Stephenson Rocket (1829)

Stephenson Rocket (1829)

Stephenson Rocket byggdes av den engelska ingenjören George Stephenson inför en loktävling år 1829.

Teknik

Nyckelord

Ångloket, raket, Tåg, Lok, järnväg, ångmotor, Stephenson, Ångproduktion, Maskineriet, panna, skena, transport, historia av järnvägstransporter, teknik, historia

Relaterade objekt

Scener

Ånglok

George Stephenson, ånglokets fader

Ångloket var det första motordrivna lokomotivet. Denna uppfinning revolutionerade passagerartrafiken och godstransporten. Det första fungerande lokomotivet byggdes av Richard Trevithick, men Stephensons konstruktion blev det verkliga genombrottet.
George Stephenson och hans son, båda ingenjörer, gick igenom tidigare forskning kring lokomotiv och förbättrade tidigare modeller med egna idéer och tekniska innovationer.
De introducerade sin konstruktion 1825.
Deras lokomotiv som hette Locomotion No. 1 drevs med kol och vete och drog ett tåg med 38 vagnar och 600 passagerare på en 14 kilometer lång sträcka, mellan Stockton och Darlington. Loket drog det 70 ton tunga tåget på världens första järnvägslinje avsedd för kollektivtrafik med en medelhastighet på 24 km/h.
Stephensons mest berömda lokomotiv kallades "Rocket". Tack vare sin snabbhet och tillförlitlighet vann det den berömda lokomotivtävlingen i Rainhill, som anordnades av Liverpool och Manchester Railway Company i oktober 1829. Tåget hade en genomsnittshastighet på 21 km/h och uppnådde en maximal hastighet på 34,4 km/h. När järnvägen invigdes 1830, var det Rocket-lok som drog de första framgångsrika passagerartågen i världen.

George Stephenson

Lokomotivtävlingens vinnare: Rocket

Funktion

Konstruktion och egenskaper

Stephensons uppfinning revolutionerade loktillverkningen. De principer och processtekniska lösningar Stephenson utvecklade kom att användas vid konstruktionen av de flesta senare lokomotiv. Lokets grundläggande konstruktion fungerade också som ett exempel.
Ångmaskiner bestod vanligtvis av tre huvuddelar: panna, maskineri och löpverk. Drivmedlet som behövdes för att elda i pannan lagrades i en tender (eller i en låda fäst direkt till loket).
Rocket tillverkades i staden Newcastle upon Tyne av Robert Stephenson & Co. Det mätte 7,3 m i längd, 4,9 m i höjd och vägde 4,3 ton, samt hade en maxhastighet på 47 km/h.

Då...

...och nu

Maskineri

Lokets hjärta

Kolven är en cylindrisk maskindel vars funktion är att skapa progressiv rörelse med hjälp av trycket från gas eller vätska i cylindern, genom att ändra cylinderns volym.
Cylindrarna på Rocket-loket satt i en sned vinkel på brännkammarens båda sidor. Kolven delade utrymmet inuti cylindern i två delar och ångan som strömmade in i cylindern tvingade kolven i rörelse. Kolven och tvärhuvudet hölls samman av vevstaken, vilket gav en rak rörelse. Vevaxeln överförde drivkraften till drivhjulen.
Innovationen i Stephensons lokomotiv låg i de korta vevstakarna i kolvcylindrarna. Detta gjorde det möjligt att använda större drivkraft på hjulen vilket gjorde att Rocket-loket kunde komma upp i hastigheter man tidigare inte trott var möjliga att uppnå.

Panna

Ånga och framsteg

En av de viktigaste komponenterna i ångloket var pannan vilken bestod av flera delar. Den energi som skapades vid förbränningen av drivmedlet värmde vattnet i pannan, varvid ånga bildades.
Stephenson utvecklade rökrör för att leda rökgaserna från den cylindriska pannan genom skorstenen ut i luften. Detta tillsammans med ångblästern gjorde ångproduktionen mycket effektivare.
Kapplöpningen mellan samtida lok avgjordes av storleken på uppvärmningsytan. Ju större eldrumsytan som kom i kontakt med vattnet var, desto snabbare kunde värmen överföras. Den mest effektiva typen var flerrörspannan, utvecklad av Henry Booth, som användes i Rocket.

Utsikt från förarplatsen

Konstruktion

Konstruktion och egenskaper

Stephensons uppfinning revolutionerade loktillverkningen. De principer och processtekniska lösningar Stephenson utvecklade kom att användas vid konstruktionen av de flesta senare lokomotiv. Lokets grundläggande konstruktion fungerade också som ett exempel.
Ångmaskiner bestod vanligtvis av tre huvuddelar: panna, maskineri och löpverk. Drivmedlet som behövdes för att elda i pannan lagrades i en tender (eller i en låda fäst direkt till loket).
Rocket tillverkades i staden Newcastle upon Tyne av Robert Stephenson & Co. Det mätte 7,3 m i längd, 4,9 m i höjd och vägde 4,3 ton, samt hade en maxhastighet på 47 km/h.

Då...

...och nu

Berättarröst

I början av 1800-talet började ångmaskiner att dyka upp inom nästan alla områden, inklusive transportsektorn. Ångloket var det första lokomotivet som drevs med motor. Denna uppfinning blev snart populär och revolutionerade passagerar- och godstrafiken.

Den engelske ingenjören George Stephenson och hans son Robert hade samlat ihop resultat från tidigare forskning inom området och vidareutvecklade tidigare lokmodeller genom att lägga till egna idéer och tekniska innovationer.
De utvecklade rökrör som ledde bort rökgaserna samt ångblästern som gav en effektivare ångproduktion. Genom att förkorta koppelstången i kolvcylindrarna kunde större drivkraft verka på hjulen. Deras uppfinning var banbrytande inom loktillverkningen och de tekniska lösningarna som de använde vidareutvecklades och användes i de flesta senare lok.

Deras mest berömda ånglok hette Rocket och mätte över sju meter i längd, nästan fem meter i höjd och vägde 4,3 ton. Tack vare sin snabbhet och tillförlitlighet vann det den berömda loktävlingen vid Rainhill i England år 1829. Rocket som eldades med kol och vete, hade en maxhastighet på 47 km/h. När järnvägen mellan Liverpool och Manchester invigdes år 1830, fick vinnarloket dra det första framgångsrika passagerartåget i världen.

Relaterade objekt

Luftfartens historia

Animationen ger en sammanfattning av luftfartens historia från medeltiden fram till idag.

Boeing 747 (1969)

Jumbo Jet är ett av de mest kända passagerarflygplanen.

Bilens historia

Intressanta fakta om den moderna bilens historia.

Bilens uppbyggnad

Denna animation visar bilens inre och yttre konstruktion samt dess funktion.

Oljetanker

Tankfartyg dök upp i slutet av 1800-talet. I dag är de bland de största fartygen.

Säkerhetsutrustning för cyklar

Vägtrafiklagen innehåller också regler för säkerhetsutrustning för cyklar.

Hur fungerar en sonar?

Denna animation visar hur en sonar fungerar.

Containerfartyg

Maritima handelsrutter bildar ett globalt nätverk trafikerat av containerfartyg.

Added to your cart.