Synmekanismen

Synmekanismen

Linsens form anpassar sig efter avståndet till det objekt man fokuserar på

Biologi

Nyckelord

öga, Avbildning, syn, sinnesorgan, synnerv, närsynthet, presbyopi, tydlig vision, färgseende, synproblem, regnbågshinna, pupill, lins, ciliarkropp, hornhinna, glaskropp, gula fläcken, skotom, senhinna, åderhinna, neurala membran, syncentrum, ögonkammare, stimulus, ljus, tappar, stavceller, pigment, receptorn, impuls, glasögon, kontaktlinser, människa, biologi

Relaterade objekt

Scener

Ögats uppbyggnad

 • regnbågshinna - Den är en fortsättning på åderhinnan. Den glatta muskulaturen säkerställer anpassningen till de olika ljusförhållandena. I starkt ljus drar pupillen ihop sig, medan den vidgas i svagt ljus. Regnbågshinnan innehåller pigment som ger människoögat dess individuella färg.
 • pupill - Den är ögats bländare medan regnbågshinnan fungerar som slutare och kontrollerar ljusflödet till näthinnan. I starkt ljus drar pupillen ihop sig och i svagt ljus öppnar den sig för att släppa in mer ljus. Pupillens ljusreflex är en obetingad reflex vars centrum ligger i hjärnstammen. Om pupillreflexen inte fungerar som den ska kan det tyda på skador i hjärnstammen.
 • lins - Det är en konvex lins med variabel fokallängd. Dess flexibilitet gör att den böjs vid närseende och plattas ut vid avståndsseende tack vare zonulatrådarna. Detta ger en skarp bild på näthinnan. Linsen förlorar sin flexibilitet med åldern, vilket är orsaken till att människor får svårare att se på nära håll ju mer vi åldras (eftersom närsyntheten kräver att linsen böjs). Detta kallas presbyopi det vill säga ålderssynthet. Grå starr är en grumling i ögats lins, vilken kan leda till blindhet.
 • zonulatrådar - Den är fäst i zonulatrådar som följer ciliarmusklernas rörelser. Vid närseende drar dessa muskler ihop sig, zonulatrådarna blir då mindre spända och linsen mer böjd. Vid avståndsseende slappnar ciliarmusklerna av varvid zonulatrådarna spänns och linsen blir mer platt.
 • ciliarkropp - Den är en fortsättning på åderhinnan. Dess glatta muskulatur (ciliarmuskler) säkerställer linsens anpassning till det avstånd objektet befinner sig på. Vid närseende drar dessa muskler ihop sig varpå zonulatrådarna blir mindre spända och linsen mer böjd. Vid avståndsseende slappnar ciliarmusklerna av varvid zonulatrådarna spänns och linsen blir mer platt. Med andra ord sätts musklerna i ciliarkroppen i arbete vid närseende och detta kan orsaka ögontrötthet. För att hjälpa ciliarmusklerna att slappna av kan man emellanåt fokusera på ett avlägset föremål.
 • hornhinna - Fortsättningen på senhinnan. Det är ett transparent skikt där ljuset kommer in i ögat och bryts (ljusets brytning är störst här).
 • ögonkammare - Den innehåller kammarvätska. Vid överflödig kammarvätska uppstår okulär hypertension eller förhöjt ögontryck vilket orsakar glaukom (grön starr). Detta kan i sin tur leda till blindhet eftersom det höga trycket kan förstöra näthinnan.
 • glaskropp - Den är fylld med en genomskinlig geléartad massa varigenom ljuset når näthinnan.
 • gula fläcken - Det är den del av näthinnan där man ser som skarpast. Den inverterade miniatyrbilden av de objekt man tittar på skapas här. I mitten av den gula fläcken finns endast tappar medan stavarna ligger i näthinnans yttre kanter.
 • blinda fläcken - Detta är det område där synnerven fäster på ögat. Eftersom den blinda fläcken saknar receptorceller helt (både tappar och stavar), saknas också en liten del av bilden. Hjärnan "fyller i" denna lucka så att man uppfattar en fullständig bild.
 • senhinna - Ett mycket hållbart lager vars fortsättning är hornhinnan vid ögats framsida.
 • åderhinna - Ett lager som innehåller blodkärlen som försörjer ögat. Dess fortsättning är ciliarkroppen och regnbågshinnan vid ögats framsida.
 • näthinna - Den innehåller receptorer som kallas tappar och stavar. Det område av näthinnan som ansvarar för synskärpan kallas gula fläcken. Blinda fläcken är det område där synnerven fäster på ögat och som saknar receptorer helt.
 • synnerv - Även kallad kranialnerv II, överför impulser från näthinnan till hjärnan.

Att skapa en bild

 • lins - Det är en konvex lins med variabel fokallängd. Dess flexibilitet gör att den böjs vid närseende och plattas ut vid avståndsseende tack vare zonulatrådarna. Detta ger en skarp bild på näthinnan. Linsen förlorar sin flexibilitet med åldern, vilket är orsaken till att människor får svårare att se på nära håll ju mer vi åldras (eftersom närsyntheten kräver att linsen böjs). Detta kallas presbyopi det vill säga ålderssynthet. Grå starr är en grumling i ögats lins, vilken kan leda till blindhet.
 • näthinna - Den innehåller receptorer som kallas tappar och stavar. Det område av näthinnan som ansvarar för synskärpan kallas gula fläcken. Blinda fläcken är det område där synnerven fäster på ögat och som saknar receptorer helt.
 • inverterad miniatyrbild
 • avlägset objekt
 • närliggande objekt

Animation

 • lins - Det är en konvex lins med variabel fokallängd. Dess flexibilitet gör att den böjs vid närseende och plattas ut vid avståndsseende tack vare zonulatrådarna. Detta ger en skarp bild på näthinnan. Linsen förlorar sin flexibilitet med åldern, vilket är orsaken till att människor får svårare att se på nära håll ju mer vi åldras (eftersom närsyntheten kräver att linsen böjs). Detta kallas presbyopi det vill säga ålderssynthet. Grå starr är en grumling i ögats lins, vilken kan leda till blindhet.
 • näthinna - Den innehåller receptorer som kallas tappar och stavar. Det område av näthinnan som ansvarar för synskärpan kallas gula fläcken. Blinda fläcken är det område där synnerven fäster på ögat och som saknar receptorer helt.
 • inverterad miniatyrbild
 • avlägset objekt
 • närliggande objekt

Berättarröst

När ljus kommer in i ögat bryter hornhinnan och linsen ljusstrålarna. Linsens form anpassar sig efter avståndet till det objekt man fokuserar på.

Den gula fläcken på näthinnan är ansvarig för synskärpan. Det är här den inverterade miniatyrbilden av de objekt man tittar på skapas. Linsen blir mer platt när ögat är inriktat på ett avlägset föremål, eftersom ljuset måste brytas i mindre utsträckning.

När man tittar på ett närliggande objekt är ljusstrålarna mer fokuserade. Därför skulle, om linsen var platt, bilden uppstå bakom näthinnan. Av denna anledning böjs linsen för att kunna bryta ljuset i större utsträckning, vilket då resulterar i en skarp bild på näthinnan.

Relaterade objekt

Det mänskliga ögat

Ögat är ett av våra viktigaste sinnesorgan. När det stimuleras av ljus, producerar ögats receptorer elektriska impulser.

Synkorrigering

Konkava och konvexa linser används för korrigering av närsynthet och långsynthet.

Mångfalden av ljuskänsliga organ

Flera liknande, men av varandra helt oberoende, typer av ljuskänsliga ögon har utvecklats genom konvergent evolution.

Balanssinnet

Innerörat känner av huvudets läge och rörelser.

Defekt färgseende

Oförmågan att skilja på vissa färgnyanser kallas defekt färgseende.

Hudens lager, känselsinne

Huden är kroppens mjuka yttre skikt. Dess tre lager är överhuden, läderhuden och underhuden.

Hur fungerar en digitalkamera?

Denna animation visar digitalkamerans konstruktion och funktion.

Hur fungerar en filmprojektor?

Denna animation visar en filmprojektors konstruktion och funktion.

Ljusets reflektion och brytning

En ljusstråle reflekteras eller bryts vid gränslinjen mellan två medier med olika brytningsindex.

Näsan och luktsinnet

Luktreceptorer producerar elektriska signaler när de stimuleras av dofter.

Örat och hörselmekanismen

Örat omvandlar vibrationer i luften till elektriska signaler som sedan bearbetas av hjärnan.

Öroninflammation

Denna animation visar symptom på öroninflammation och hur inflammationen behandlas.

Smaksinne

Smakreceptorer omvandlar kemisk stimuli till elektriska signaler.

Teleskop

Denna animation visar linsteleskop (refraktorteleskop) och spegelteleskop (reflektorteleskop) som används vid astronomiska observationer.

Optiska instrument

En stor mängd olika optiska instrument är i bruk i dag, allt från mikroskop till teleskop.

Optisk illusion

Information som samlas in av ögat misstolkas av hjärnan.

Added to your cart.