Svavelsyrlighet (H₂SO₃)

Svavelsyrlighet (H₂SO₃)

Färglös, måttlig syra som endast förekommer i vattenlösning.

Kemi

Nyckelord

svavelsyrlighet, syra, oxosyra, surt regn, reducerande effekt, sulfitjon, sulfiter, diprotic syra, svaveldioxid, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Svavelsyra (H₂SO₄)

En färglös, viskös, starkt frätande syra som används i flera industriella processer.

Sulfatjon (SO₄²⁻)

En jonförening som bildas när svavelsyra frigör en proton.

Svavel (S₈)

Ett luktfritt, gult, fast ämne och det 16:e vanligaste grundämnet i jordskorpan. En av de mest kända svavelföreningarna är pyrit, även känt som kattguld.

Svaveldioxid (SO₂)

Svaveldioxidutsläpp är den främsta orsaken till surt regn. Svaveldioxid är en mellanprodukt vid framställning av svavelsyra.

Svaveltrioxid (SO₃)

En av svaveloxiderna, den bildar svavelsyra vid reaktion med vatten.

Svavelväte (H₂S)

En färglös, giftig gas med den karakteristiska lukten av ruttna ägg. Gasen förekommer i vissa mineralvatten och källvatten.

Salpetersyrlighet (HNO₂)

En av oxosyrorna i kväve. En färglös, måttligt stark syra med en stickande lukt, som bara existerar i vattenlösning.

Added to your cart.