Suezkanalen

Suezkanalen är en konstgjord vattenväg som förbinder Röda havet med Medelhavet.

Relaterat extramaterial

Vattenförorening

De viktigaste källorna till vattenföroreningar är industri, jordbruk och städer.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omvandlar vindens kinetiska energi till elektricitet.

Avskogning

Avskogning har en negativ inverkan på miljön.

Typer av satelliter

Satelliter som kretsar runt jorden kan användas för civila eller militära ändamål.

Transportnät

Animationen visar de viktigaste luft-, vatten- och landvägarna och knutpunkterna.

Apollo 15 (månbil)

Animationen visar den tvåsitsiga månbilen Lunar Rover som användes i uppdraget Apollo 15.

Utvecklade länder

Utvecklade länder är världsekonomins motorer med högsta BNP och högsta levnadsstandard i världen.

Vattenkraftverk (Hooverdammen, USA)

En enorm dammbyggnad över Coloradofloden i USA som är uppkallad efter en före detta...

Added to your cart.