Stirlingmotor – varmluftsmotor

Stirlingmotor – varmluftsmotor

Kännetecknande för stirlingmotorn är att förbränningen sker utanför cylindern, till skillnad från på förbränningsmotorer (t. ex. ottomotorn).

Fysik

Nyckelord

Stirlingmotor, varmlufts motor, Stirling, värmemotor, motor, extern förbränningsmotor, arbetskolv, kylfläns, kolv, värmeöverföring, effektivitet, värmeväxlare, gaslagar, arbete, termodynamik, fysik

Relaterade objekt

Scener

Stirlingmotor

Konstruktion

  • cylinder
  • kylfläns - Den varma gasen kyls ned varvid dess volym minskar. Kylflänsarna ökar ytarean och bidrar därmed till en mer effektiv värmeavgivning.
  • arbetskolv - Volymförändringarna driver denna fram och tillbaka.
  • deplacementkolv - Den förändrar endast gasens läge och inte dess volym. Den förflyttar gasen mellan den varma och den kalla delen av cylindern.

Funktion

  • kylfläns - Den varma gasen kyls ned, därför kan den lättare komprimeras. Kylflänsarna ökar ytarean och bidrar därmed till en mer effektiv värmeavgivning.
  • arbetskolv - Volymförändringarna driver denna fram och tillbaka.
  • deplacementkolv - Stirlingmotorn fungerar genom att gas omväxlande värms upp och kyls ned varvid den expanderar respektive kontraherar. Dessa temperaturskillnader driver arbetskolven fram och tillbaka. Deplacementkolven förflyttar gasen mellan den varma och den kalla delen av cylindern.
  • gasens expansion
  • gasens kontraktion

Animation

Berättarröst

Stirlingmotorn fungerar genom att gas omväxlande värms upp och kyls ned varvid den expanderar respektive kontraherar. Dessa volymförändringar driver arbetskolven fram och tillbaka. När gasen expanderar, skjuts kolven bakåt och när den kontraheras skjuts kolven framåt. Temperaturskillnader omvandlas alltså till rörelse och mekaniskt arbete.
Kylning och uppvärmning uppnås genom att deplacementkolven förflyttar gasen mellan den varma och den kalla delen av cylindern.

Till skillnad från förbränningsmotorer sker förbränningen utanför cylindern. Av denna anledning betraktas Stirlingmotorer som externa förbränningsmotorer.
Stirlingmotorer är effektivare än förbränningsmotorer. Risken för felfunktion är låg på grund av motorns enkla konstruktion och avsaknaden av ventiler.

Inga förbränningsprodukter släpps ut i miljön. Motorn kan därför användas som en ren energikälla, genom användningen av miljövänliga värmekällor såsom solenergi.

Relaterade objekt

Dieselmotor

Den tyska ingenjören Rudolf Diesel patenterade dieselmotorn år 1893.

Fyrtaktsmotor, även kallad Ottomotor

Denna animation visar den typ av motor som är vanligast i bilar.

Stjärnmotor

Sjärmotorn används främst i flygplan och helikoptrar.

Tvåtaktsmotor

En tvåtaktsmotor är en typ av förbränningsmotor som endast gör två takter under en cykel.

Herons ångkula

Heron uppfann den första ångmaskinen, han tycks dock främst ha betraktat den som en underhållande leksak.

James Watts ångmaskin (1700-talet)

Ångmaskinen som förbättrades av den skotska uppfinnaren James Watt, kom att revolutionera teknologin.

Wankelmotor

En typ av förbränningsmotor med rotor och hög verkningsgrad.

t-V-T diagram för ideala gaser

Sambandet mellan tryck, volym och temperatur för ideala gaser beskrivs av den ideala gaslagen.

Added to your cart.