Vilken stad grundades i stället för den gamla aztekiska huvudstaden?
 • Är det sant att conquistadorerna förstörde den gamla huvudstaden och byggde en ny stad på samma plats?
 • Vilken faktor bidrog INTE till conquistadorernas framgångar?
 • Är det sant att även den aztekiska härskaren trodde att Cortes var en halvgud?
 • När var det aztekiska imperiet som störst?
 • Vem var den sista betydelsefulla aztekiska härskaren?
 • Vilken titel användes för den aztekiska härskaren?
 • När erövrades det aztekiska imperiet av européerna?
 • Vilket folkslag erövrade det aztekiska imperiet?
 • Ange huvudstaden i det aztekiska imperiet.
 • Var låg det aztekiska imperiet?
 • På vilket nuvarande lands territorium låg det aztekiska imperiet?
 • Vad var namnet på den centrala delen av staden?
 • Vad var namnet på bollplanen där ulama, det mesoamerikanska bollspelet spelades?
 • Hur många helgedomar fanns på toppen av Stora Pyramiden?
 • Vid vilken struktur hittades många människoskallar?
 • Vilket påstående stämmer INTE in på det aztekiska riket?

Scener

Det heliga distriktet

 • Solens tempel
 • tlachtli - En bollplan där ullamaliztli, det aztekiska bollspelet spelades.
 • prästernas residens
 • Stora Pyramiden - En typisk aztekisk religiös byggnad, en trappstegspyramid (Teocalli) med kvadratisk bas och med helgedomar på toppen.
 • Tezcatlipocas tempel - Aztekisk huvudgud. I aztekisk mytologi finns fyra aspekter av Tezcatlipoca, associerade med de fyra väderstrecken. Den Svarta Tezcatlipoca som var krigsguden, associerades med väderstrecket norr.
 • Quetzalcóatls tempel - Quetzalcóatl var beskyddare av präster, lärande och kunskap i aztekisk mytologi. Han betraktades också som "skaparen". Han avbildades ofta som en befjädrad orm.
 • Cihuacoatls tempel - Cihuacoatl eller "ormkvinnan" var en av fruktbarhetsgudinnorna i aztekisk mytologi (hon var också känd under namnet Quilaztli).
 • tzompantli - En slags struktur där skallar förevisades.
 • Tepantzinco porten - Örnporten. Södra ingången till det heliga distriktet.
 • Acatliacapan porten - Norra ingången till det heliga distriktet.
 • Cuauhquiahuac porten - Östra ingången till det heliga distriktet.
 • Tezcacoac porten - Västra ingången till det heliga distriktet.

Det heliga distriktet, som var omgivet av stenmurar, låg i stadens centrum. Varje sida av detta kvadratiska område mätte ca 300 meter. Det ceremoniella centret hade fyra portar vilka vette mot var sitt väderstreck. Vägar som började från dessa punkter delade staden i fyra zoner som vidare delades in i distrikt.

De viktigaste religiösa byggnaderna låg i det heliga distriktet. Den mest framträdande av dessa var den Stora Pyramiden. På toppen fanns två helgedomar, en tillägnad solguden Huitzilopochtli och den andra regnguden Tlaloc. Andra tempel i det här distriktet tillägnades Quetzalcóatl (en befjädrad ormgud), Tonatiuh (en av solgudarna), Cihuacoatl ("ormkvinnan", en av fruktbarhetsgudinnorna), Xochiquetzal (kärleksgudinnan) och Tezcatlipoca (krigsguden).

Det fanns även andra typer av byggnader i det heliga distriktet, men även dessa var nära besläktade med religionen. Tlachtli, bollplanen för det aztekiska bollspelet och tzompantli, en struktur på vilken man förevisade skallarna från bland annat krigsfångar och offerriter, låg också här.

Tzompantli

Tzompantli, en slags mur där skallar visades upp var typiskt i många mesoamerikanska kulturer. Den enda skillnaden var de horisontella eller vertikala pålarna på vilka krigsfångarnas och offrens skallar placerades. Kropparna från de som offrades på altarna på toppen av templet knuffades ned för trapporna.

Den stora skallmuren (Hueyi Tzompantli) i Tenochtitlán fanns placerad på en 60 meter lång och 30 meter bred stenplattform dekorerad med reliefer. På plattformen fanns 60-70 stora pålar med tvärbalkar som stöd. Enligt de spanska conquistadorerna fick så många som 60 tusen skallar plats på muren. Det fanns åtminstone fem ytterligare skallmurar i Tenochtitlán, men dessa var mycket mindre.

Animation

Staden Tenochtitlán

 • Texcocosjön - En naturlig sjö i Mexikodalen som nästan helt dränerades av de spanska conquistadorerna.
 • det heliga distriktet - Ett heligt område i stadens centrum, omgivet av murar.
 • kanal - Staden hade ett omfattande kanalsystem som användes för både bevattning och transport.
 • väg - Den väg som förbinder staden med fastlandet.
 • fördämning - Aztekerna byggde ett fördämningssystem för att separera saltvattnet i sjön från regnvattnet från utloppen.
 • Chapultepec-akvedukten - Dricksvatten erhölls från den dubbla akvedukten i staden Chapultepec.
 • chinampas - Konstgjorda öar som skapats för att odla grödor.
 • Tlatelolco - Ursprungligen var det en självständig stadsstat som erövrades och sedan förenades med Tenochtitlán år 1473. Staden förblev viktig efter erövringen tack vare sin stora marknad.
 • Atzacoalco - En av Tenochtitláns fyra stora zoner.
 • Cuepopan - En av Tenochtitláns fyra stora zoner.
 • Moyotlan - En av Tenochtitláns fyra stora zoner.
 • Zoquiapan - En av Tenochtitláns fyra stora zoner.

Tenochtitlán var huvudstaden i det aztekiska imperiet i Mesoamerika. Staden grundades under 1300-talets första hälft, på en av öarna i Texcocosjön, i Mexikodalen.

Tenochtitlán nådde sin fulla form som stad i början av 1400-talet. De flesta av byggnaderna från den tiden byggdes av sten. Eftersom staden växte, dränerades en del av sjön för att öka öns ursprungliga storlek. Konstgjorda öar av lera och ett kanalsystem gav den aztekiska huvudstaden sitt unika utseende.

Staden delades in i fyra stora zoner, så kallade campan som i sin tur var indelade i distrikt eller calpullis. Staden med sina 10 km² hade en befolkning på ca tvåhundratusen invånare. Staden var också försedd med dricksvatten och renhållningssystem.

Men inte heller denna praktfulla stad lyckades undkomma de spanska conquistadorerna. År 1521 erövrades Tenochtitlán av spanjorerna, som leddes av conquistadoren Hernán Cortés, som anlände till Mexiko 1519. De magnifika aztekiska byggnaderna förstördes och sjön dränerades eller fylldes helt under 1700-talet.

Där staden Tenochtitlán en gång stod, finner vi idag en av de största städerna i världen, nämligen Mexico City.

Stadskärnan

 • torg
 • det heliga distriktet - Ett heligt område i stadens centrum, omgivet av murar.
 • Axayacatls palats - Kung Axayacatl styrde Tenochtitlán mellan 1469 och 1481.
 • Moctezuma II:s palats - Moctezuma II regerade mellan 1502 och 1520. Han var härskare över Tenochtitlan när den spanska conquistadoren Hernán Cortés anlände till staden.
 • Cihuacoatls palats - Cihuacoatl var en högrankad funktionär i Tenochtitlán som bland annat var ansvarig för armén. En av fruktbarhetsgudinnorna i aztekisk mytologi kallades också Cihuacoatl eller "ormkvinnan" (hon var också känd under namnet Quilaztli).
 • Ahuizotls palats - Den åttonde aztekiska härskaren, Ahuizotl var känd för sina erövringar. Ahuizotl hette också den hundliknande varelsen i aztekisk mytologi.
 • den kungliga djurparken
 • bron
 • kanalen - Staden hade ett omfattande kanalsystem som användes för både bevattning och transport.
 • bostäder

Staden Tenochtitláns religiösa centrum, det vill säga det heliga distriktet låg i mitten av stadens centrum. Det var omgivet av palats byggda åt olika härskare. Förteckningar visar att Moctezuma II:s palats hade hundra rum, vart och ett med eget badrum.

Varje distrikt i Tenochtitlán hade sitt eget marknadstorg och ett av de viktigaste låg i centrum. Tillsammans med marknadstorget i Tlateloco spelade det en viktig roll i stadens ekonomi. Handeln i den aztekiska huvudstaden blomstrade.

Den kungliga djurparken var en av de mest speciella platserna i Tenochtitlán. Samtida källor beskriver djurparken och djuren i detalj. Många arter karakteristiska för det geografiska området visades här.

Utbildade djurhållare tog hand om många olika typer av däggdjur, reptiler och fåglar. Enligt vissa källor visades även människor upp här, medan andra källor uppger att rovdjur matades med kropparna från människooffer. En botanisk trädgård skapades också nära Moctezuma II:s palats.

Stora Pyramiden

 • Tlalocs helgedom - Regnets, åskans och fertilitetens gud i aztekisk mytologi.
 • Huitzilopochtlis helgedom - Solguden och krigsguden i aztekisk mytologi. Huvudgud och beskyddare av staden Tenochtitlán.
 • trappor
 • terrass
 • räcke
 • helig eld

Den Stora Pyramiden var en av de viktigaste religiösa byggnaderna i den aztekiska huvudstaden. Byggandet av det ursprungliga templet påbörjades omkring 1325. Senare byggdes det om sex gånger enligt härskarnas ambitiösa idéer.

Den Stora Pyramiden var en trappstegspyramid (kallad teocalli) i fyra nivåer. Strukturen byggdes på ett nästan kvadratiskt basplan vars sidor mätte 80 och 100 meter. På toppen fanns två helgedomar, en tillägnad solguden Huitzilopochtli och den andra regnguden Tlaloc.

Tlaloc var regnets, åskans och fertilitetens gud i aztekisk mytologi. Han var en av de goda gudarna men kunde också framkalla katastrofer, såsom torka eller kraftiga regn. Trots att han beskrevs som en människoliknande varelse, hade han jaguartänder och uggleögon. Hans namn betyder "den som får saker att gro".

Huitzilopochtli, en av huvudgudarna i aztekisk mytologi var krigsguden och solguden. Han var staden Tenochtitláns beskyddare. Hans namn betyder "kolibri" och han brukade avbildas som en man.

Den översta plattformen kunde nås genom den monumentala trappan, som endast användes av prästerna och de som skulle offras. Djuren offrades framför helgedomarna. Människooffer var också vanliga och de flesta av dem offrades åt Huitzilopochtli. Han var berättigad att ta offrets blod och hjärta. Hjärtat skars ut från det ännu levande offret av prästen med en obsidiankniv.

Aztekisk härskare

Det aztekiska riket började som en allians mellan tre stadsstater, men på grund av ständiga erövringar och territoriella expansioner, blev det till ett imperium. Den hegemoniska militära konfederationen styrdes av kungen.

Acamapichtli, Tenochtitláns första härskare kom till tronen år 1376. Väldet var som störst i omfattning under Ahuizotls regeringstid i början av 1500-talet. Han efterträddes av Moctezuma II och rikets glansdagar fortsatte ända fram till Hernán Cortés ankomst, varefter det föll. Den sista aztekiska härskaren blev Cuauhtemoc, son till Ahuizotl.

Quetzalcóatls tempel

Guden Quetzalcóatl, prästernas, lärandets och kunskapens, härstammar troligen från Toltec-kulturen. Han förknippades också med vinden, gryningen och planeten Venus. Aztekerna trodde att han skapade människan från ben från tidigare generationer, och att han gav dem vetenskap, etik, lagar och skrift. Han ansågs också vara köpmännens beskyddare.

Tlachtli

Tlachtli kallades spelplanen där det aztekiska bollspelet ullamaliztli utfördes. Denna spelplan med nord-sydlig eller öst-västlig riktning var omgiven med stenmurar på långsidorna och liknade spelplanen för andra mesoamerikanska bollspel. Bollspelet var också ett rituellt evenemang.

Ullamaliztli var ett spel där två lag tävlade mot varandra. Spelet var mycket ansträngande och spelarna skadades ofta. Ursprungligen var syftet med spelet att få bollen igenom motståndarens "målområde". Bollen (ulli) gjordes av massivt gummi och vägde förmodligen ungefär 4 kg.

Senare placerades stenringar vertikalt på 5-6 meters höjd på bollplanens alla murar och målet var att få bollen genom dessa utan att använda händerna. Dessa murar fungerade även som åskådarplatser. Bollen representerade solen och ringarna representerade soluppgången eller solnedgången. Spelarna använde sina knän, höfter och huvuden för att dribbla bollen och bar skyddsutrustning för att minimera risken för skador. Förmodligen fanns också en regel enligt vilken bollen inte fick röra marken. Spelarna var så skickliga att de kunde hålla bollen i luften i mer än en timme.

Spelet slutade om spelarna lyckades få bollen igenom ringen. Enligt historiska källor offrades tränaren för det förlorande laget, eller till och med hela laget, till gudarna. Vissa påstår dock att det var vinnarna, inklusive tränaren, som offrades då det ansågs som ett privilegium att offras till gudarna.

Chinampas

Chinampas var rektangulära konstgjorda öar som aztekerna skapade nära sina hem. Dessa kallas ibland felaktigt "flytande trädgårdar".

Först delade de av en del av det grunda vattnet med hjälp av pålar och fyllde sedan upp med lera, sediment och växter. Träd planterades ofta på kanterna av de konstgjorda öarna för att med hjälp av rötterna säkra dem mot erosion.

Aztekernas livsuppehälle var beroende av den mat som odlades på chinampas. Dessa chinampas var självbevattnande och producerade en hög avkastning eftersom de var oberoende av mängden nederbörd. Grödan skördades flera gånger om året.

Berättarröst

Tenochtitlán var huvudstad i det aztekiska imperiet i Mesoamerika. Staden grundades under 1300-talets första hälft, på en av öarna i Texcocosjön i Mexikodalen. Tenochtitlán nådde sin färdiga form som stad i början av 1400-talet. De flesta av byggnaderna från den tiden är byggda av sten. Eftersom staden växte, dränerades en del av sjön för att öka öns ursprungliga storlek. Konstgjorda öar av lera och ett kanalsystem gav den aztekiska huvudstaden sitt unika utseende. Staden var tio kvadratkilometer stor och hade en befolkning på ca 200 000 invånare. Det heliga distriktet, med stadens viktigaste byggnader, var beläget i stadens centrum och omgivet av en stenmur.

Den mest framstående byggnaden var den 30 meter höga Stora pyramiden. På toppen fanns två helgedomar, en tillägnad solguden och en tillägnad regnguden. Helgedomarna användes vid offerritualer (ofta med människooffer).

Tlachtli, spelplanen där Ullamalitzli, det aztekiska bollspelet spelades, låg på andra sidan av det centrala distriktet. Bollspelen hade viktiga rituella inslag och ofta innehöll de människooffer. Bredvid spelplanen fanns en annan morbid struktur.

Tzompantli var en slags ställning där skallarna från besegrade fiender och människooffer förevisades, spetsade på pålar.

Staden hade också ett utbyggt dricksvatten- och renhållningssystem. Men inte heller denna praktfulla stad lyckades undkomma de spanska conquistadorerna. År 1521 erövrades Tenochtitlán av spanjorerna, som leddes av conquistadoren Hernán Cortés, som anlände till Mexiko 1519. De magnifika aztekiska byggnaderna förstördes och sjön dränerades eller fylldes helt under 1700-talet.
Där staden Tenochtitlán en gång stod, finner vi idag en av de största städerna i världen, nämligen Mexico City.

Relaterade objekt

Aztek-krigare (1400-talet)

De skräckinjagande aztek-krigarna lyckades inte stoppa de spanska conquistadorerna med sina primitiva vapen.

Aztekisk härskare (1400-talet)

Det aztekiska imperiet var en despotisk, militaristisk stat som styrdes av Tlatoani.

Chichén Itzá (1100-talet)

Denna legendariska stad i det maya-toltekiska riket låg i det som idag är Mexiko.

Conquistador (1500-talet)

De spanska erövrarna hade sin rustning och sina vapen att tacka för sin framgång.

Alhambra under 1500-talet (Spanien)

Namnet på detta magnifika palatskomplex härstammar från arabiskan och betyder "den röda [borgen]".

Amerikas länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Axolotl

Axolotl är ett groddjur som behåller sina gälar även i vuxen ålder.

Europeisk kolonisering av Amerika (fram till 1763)

Flera europeiska länder tävlade om att erövra den nya världen, vilket gjorde Amerika till en kontinent med stor mångfald.

Förbjudna staden (Beijing, 1400-talet)

Den Förbjudna staden är ett storslaget monument byggt under Mingdynastin.

Geografiska upptäckter (1400–1600-talet)

De geografiska upptäckterna i början av den moderna tiden ritade om världskartan.

Historisk karta (historiska landmärken)

Hitta historiska landmärken eller platsen för historiska händelser på blindkartan.

Inkakrigare (1400-talet)

Inkafolkets rudimentära vapen var otillräckliga i kampen mot de spanska conquistadorerna.

Machu Picchu (1400-talet)

Den gamla inkastaden i dagens Peru är ett av världens förnämsta världsarv.

Moderna riken

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Nationella symboler och sevärdheter

I detta spel lär vi oss om nationella symboler och sevärdheter runt om i världen.

Santa Maria (1400-talet)

Den tremastade karacken Santa Maria var skeppet som Christofer Columbus seglade under sin första expedition.

Statsskick och officiella språk

Animationen visar statsskick och officiella språk i världens länder.

Teotihuacán (300-talet)

Denna stad, majestätisk även nu när den ligger i ruiner, var den största och folkrikaste bosättningen i det förkolumbianska Amerika.

Världens sju underverk

Bara ett av antikens sju underverk står kvar idag, nämligen pyramiderna i Giza.

Staden Ur (3:e årtusendet, f.v.t.)

Denna forntida stad som låg nära floden Eufrat var ett viktigt centrum för den sumeriska kulturen.

Ziqqurat (Ur, 3:e årtusendet, f.v.t.)

Ziqqurater var typiska trappstegspyramider som användes som tempel i det gamla Mesopotamien.

Djosers trappstegspyramid (Sakkara, 2600-talet f.v.t.)

Trappstegspyramiden som uppfördes under 2600-talet f.v.t. är den äldsta kända pyramiden i Egypten.

Fotbollsarena

Fotboll är en av de populäraste lagsporterna på grund av de enkla reglerna och de låga kraven på utrustning.

Added to your cart.