Solning, hudcancer

Solning, hudcancer

Hudens översta lager är överhuden (epidermis) som innehåller melanocyter.

Biologi

Nyckelord

hud, garvning, hudcancer, sjukdom, melanocyt, melanom, födelsemärke, solkräm, försvar, mutagen, epidermis, keratiniserat epitel, epitelvävnad, hudläkare, metastas, människa, biologi

Scener

Hud

 • överhud - Till dess två huvudskikt hör hornlagret, som ligger ytterst, och ett lager av levande överhud som ligger underst. Den levande överhudens bottenskikt består av stamceller som kan skapa nya epitelceller genom celldelning. Äldre epitelceller trycks mot ytan av de nya epitelcellerna, varvid de gradvis plattas till och keratin samlas i dem. De genomgår apoptos (programmerad celldöd) och ett hornlager bildas. Detta hornlager har en skyddsfunktion. Dess tjocklek varierar beroende på belastningen. Överhuden saknar blodkärl. Den tar emot näringsämnen från blodkärlen i läderhuden genom diffusion. Den innehåller endast fria nervänd-slut där smärtkänsla bildas.
 • läderhud - Den består huvudsakligen av lös bindväv och innehåller receptorer och blodkärl. Dessa blodkärl förser indirekt överhuden med näring genom diffusion. Ytan mellan läderhuden och överhuden är vågformad, vilket förstärker greppet och ökar utbytet av näringsämnen mellan dessa två skikt.
 • underhud - Den består huvudsakligen av fettvävnad, som skyddar kroppen mot mekaniska effekter och kyla samt spelar en viktig roll i lagringen av näringsämnen och fettlösliga vitaminer (A, D, E och K).
 • kapillärer - De finns både i läderhuden och i underhuden men inte i överhuden. Överhuden förses med näring genom diffusion.
 • nerv - Huden är rik på nervänd-slut som förmedlar känselimpulser (smärt-, temperatur- och beröringsimpulser).
 • svettkörtel - De spelar en viktig roll i temperaturregleringen. Med hjälp av dessa körtlar försvinner en stor mängd vatten från kroppen. Eftersom vattnets värmekapacitet är hög, sänker svettavdunstningen kroppens temperatur. Detta förstärks ytterligare av evaporationens kylande effekt.
 • talgkörtel - En körtel i hårsäcksmynningen som avsöndrar fett och därmed skyddar huden. Om körtlarna täpps igen inflammeras de och akne bildas på huden.
 • hårresarmuskel - När den drar ihop sig reser sig håret på kroppen. Hos pälsdjur resulterar detta i en förtjockning av pälsen, vilket i sin tur resulterar i bättre isolering samt gör att djuret verkar större och mer skrämmande för rivaler. Människans kroppsbehåring har tillbakabildats under evolutionens lopp, men reflexen i hårresarmuskeln har inte försvunnit.
 • hårlök - Delningen av dess celler får hårstrået att växa.
 • hår - Det isolerar och skyddar kroppen. Kroppsbehåring hos människan har tillbakabildats under evolutionens lopp.
 • födelsemärke - I vid bemärkelse är dessa permanenta hudförändringar, där färgen eller ytan skiljer sig från den omgivande huden. Några av dem syns redan vid födseln, medan andra bildas senare. Dessa pigmenterade hudförändringar brukar även kallas leverfläckar.

Solning

 • melanocyt - Speciella, pigmentproducerande celler i överhuden. De pigment som produceras överförs till andra hudceller, för att på så sätt skydda deras DNA från solens skadliga effekter. Solsken består bland annat av UV-strålar, som skadar cellernas DNA och leder till mutationer.
 • melanosom - Membranvesiklar innehållande pigmentet melanin.
 • keratinocyt - Hudens epitelcell.

Födelsemärke

 • födelsemärke - I vid bemärkelse är dessa permanenta hudförändringar, där färgen eller ytan skiljer sig från den omgivande huden. Några av dem syns redan vid födseln, medan andra bildas senare. Dessa pigmenterade hudförändringar brukar även kallas leverfläckar.
 • melanocyt - Speciella, pigmentproducerande celler i överhuden. De pigment som produceras överförs till andra hudceller, för att på så sätt skydda deras DNA från solens skadliga effekter. Solsken består bland annat av UV-strålar vilka skadar cellernas DNA och leder till mutationer.
 • keratinocyt - Hudens epitelcell.

Melanom

 • melanocyt
 • DNA
 • tymin - DNA består av fyra kvävebaser: tymin, adenin, cytosin och guanin. Ordningen på dessa kodar aminosyrasekvensen för proteinmolekyler.
 • UV-strålning
 • tymindimerer - UV-strålning ger upphov till bildandet av tymindimerer i melanocyternas DNA. Proteinsyntesen rubbas därmed, vilket ökar risken för cancer.
 • okontrollerad celldelning - UV-strålning ger upphov till okontrollerad celldelning och bildandet av elakartade tumörer.
 • melanom - En elakartad tumör som utvecklas från melanocyter och som kan vidareutvecklas till metastaser. Den behandlas kirurgiskt, men kemoterapi, immunterapi och strålningsterapi kan också vara nödvändiga i vissa fall.

Skydda huden

 • solkräm - Den hindrar UV-strålning från att nå huden och därigenom skyddar den mot UV-strålningens DNA-skadande effekt. Dess användning rekommenderas starkt vid solning.

Animation

 • melanocyt - Speciella, pigmentproducerande celler i överhuden. De pigment som produceras överförs till andra hudceller, för att på så sätt skydda deras DNA från solens skadliga effekter. Solsken består bland annat av UV-strålar, som skadar cellernas DNA och leder till mutationer.
 • melanosom - Membranvesiklar innehållande pigmentet melanin.
 • keratinocyt - Hudens epitelcell.
 • melanocyt
 • DNA
 • tymin - DNA består av fyra kvävebaser: tymin, adenin, cytosin och guanin. Ordningen på dessa kodar aminosyrasekvensen för proteinmolekyler.
 • UV-strålning
 • tymindimerer - UV-strålning ger upphov till bildandet av tymindimerer i melanocyternas DNA. Proteinsyntesen rubbas därmed, vilket ökar risken för cancer.
 • okontrollerad celldelning - UV-strålning ger upphov till okontrollerad celldelning och bildandet av elakartade tumörer.
 • melanom - En elakartad tumör som utvecklas från melanocyter och som kan vidareutvecklas till metastaser. Den behandlas kirurgiskt, men kemoterapi, immunterapi och strålningsterapi kan också vara nödvändiga i vissa fall.
 • solkräm - Den hindrar UV-strålning från att nå huden och därigenom skyddar den mot UV-strålningens DNA-skadande effekt. Dess användning rekommenderas starkt vid solning.
 • födelsemärke - I vid bemärkelse är dessa permanenta hudförändringar, där färgen eller ytan skiljer sig från den omgivande huden. Några av dem syns redan vid födseln, medan andra bildas senare. Dessa pigmenterade hudförändringar brukar även kallas leverfläckar.
 • melanocyt - Speciella, pigmentproducerande celler i överhuden. De pigment som produceras överförs till andra hudceller, för att på så sätt skydda deras DNA från solens skadliga effekter. Solsken består bland annat av UV-strålar vilka skadar cellernas DNA och leder till mutationer.
 • keratinocyt - Hudens epitelcell.

Berättarröst

Hudens översta lager är överhuden som innehåller melanocyter. Dessa är specialiserade, pigmentproducerande celler.

När huden utsätts för UV-strålning ökar pigmentproduktionen i melanocyter och huden mörknar. Detta är vad man kallar solbränna. Pigmenten som produceras av melanocyter överförs till andra hudceller, för att på så sätt skydda deras DNA från solens skadliga effekter.

Solsken består bland annat av UV-strålar, dessa skadar cellernas DNA vilket leder till mutationer. Detta kan i sin tur leda till hudcancer. Hudcancer beror ofta på mutationer som sker i melanocyter. UV-strålning ger upphov till bildning av tymindimerer i melanocyternas DNA. Proteinsyntesen rubbas därmed vilket ökar risken för cancer, det vill säga okontrollerad celldelning och bildandet av elakartade tumörer. Tumörceller kan överföras till andra delar av kroppen, inklusive organen, genom blod- och lymfcirkulationen. Dessa celler kan orsaka bildandet av ytterligare tumörer vilka kallas metastaser eller dottertumörer.

I de flesta fall kan hudcancer behandlas framgångsrikt om den upptäcks tidigt. Därför är det mycket viktigt att regelbundet få sina födelsemärken kontrollerade av en läkare. Melanom avlägsnas kirurgiskt. När den inte behandlas i tid, bildar melanom ofta metastaser, en av de farligaste typerna av cancer.

För att förhindra hudcancer är det starkt rekommenderat att använda solkräm när man utsätter huden för mycket sol. Solkrämen hindrar UV-strålning från att nå huden och därigenom skyddar den mot UV-strålningens DNA-skadande effekt.

Added to your cart.