Stjärnmotor

Stjärnmotor

Sjärmotorn används främst i flygplan och helikoptrar.

Fysik

Nyckelord

radiell motor, motor, förbränningsmotor, axel, ventil, cylinder, kolv, tändstift, rotor, värmemotor, flygplan, förbränning, gnista, intag, kompression, explosionen, arbetsslag, arbete, cykel, termodynamik, fysik

Relaterade objekt

Scener

Stjärnmotor

 • stjärnmotor - Den används främst i flygplan och helikoptrar. På grund av cylindrarnas uppställning är motorn kortare och dess drift skapar mindre vibrationer än motorer i vilka kolvarna är anordnade i rad.

Motor

 • vevaxel - Kolvarna driver vevaxeln, som roterar propellern.
 • kolv - Deras synkroniserade växelrörelse roterar vevaxeln.
 • ventiler - De samordnar intaget av luft- och bränsleblandningen samt utsläppet av avgaser.

Cylindrar

 • vevaxel - Kolvarna driver vevaxeln, som roterar propellern.
 • kolv - Deras synkroniserade växelrörelse roterar vevaxeln.
 • ventiler - De samordnar intaget av luft- och bränsleblandningen samt utsläppet av avgaser.

Funktion

 • cylinder - Antändningen av bränsle trycker kolven nedåt inuti cylindern.
 • kolv - Dess rytmiska rörelser roterar vevaxeln. Antändningen av bränsle trycker kolven nedåt inuti cylindern. Trögheten i den roterade vevaxeln trycker den då uppåt, nedåt och uppåt igen. Sedan följer en ny antändning.
 • avgasventil - Dess öppning och stängning synkroniseras med kolvens rörelse. Den öppnas vid var fjärde takt då kolven rör sig uppåt och avgaserna blåses ut.
 • insugsventil - Dess öppning och stängning synkroniseras med kolvens rörelse. Den öppnas vid första takten, då kolven trycks nedåt och skapar en tryckminskning i cylindern varvid luft- och bränsleblandningen sugs in. Bränslet som används i stjärnmotorer kallas flygbensin eller avgas och ska inte förväxlas med kerosin.
 • tändstift - Det antänder luft- och bränsleblandningen. Den antända blandningen skjuter tillbaka kolven.

Takt 1

 • cylinder - Antändningen av bränsle trycker kolven nedåt inuti cylindern.
 • kolv - Dess rytmiska rörelser roterar vevaxeln. Antändningen av bränsle trycker kolven nedåt inuti cylindern. Trögheten i den roterade vevaxeln trycker den då uppåt, nedåt och uppåt igen. Sedan följer en ny antändning.
 • avgasventil - Dess öppning och stängning synkroniseras med kolvens rörelse. Den öppnas vid var fjärde takt då kolven rör sig uppåt och avgaserna blåses ut.
 • insugsventil - Dess öppning och stängning synkroniseras med kolvens rörelse. Den öppnas vid första takten, då kolven trycks nedåt och skapar en tryckminskning i cylindern varvid luft- och bränsleblandningen sugs in. Bränslet som används i stjärnmotorer kallas flygbensin eller avgas och ska inte förväxlas med kerosin.
 • tändstift - Det antänder luft- och bränsleblandningen. Den antända blandningen skjuter tillbaka kolven.

Takt 2

 • cylinder - Antändningen av bränsle trycker kolven nedåt inuti cylindern.
 • kolv - Dess rytmiska rörelser roterar vevaxeln. Antändningen av bränsle trycker kolven nedåt inuti cylindern. Trögheten i den roterade vevaxeln trycker den då uppåt, nedåt och uppåt igen. Sedan följer en ny antändning.
 • avgasventil - Dess öppning och stängning synkroniseras med kolvens rörelse. Den öppnas vid var fjärde takt då kolven rör sig uppåt och avgaserna blåses ut.
 • insugsventil - Dess öppning och stängning synkroniseras med kolvens rörelse. Den öppnas vid första takten, då kolven trycks nedåt och skapar en tryckminskning i cylindern varvid luft- och bränsleblandningen sugs in. Bränslet som används i stjärnmotorer kallas flygbensin eller avgas och ska inte förväxlas med kerosin.
 • tändstift - Det antänder luft- och bränsleblandningen. Den antända blandningen skjuter tillbaka kolven.

Takt 3

 • cylinder - Antändningen av bränsle trycker kolven nedåt inuti cylindern.
 • kolv - Dess rytmiska rörelser roterar vevaxeln. Antändningen av bränsle trycker kolven nedåt inuti cylindern. Trögheten i den roterade vevaxeln trycker den då uppåt, nedåt och uppåt igen. Sedan följer en ny antändning.
 • avgasventil - Dess öppning och stängning synkroniseras med kolvens rörelse. Den öppnas vid var fjärde takt då kolven rör sig uppåt och avgaserna blåses ut.
 • insugsventil - Dess öppning och stängning synkroniseras med kolvens rörelse. Den öppnas vid första takten, då kolven trycks nedåt och skapar en tryckminskning i cylindern varvid luft- och bränsleblandningen sugs in. Bränslet som används i stjärnmotorer kallas flygbensin eller avgas och ska inte förväxlas med kerosin.
 • tändstift - Det antänder luft- och bränsleblandningen. Den antända blandningen skjuter tillbaka kolven.

Takt 4

 • cylinder - Antändningen av bränsle trycker kolven nedåt inuti cylindern.
 • kolv - Dess rytmiska rörelser roterar vevaxeln. Antändningen av bränsle trycker kolven nedåt inuti cylindern. Trögheten i den roterade vevaxeln trycker den då uppåt, nedåt och uppåt igen. Sedan följer en ny antändning.
 • avgasventil - Dess öppning och stängning synkroniseras med kolvens rörelse. Den öppnas vid var fjärde takt då kolven rör sig uppåt och avgaserna blåses ut.
 • insugsventil - Dess öppning och stängning synkroniseras med kolvens rörelse. Den öppnas vid första takten, då kolven trycks nedåt och skapar en tryckminskning i cylindern varvid luft- och bränsleblandningen sugs in. Bränslet som används i stjärnmotorer kallas flygbensin eller avgas och ska inte förväxlas med kerosin.
 • tändstift - Det antänder luft- och bränsleblandningen. Den antända blandningen skjuter tillbaka kolven.

Animation

Berättarröst

Stjärnmotorer används främst i flygplan och helikoptrar. På grund av cylindrarnas uppställning, är motorn kortare och dess drift skapar mindre vibrationer än motorer i vilka kolvarna är anordnade i rad.

Antändningen av bränsle trycker kolven nedåt inuti cylindern. Bränslet som används i stjärnmotorer kallas flygbensin eller avgas.

Vid första takten sker insuget. Kolven rör sig nedåt varvid trycket i cylindern minskar. Insugsventilen öppnas och en blandning av luft och bränsle flödar från förgasaren in i cylindern.

Vid andra takten sker kompressionen. Både insugs- och avgasventilen är stängda. Kolven rör sig uppåt varvid luft- och bränsleblandningen komprimeras och dess temperatur ökar.

Vid tredje takten sker förbränningen. Tändstiftet antänder den heta komprimerade blandningen av bränsle och luft. Antändningen trycker kolven nedåt.

Vid fjärde takten sker utblåset. Kolven rör sig uppåt varvid avgasventilen öppnar sig och avgaserna blåses ut.

Som animationen visar, omvandlas den linjära rörelsen i kolven till den roterande rörelsen i vevaxeln i motorn. Den energi som kolven behöver produceras genom förbränning av bränsle.

Relaterade objekt

Fyrtaktsmotor, även kallad Ottomotor

Denna animation visar den typ av motor som är vanligast i bilar.

Vought F4U Corsair (USA, 1944)

Jaktflygplanet Vought F4U Corsair med stjärnmotor var ett av de mest framträdande amerikanska flygplanen under andra världskriget.

Dieselmotor

Den tyska ingenjören Rudolf Diesel patenterade dieselmotorn år 1893.

Tvåtaktsmotor

En tvåtaktsmotor är en typ av förbränningsmotor som endast gör två takter under en cykel.

Wankelmotor

En typ av förbränningsmotor med rotor och hög verkningsgrad.

B-24 Liberator

B-24 Liberator var ett tungt amerikanskt bombflygplan. Det massproducerades och användes på alla fronter i andra världskriget.

B-17 Flying Fortress (USA, 1938)

"Flying Fortress" (Flygande fästning på svenska) utvecklades för det amerikanska flygvapnet av flygplanstillverkaren Boeing.

James Watts ångmaskin (1700-talet)

Ångmaskinen som förbättrades av den skotska uppfinnaren James Watt, kom att revolutionera teknologin.

Junkers JU-52 (1932)

Det populäraste transportflygplanet av de som tillverkades i Europa före andra världskriget .

Messerschmitt Bf 109 G (Tyskland, 1941)

Ett legendariskt jaktplan som användes av det tyska flygvapnet under andra världskriget.

Mitsubishi A6M Zero (Japan, 1940)

Det japanska stridsflygplanet Mitsubishi A6M, allmänt känt som "Zero", var ett legendariskt flygplan som användes under andra världskriget.

Stirlingmotor – varmluftsmotor

Kännetecknande för stirlingmotorn är att förbränningen sker utanför cylindern, till skillnad från på förbränningsmotorer (t. ex. ottomotorn).

Supermarine Spitfire (Storbritannien, 1938)

Spitfire var ett legendariskt brittiskt ensitsigt stridsflygplan som användes i andra världskriget.

t-V-T diagram för ideala gaser

Sambandet mellan tryck, volym och temperatur för ideala gaser beskrivs av den ideala gaslagen.

Added to your cart.