Stjärntyper

Stjärntyper

Denna animation visar utvecklingsfaserna för genomsnittliga och massiva stjärnor.

Geografi

Nyckelord

Stjärna, stjärn utveckling, nebulosa, röd jätte, planetarisk nebulosa, vit dvärg, röd super, supernova, neutronstjärna, svart hål, astronomiskt objekt, astronomi, geografi

Relaterade objekt

Scener

Stjärnors livscykel

 • nebulosa - Stjärnbildning sker då en nebulosa kollapsar.
 • genomsnittlig stjärna - I denna grupp ingår även solen. Detta är den vanligaste stjärntypen i universum. Under kärnfusion omvandlas väte till helium och energi frigörs. Dessa typer av stjärnor lever under en lång tid. Vår sol är nästan 5 miljarder år gammal och förväntas att lysa minst 5 miljarder år till genom vätefusion. När vätet börjar ta slut, förvandlas stjärnor till röda jättar.
 • röd jätte - När kärnbränslet i stjärnan börjar ta slut, saktar fusionen ned. Strålningstrycket, som hjälper till att motverka gravitationen, minskar också medan påverkan av gravitationen ökar. Stjärnan börjar därför att krympa. Som ett resultat av den ökande tätheten börjar heliumkärnor att förvandlas till kol genom fusion, temperaturen stiger, stjärnans yttre lager blåses upp och en röd jätte bildas.
 • planetarisk nebulosa - Ju mindre kärnbränsle som finns kvar desto mer krymper stjärnans kärna medan det yttre lagret sprider sig och skapar en planetarisk nebulosa.
 • vid dvärg - Det är den röda jättens krympta kärna. Gravitationens kontraktion hejdas av det ökande trycket. (Om dess massa är betydligt större än solens, förvandlas stjärnan till en neutronstjärna eller ett svart hål.) Den vita dvärgens densitet är stor. Dess densitet kan jämföras med solens och dess storlek med jordens. Ingen kärnfusion sker inuti dess kärna. Med hjälp av den återstående energin svalnar och mörknar stjärnan under miljarder år.
 • massiv stjärna - Om stjärnans massa är betydligt större än solens kollapsar den till en neutronstjärna eller ett svart hål. I massiva stjärnor förbrukas kärnbränslet snabbare än i vanliga stjärnor.
 • röd hyperjätte - I massiva stjärnor saktar kärnfusionen ner i takt med att vätet förbrukas och när strålningstrycket minskar börjar stjärnans kärna att krympa. I den krympande kärnan påbörjas fusionen av heliumkärnor och stjärnans yttre skikt blåses upp. Stjärnan förvandlas då till en röd superjätte. En av de största kända stjärnorna i universum är VY Canis Majoris, med en diameter som är 1400 gånger större än solens. Under fusionen bildas allt tyngre element inuti den röda hyperjätten, men eftersom inga element tyngre än järn kan bildas, stannar energiproduktionen upp och stjärnans kärna börjar krympa igen. På grund av den stora massan kan det ökade trycket inte stoppa krympningen av stjärnan och protoner och elektroner pressas ihop till neutroner.
 • supernova - Stjärnan kollapsar och blir en neutronstjärna varpå dess yttre skikt exploderar. Materian som kastas ut vid supernovaexplosionen bombarderas av neutriner varpå atomkärnor tyngre än järn bildas. Universums tunga atomkärnor bildades vid supernovaexplosioner. Ljusstyrkan på en supernovaexplosion överstiger galaxernas ljusstyrka under en kort period. Supernovaexplosioner bleknar bort efter några veckor, men de frisätter mer energi under denna period än vår sol gör under hela sin livstid.
 • neutronstjärna - Neutronstjärnor mäter vanligtvis 10–20 km i diameter och deras massa är 1–2 gånger större än solens. Deras densitet är enorm: 1 cm³ av deras materia väger cirka hundra miljoner ton.
 • svart hål - Om massan av den kollapsade stjärnan är tillräckligt stor, kollapsar stjärnan till ett svart hål i stället för en neutronstjärna. Svarta hål heter så på grund av det faktum att deras gravitationsfält är så starka att ingenting, inte ens ljus, kan slippa ut ur hålet när det väl har hamnat vid det svarta hålets gräns, dvs. händelsehorisonten.

En genomsnittlig stjärnas utvecklingsfaser

 • nebulosa - Stjärnbildning sker då en nebulosa kollapsar.
 • genomsnittlig stjärna - I denna grupp ingår även solen. Detta är den vanligaste stjärntypen i universum. Under kärnfusion omvandlas väte till helium och energi frigörs. Dessa typer av stjärnor lever under en lång tid. Vår sol är nästan 5 miljarder år gammal och förväntas att lysa minst 5 miljarder år till genom vätefusion. När vätet börjar ta slut, förvandlas stjärnor till röda jättar.
 • röd jätte - När kärnbränslet i stjärnan börjar ta slut, saktar fusionen ned. Strålningstrycket, som hjälper till att motverka gravitationen, minskar också medan påverkan av gravitationen ökar. Stjärnan börjar därför att krympa. Som ett resultat av den ökande tätheten börjar heliumkärnor att förvandlas till kol genom fusion, temperaturen stiger, stjärnans yttre lager blåses upp och en röd jätte bildas.
 • planetarisk nebulosa - Ju mindre kärnbränsle som finns kvar desto mer krymper stjärnans kärna medan det yttre lagret sprider sig och skapar en planetarisk nebulosa.
 • vid dvärg - Det är den röda jättens krympta kärna. Gravitationens kontraktion hejdas av det ökande trycket. (Om dess massa är betydligt större än solens, förvandlas stjärnan till en neutronstjärna eller ett svart hål.) Den vita dvärgens densitet är stor. Dess densitet kan jämföras med solens och dess storlek med jordens. Ingen kärnfusion sker inuti dess kärna. Med hjälp av den återstående energin svalnar och mörknar stjärnan under miljarder år.

En massiv stjärnas utvecklingsfaser

 • nebulosa - Stjärnbildning sker då en nebulosa kollapsar.
 • massiv stjärna - Om stjärnans massa är betydligt större än solens kollapsar den till en neutronstjärna eller ett svart hål. I massiva stjärnor förbrukas kärnbränslet snabbare än i vanliga stjärnor.
 • röd hyperjätte - I massiva stjärnor saktar kärnfusionen ner i takt med att vätet förbrukas och när strålningstrycket minskar börjar stjärnans kärna att krympa. I den krympande kärnan påbörjas fusionen av heliumkärnor och stjärnans yttre skikt blåses upp. Stjärnan förvandlas då till en röd superjätte. En av de största kända stjärnorna i universum är VY Canis Majoris, med en diameter som är 1400 gånger större än solens. Under fusionen bildas allt tyngre element inuti den röda hyperjätten, men eftersom inga element tyngre än järn kan bildas, stannar energiproduktionen upp och stjärnans kärna börjar krympa igen. På grund av den stora massan kan det ökade trycket inte stoppa krympningen av stjärnan och protoner och elektroner pressas ihop till neutroner.
 • supernova - Stjärnan kollapsar och blir en neutronstjärna varpå dess yttre skikt exploderar. Materian som kastas ut vid supernovaexplosionen bombarderas av neutriner varpå atomkärnor tyngre än järn bildas. Universums tunga atomkärnor bildades vid supernovaexplosioner. Ljusstyrkan på en supernovaexplosion överstiger galaxernas ljusstyrka under en kort period. Supernovaexplosioner bleknar bort efter några veckor, men de frisätter mer energi under denna period än vår sol gör under hela sin livstid.
 • neutronstjärna - Neutronstjärnor mäter vanligtvis 10–20 km i diameter och deras massa är 1–2 gånger större än solens. Deras densitet är enorm: 1 cm³ av deras materia väger cirka hundra miljoner ton.
 • svart hål - Om massan av den kollapsade stjärnan är tillräckligt stor, kollapsar stjärnan till ett svart hål i stället för en neutronstjärna. Svarta hål heter så på grund av det faktum att deras gravitationsfält är så starka att ingenting, inte ens ljus, kan slippa ut ur hålet när det väl har hamnat vid det svarta hålets gräns, dvs. händelsehorisonten.

Relaterade objekt

Solen

Solens diameter är ungefär 109 gånger större än jordens. Dess massa består till största delen av väte.

Solsystemets utveckling

Solen och planeterna bildades ur ett stoftmoln för ungefär 4,5 miljarder år sedan.

Vintergatan

Vår galax har en diameter på ca 100 000 ljusår. Den innehåller mer än 100 miljarder stjärnor, varav en är solen.

Kedjereaktion

Energin som frigörs vid kärnklyvning kan användas för civila eller militära ändamål.

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Gravitationsvågor (LIGO)

Massiva accelererande eller kretsande kroppar skapar krusningar i rumtiden. De kallas för gravitationsvågor.

Intressanta fakta - Astronomi

I denna animation presenteras några intressanta fakta kring astronomi.

Keplerteleskopet

Keplerteleskopet, som är ett rymdteleskop, sköts upp av NASA för att upptäcka jordliknande planeter utanför vårt solsystem.

Observatorium

Observatorier byggs ofta på hög höjd för att minimera effekterna av luftturbulensen.

Planeter, storlekar

De inre planeterna i solsystemet är jordlika planeter medan de yttre planeterna är gasjättar.

Rymdteleskopet Hubble

Hubbleteleskopet kretsar i en omloppsbana utanför jordens störande atmosfär.

Teleskop

Denna animation visar linsteleskop (refraktorteleskop) och spegelteleskop (reflektorteleskop) som används vid astronomiska observationer.

Uppdraget Dawn

Genom att studera Ceres och Vesta kommer vi att kunna lära oss mer om solsystemets tidiga historia och hur stenplaneter bildas.

Vårt astronomiska grannskap

En presentation av närliggande planeter, stjärnor och galaxer.

Voyager rymdsonder

Voyager rymdsonderna var de första konstgjorda objekten att lämna solsystemet. De samlar data om den yttre rymden och bär med sig information om mänskligheten.

Utvecklingen av himlavalvets mekanik

Denna animation visar studier som gjorts av astronomer och fysiker vars verk i grunden förändrat vår syn på universum.

Added to your cart.