Soldater i det amerikanska inbördeskriget

Soldater i det amerikanska inbördeskriget

Det amerikanska inbördeskriget utkämpades mellan Konfederationen (Sydstaterna) och Unionen (Nordstaterna).

Historia

Nyckelord

Amerikanska inbördeskriget, konfederation, inbördeskrig, medlem, beväpning, soldat, infanterist, enhetlig, Amerikanskt, Dräkt

Relaterade objekt

Frågor

 • När utkämpades det amerikanska inbördeskriget?
 • I vilket land utkämpades ett inbördeskrig mellan 1861 och 1865?
 • Vad kallades alliansen mellan nordstaterna som deltog i inbördeskriget?
 • Hur många stater ingick i Nordstatsunionen?
 • Vad kallades alliansen mellan sydstaterna som deltog i inbördeskriget?
 • Vilket av dessa språk användes för kryptering?
 • Ungefär hur många liv krävde det amerikanska inbördeskriget?
 • Vilket krig krävde flest liv?
 • Vem blev USA:s president i januari 1861?
 • Vem valdes till Sydstaternas president?
 • Vad hände med Abraham Lincoln på Fordteatern 1965?
 • Vilken stad valdes till Sydstaternas huvudstad 1861?
 • Vem var arméchef för Nordstatsarmén från 1864?
 • Vem var överbefälhavare för Sydstatsarmén?
 • Vilket år utkämpades slaget vid Gettysburg?
 • Ungefär hur många miste livet i slaget vid Gettysburg?
 • Det var många utländska legosoldater som deltog i det amerikanska inbördeskriget. På vilken sida slogs de flesta av dem?
 • Vilket år presenterades Abraham Lincolns kungörelse över slavarnas frigörelse?

Scener

Relaterade objekt

Kanonens funktion (1700-talet)

Kanonen var ett viktigt eldvapen i början av 1500-talet och användes såväl på land som till havs.

Delstater och städer i USA

Denna animation visar USA:s delstater och största städer.

Mount Rushmore (USA)

Skulpturerna i Mount Rushmore, som avbildar fyra stora amerikanska presidenter, är huggna direkt ur en stor granitklippa.

Napoleons soldater (1800-talet)

Napoleon Bonapartes armé ansågs vara oövervinnerlig.

Soldaterna under ungerska revolutionen och frihetskampen (1848–1849)

De huvudsakliga kombattanterna som stred under det ungerska frihetskriget var den ungerska folkarmén, den kejserliga österrikiska armén och de ryska trupperna.

Sydstatsplantage med slavar (USA, 1800-talet)

Innan det amerikanska inbördeskriget bröt ut, var det vanligt att använda slavar på plantagerna i sydstaterna.

Ungersk husar

Termen "husar" hänvisar till en typ av lätt kavalleri ursprungligen i Ungern. Husarerna hade sin glansperiod under 1700 och 1800-talen.

Vita huset (Washington, 1800)

En av världens mest kända byggnader är USA:s presidents officiella residens och primära arbetsplats.

Österrikiska habsburgska infanteriet

Det habsburgska imperiets infanteri deltog i många strider.

Amerikansk marinsoldat (början av 2000-talet)

Den amerikanska marinkåren är en viktig försvarsgren i den amerikanska militären, med cirka 180 000 (2017) specialutbildade medlemmar.

Amerikansk soldat (andra världskriget)

Amerikanska soldater kämpade vid nästan alla större fronter i andra världskriget.

Added to your cart.