Spindeltråd, spindelnät

Spindeltråd, spindelnät

Spindeltrådens densitet är lägre än nylonets, men dess elasticitet är större än stålets.

Biologi

Nyckelord

spindlar, spindelnät, upphängning, spindeltråd, Så spinner spindeln sitt nät, trädgård spindel, spindeldjur, siden körtel, spinndysa, ärvt rörelsekoordination, chelicera, framkropp, bakkropp, leddjur, djur, biologi

Relaterade objekt

Scener

Darwins barkspindel

Kroppsbyggnad

 • max. 2 cm
 • spinnvårtor
 • punktögon - Spindeldjuren har åtta punktögon.
 • chelicerer - Spindlarna injicerar gift i sitt byte med hjälp av chelicererna. Därefter sprutar de in saliv med matspjälkningsenzymer som bryter ner bytets vävnader till en lös sörja som spindeln sedan kan suga i sig. Detta kallas för utvärtes matspjälkning.
 • ben - Spindeldjur har åtta gångben ordnade i fyra benpar.
 • framkropp - Framkroppen består av huvudet och bröstkorgen som är sammanväxta.
 • bakkropp
 • pedipalper - De benliknande pedipalperna fyller olika funktioner. De är lukt- och känselorgan samt parningsorgan.

Silkeskörtlar

 • silkeskörtlar - Producerar den proteinrika silkestråden.

Så spinner spindeln sitt nät

Spindeltrådens struktur

 • skal
 • kärna
 • silkestråd
 • spindeltråd - Dess densitet är lägre än nylonets, men dess elasticitet är större än stålets. Spindeltråd med en pennas tjocklek kan stoppa ett trafikflygplan.

Spindeltrådens flexibilitet

 • betaflak - Saknar flexibilitet och tjänar till att öka silkets hållbarhet och styrka.

Animation

Berättarröst

Den starkaste spindeltråden spinns av en spindel som kallas Darwins barkspindel.

Barkspindelns nät kan vara upp till tre kvadratmeter stor, med 25 meter långa ankarlinor. Spindlar använder silke för olika ändamål. Bland annat använder de silkestråden för nätbygge, för att packa in sina byten och för att skydda sin avkomma.

Bakkroppen innehåller silkeskörtlar som producerar silkestråd med olika egenskaper för olika ändamål.

Skalet, som är spindeltrådens yttre lager, innesluter kärnan. Kärnan innehåller fibriller varav vissa delar bildar betaflakstrukturer.

Nyckeln till spindeltrådens höga draghållfasthet är att betaflaken är mycket motståndskraftiga men inte elastiska. Fibrillerna mellan flaken är formbara, vilket ger tråden dess flexibilitet. Spindeltråden kan sträckas upp till tre gånger sin ursprungliga längd för att sedan återfå sin ursprungliga längd. Dess draghållfasthet är fem gånger större än den hos stål, medan dess densitet är mindre än hos nylon. På grund av dessa speciella egenskaper, har olika studier genomförts för att skapa en konstgjord spindeltråd.

Relaterade objekt

Fibroin

Fibroin är ett fibrillärt protein som utsöndras av silkesmaskar.

Proteiners sekundärstruktur

Polypeptidkedjor består av aminosyror och förekommer i form av alfahelix eller betaflak.

Rödknäad fågelspindel

En av de mest kända spindelarterna, den hålls ofta som husdjur. Dess bett är inte dödligt för människor.

Korsspindel

Animationen visar korsspindelns anatomi.

Proteinstruktur

Polypeptidkedjornas struktur och uppställning påverkar proteinets spatiala struktur.

Alanin (C₃H₇NO₂)

En icke-polär aminosyra. L- och D-molekyler är spegelbilder av varandra.

Chilensk fiolspindel

Den chilenska fiolspindelns giftiga bett utgör ett allvarligt hot mot människors hälsa.

Ekoxe

Genom ekoxen kan vi lära oss om insekternas muskelfunktion, flygmekanism och fortplantning.

Kålfjäril

Kålfjärilen är en vanlig fjärilsart genom vilken vi kan studera fjärilars anatomi.

Ollonborre

Ollonborren är en vanligt förekommande insekt i Europa. Larverna kallas ˝fettpölsa˝och är stora skadegörare.

Palingenia longicauda

Denna dagsländas larv tillbringar de tre första åren av sitt liv i vatten. Dagsländans vuxna liv varar endast en dag och den används uteslutande till parning.

Flodkräfta

En stor sötvattenskräfta som är vanlig i Europa.

Flodpärlmussla

En blötdjursart som lever i sötvatten.

Manet

Frisimmande marina nässeldjur, de tidigaste djuren med äkta cellvävnad.

Vinbergssnäcka

En utbredd snigelart, en populär delikatess i vissa delar av Europa.

Added to your cart.