Solens bana på jordens viktigaste breddgrader

Solens bana på jordens viktigaste breddgrader

Solens skenbara vandring är resultatet av jordens rotation runt sin egen axel.

Geografi

Nyckelord

Sol, Jord, vridning, rotationsaxel, Kräftans vändkrets, Stenbockens vändkrets, Ekvatorn, Polcirkeln, SÖDRA POLCIRKELN, horizont, zenit, ecliptic, himmelssfären, vintersolståndet, sommarsolstånd, dagjämning, Solstice, kulmen, vår, sommar, höst, vinter, säsong, cirkulationssystemet, år, Almanacka, månad, månader, infallsvinkel, solljus, solsken varaktighet, förändring av säsonger, naturgeografi, astronomi, geografi

Relaterade objekt

Frågor

Scener

Jorden i förhållande till himmelssfären

Himlakropparna ovanför oss, inklusive solen, tycks vandra under dagen. För betraktaren förefaller solen röra sig från öst till väst men detta beror i själva verket på att jorden roterar kring sin egen axel från väst till öst. Solens skenbara bana är en bana på himmelssfären, det vill säga himlen som tycks höja sig som en kupol över jorden.

Att veta vad begreppet "horisont" betyder är avgörande för astronomisk navigering. Enkelt uttryckt är horisonten där jorden och himlen möts, alltså skärningspunkten mellan markytan och himmelssfären.

En tänkt rak linje dragen vertikalt ovanför huvudet på betraktaren är vinkelrät mot observationens plan. Den punkt där linjen skär himmelssfären kallas zenit. Det är den tänkta punkten på himlavalvet som befinner sig rakt upp från betraktaren.

Om man förflyttar jordens rotationsaxel till betraktarens plats och förlänger den, kommer den att skära himmelssfären på norra och södra himmelspolen.

Ekliptikan är jordens bana runt solen. Jordens rotationsaxel och ekliptikan bildar en 66,5° vinkel. Följaktligen träffar solens strålar jorden vinkelrättolika platser under året, och de är vinkelräta mot ekvatorn endast två gånger om året.

På dessa två dagar befinner sig solen lika länge över som under horisonten, vilket innebär att dagarna och nätterna är lika långa. Dessa dagar kallas vårdagjämning och höstdagjämning.

Det finns två dagar i slutet av juni och december när solens strålar är vinkelräta mot jorden på breddgraderna 23,5° nord och syd. I juni tillbringar solen längst tid över horisonten på norra halvklotet, medan den i december tillbringar längst tid på södra halvklotet. De två breddgraderna kallas Kräftans vändkrets och Stenbockens vändkrets.

Efter dessa två dagar faller solens strålar vinkelrätt mot jorden på breddgrader mindre än 23,5°. Både Kräftans och Stenbockens vändkrets representerar därför en vändning i solens skenbara bana Denna vändning kallas sommar- och vintersolstånd.

Som en konsekvens stiger solen högre upp på himlen vid middagstid på norra halvklotet än på södra halvklotet från vårdagjämningen fram till höstdagjämningen. Solens vinkel på norra halvklotet är större och ger mer energi. På norra halvklotet råder därför sommar och på södra halvklotet råder vinter. Från höstdagjämningen fram till vårdagjämningen är situationen den omvända.

Under sommarsolståndet bildar gränslinjen mellan dag och natt och jordens rotationsaxel en 23,5° vinkel. Denna linje når därav aldrig breddgrader över 66,5° norr eller söder om ekvatorn. Dessa breddgrader kallas norra respektive södra polcirkeln.

Under sommarsolståndet är områden över 66,5°norra halvklotet upplysta under hela dygnet, medan områden över 66,5°södra halvklotet ligger helt i mörker. Under vintersolståndet är situationen omvänd.

När dagarna går (med undantag för dessa två dagar) blir gränslinjen mellan dag och natt och jordens rotationsaxel gradvis mindre än 23,5°. Området där dagen eller natten varar i 24 timmar kommer således gradvis att bli mindre.

Slutligen, under vår- och höstdagjämningen, befinner sig gränslinjen mellan dag och natt vid polerna och dagarna och nätterna är lika långa överallt på jorden.

norra och södra polcirkeln växlar det regelbundet mellan dag och natt men deras längd skiljer sig åt. Längden på dagarna beror på den geografiska breddgraden och solens och jordens läge, det vill säga, det aktuella datumet.

Gränslinjen mellan dag och natt skär ekvatorn, därför är dag och natt alltid lika långa vid ekvatorn (12 timmar vardera).

Himmelssfären

Solens vinkel

Solens skenbara bana på jordens viktigaste breddgrader

Spel

Animation

Berättarröst

Himlakropparna ovanför oss, inklusive solen, tycks vandra under dagen. För betraktaren förefaller solen röra sig från öst till väst men detta beror i själva verket på att jorden roterar kring sin egen axel från väst till öst. Solens skenbara bana är en bana på himmelssfären, det vill säga himlen som tycks höja sig som en kupol över jorden.

Att veta vad begreppet "horisont" betyder är avgörande för astronomisk navigering. Enkelt uttryckt är horisonten där jorden och himlen möts, alltså skärningspunkten mellan markytan och himmelssfären.

En tänkt rak linje dragen vertikalt ovanför huvudet på betraktaren är vinkelrät mot observationens plan. Den punkt där linjen skär himmelssfären kallas zenit. Det är den tänkta punkten på himlavalvet som befinner sig rakt upp från betraktaren.

Om man förflyttar jordens rotationsaxel till betraktarens plats och förlänger den, kommer den att skära himmelssfären på norra och södra himmelspolen.

Ekliptikan är jordens bana runt solen. Jordens rotationsaxel och ekliptikan bildar en 66,5° vinkel. Följaktligen träffar solens strålar jorden vinkelrättolika platser under året, och de är vinkelräta mot ekvatorn endast två gånger om året.

På dessa två dagar befinner sig solen lika länge över som under horisonten, vilket innebär att dagarna och nätterna är lika långa. Dessa dagar kallas vårdagjämning och höstdagjämning.

Det finns två dagar i slutet av juni och december när solens strålar är vinkelräta mot jorden på breddgraderna 23,5° nord och syd. I juni tillbringar solen längst tid över horisonten på norra halvklotet, medan den i december tillbringar längst tid på södra halvklotet. De två breddgraderna kallas Kräftans vändkrets och Stenbockens vändkrets.

Efter dessa två dagar faller solens strålar vinkelrätt mot jorden på breddgrader mindre än 23,5°. Både Kräftans och Stenbockens vändkrets representerar därför en vändning i solens skenbara bana. Denna vändning kallas sommar- och vintersolstånd.

Som en konsekvens stiger solen högre upp på himlen vid middagstid på norra halvklotet än på södra halvklotet från vårdagjämningen fram till höstdagjämningen. Solens vinkel på norra halvklotet är större och ger mer energi. På norra halvklotet råder därför sommar och på södra halvklotet råder vinter. Från höstdagjämningen fram till vårdagjämningen är situationen den omvända.

Under sommarsolståndet bildar gränslinjen mellan dag och natt och jordens rotationsaxel en 23,5° vinkel. Denna linje når därav aldrig breddgrader över 66,5° norr eller söder om ekvatorn. Dessa breddgrader kallas norra respektive södra polcirkeln.

Under sommarsolståndet är områden över 66,5°norra halvklotet upplysta under hela dygnet, medan områden över 66,5°södra halvklotet ligger helt i mörker. Under vintersolståndet är situationen omvänd.

När dagarna går (med undantag för dessa två dagar) blir gränslinjen mellan dag och natt och jordens rotationsaxel gradvis mindre än 23,5°. Området där dagen eller natten varar i 24 timmar kommer således gradvis att bli mindre.

Slutligen, under vår- och höstdagjämningen, befinner sig gränslinjen mellan dag och natt vid polerna och dagarna och nätterna är lika långa överallt på jorden.

norra och södra polcirkeln växlar det regelbundet mellan dag och natt men deras längd skiljer sig åt. Längden på dagarna beror på den geografiska breddgraden och solens och jordens läge, det vill säga, det aktuella datumet.

Gränslinjen mellan dag och natt skär ekvatorn, därför är dag och natt alltid lika långa vid ekvatorn (12 timmar vardera).

Relaterade objekt

Årstidernas växlingar (gymnasienivå)

Som en följd av att jordaxeln lutar mot jordbanans plan förändras vinkeln på solens strålar kontinuerligt under året.

Klimatzoner

Jorden är indelad i geografiska zoner och klimatzoner vilket också resulterar i vegetationszoner.

Det geografiska koordinatsystemet (gymnasienivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtliv efter höjden.

Inuiternas traditionella livsstil

Den traditionella bostaden som förr byggdes av inuiter som lever i Arktis kallas igloo.

Jorden

Jorden är en stenplanet med en fast skorpa och en atmosfär som innehåller syre.

Navigationsinstrument från förr

Flera lysande instrument har uppfunnits genom århundradena för att underlätta navigeringen till havs.

Planeter, storlekar

De inre planeterna i solsystemet är jordlika planeter medan de yttre planeterna är gasjättar.

Solen

Solens diameter är ungefär 109 gånger större än jordens. Dess massa består till största delen av väte.

Solförmörkelse

När solen, jorden och månen ligger i en rät linje, kan månen delvis eller helt skymma solen.

Solsystemet; planeternas banor

De åtta planeterna i vårt solsystem rör sig i elliptiska banor.

Tidmätning

De första kalendrarna och tidmätningsinstrumenten användes redan i de forntida östra civilisationerna.

Tidszoner

Jorden är indelad i 24 tidszoner. Normaltid är tiden som används inom tidszoner.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Added to your cart.