Svaveltrioxid (SO₃)

Svaveltrioxid (SO₃)

En av svaveloxiderna, den bildar svavelsyra vid reaktion med vatten.

Kemi

Nyckelord

svaveltrioxid, Molekyl, svavelsyra, svavelsyraproduktion, molekylär form, vulkaniska gaser, oleum, disulfursyra, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Svaveldioxid (SO₂)

Svaveldioxidutsläpp är den främsta orsaken till surt regn. Svaveldioxid är en mellanprodukt vid framställning av svavelsyra.

Kopparsulfat (CuSO₄)

En svavelförening som ofta används som bekämpningsmedel.

Sulfatjon (SO₄²⁻)

En jonförening som bildas när svavelsyra frigör en proton.

Svavel (S₈)

Ett luktfritt, gult, fast ämne och det 16:e vanligaste grundämnet i jordskorpan. En av de mest kända svavelföreningarna är pyrit, även känt som kattguld.

Svavelsyra (H₂SO₄)

En färglös, viskös, starkt frätande syra som används i flera industriella processer.

Svavelsyrlighet (H₂SO₃)

Färglös, måttlig syra som endast förekommer i vattenlösning.

Svavelväte (H₂S)

En färglös, giftig gas med den karakteristiska lukten av ruttna ägg. Gasen förekommer i vissa mineralvatten och källvatten.

Added to your cart.