Suezkanalen

Suezkanalen är en konstgjord vattenväg som förbinder Röda havet med Medelhavet.

Relaterat extramaterial

Luftförorening

Animationen visar de främsta luftföroreningskällorna: jordbruket, industrin och städerna.

Vattenförsörjningssystem

Vattenförsörjningssystemet förser hushåll och industrier med rent och säkert dricksvatten.

Geotermiskt kraftverk

Geotermiska kraftverk omvandlar energin i hett högtrycksvatten, som finns djupt ned i...

Värmekraftverk (kolvätebränsle)

Värmekraftverk omvandlar energi som frigörs vid förbränning av fossila bränslen eller...

Oas

En oas är ett område i en öken eller halvöken där det finns tillgång till vatten.

Isolerad bosättning (skogsbruk)

Jordbrukare anpassar sina metoder till miljön.

Skiffergas

Denna animation förklarar hydraulisk spräckning, tekniken som används vid...

Tidvattenkraftverk

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattennivåns dagliga fluktuation för att producera elektricitet.

Added to your cart.