Tandborstning

Tandborstning

Noggrann tandborstning är en viktig del av munhygienen.

Biologi

Nyckelord

Tandborstning, munhygien, tand, Kariesangripen tand, tandkräm, tandborste, tandtråd, munvatten, tandhals, tandemalj, tandrot, hygiene, framtand, Hörntand, Bakre kindtand, biologi, människa

Relaterade objekt

Scener

Saker som behövs för tandborstning

Kariesangripen tand

Tandborstning

Munhåla

Relaterade objekt

Människans tänder

Människan har fyra typer av tänder: framtänder, hörntänder samt främre och bakre kindtänder.

Bindväv

Bindväv kan vara lucker eller tät. Andra typer av vävnader är fettvävnader, ben- och broskvävnader och blod.

Däggdjurens tänder

Olika däggdjursarters tanduppsättning återspeglar djurens matvanor.

Fonation

En ton skapas genom att stämbanden vibreras av luften som strömmar ur lungorna.

Hur fungerar tvättmaskinen?

Denna animation visar hur en tvättmaskin fungerar.

Munhåla, svalg och matstrupe

Den övre mag-tarmkanalen består av munhålan, svalget och matstrupen.

Övre mag- och tarmkanalen

Under sväljning förs maten från munhålan till magsäcken, belägen mellan matstrupen och tolvfingertarmen.

Vilken typ av mat borde finnas på din tallrik?

I denna animation får du lära dig grunderna om hälsosam mat.

Added to your cart.