Slagskepp (HMS Dreadnought, 1906)

Slagskepp (HMS Dreadnought, 1906)

Slagskeppet HMS Dreadnought revolutionerade byggandet av slagskepp under 1900-talet.

Teknik

Nyckelord

slagskepp, Dreadnought, vattentransport, frakt, marin, kanontorn, salva brand, slag, kanon, torpedo röret, däck, aktern, livbåt, ankare, fockmast, bakre masten, roder, propeller, sändnings nation, flotta, transport, teknik

Relaterade objekt

Scener

Slagskeppet Dreadnought

HMS Dreadnought

Slagskeppet HMS Dreadnought, vars namn på engelska betyder "fruktar intet", var den brittiska örlogsflottan Royal Navy:s stolthet. Detta slagskepp, som byggdes på det kungliga skeppsvarvet Dockyard i staden Portsmouth på ett år, revolutionerade marin krigföring och fick stå som modell för efterföljande slagskeppsmodeller, så kallade dreadnoughts.
Slagskeppet lanserades och togs i bruk 1906, men det kom aldrig att spela en betydande roll i första världskriget. Det togs ur tjänst 1919 och skrotades fyra år senare.

HMS Dreadnought

Uppifrån

Konstruktion

Slagskeppets smala och elliptiska form bidrog till en högre hastighet. Skeppet var bestyckat med kraftfullt artilleri och tjockt pansar. Det var 160 m långt och 25 m brett med ett djupgående på 8 m.
Det drevs av en ångturbin som bestod av 18 Babcock and Wilcox pannor. Eftersom de gamla ångmaskinerna med kolvar ersatts av turbiner, behövde skroven inte längre byggas så höga vilket innebar att fartygen utgjorde mindre mål för fiendens fartyg.

En mast för radioöverföring, två stora skorstenar och den första överbyggnaden höjde sig över däck. Kanontornen placerades på ett sådant sätt att man kunde skjuta i alla riktningar. Livbåtarna fanns också på däck, ifall besättningen på 700 man skulle bli tvungna att lämna fartyget.

Bestyckning

Slagskeppets utrustning

Den brittiska flottans stolthet kombinerade de bästa militärtekniska landvinningarna av sin tid, och fartyget överglänste tidigare slagskepp. De äldre slagskeppen började kallas pre-dreadnoughts.
En av de viktigaste nyheterna var skeppets mycket kraftfulla artilleri. De tidigare sedvanliga fyra tunga kanonerna ersattes med tio stora (305 mm) och 27 små (76 mm) kanoner. Dessutom utrustades fartyget också med fem torpedrör (450 mm). De tunga kanonerna var monterade på fem separata torn.
Ett 100- 280 mm tjockt pansarbälte skyddade skrovet, däckets pansar var 75 mm tjockt, medan kanonerna och tornet skyddades av ett 280 mm tjockt pansar. HMS Dreadnought togs fram av den brittiska flottan för att avskräcka tyskarna, men istället gjorde skeppet endast att den redan pågående marina kapprustningen intensifierades.

Däck

På slagskeppets däck

HMS Dreadnought styrdes från överbyggnaden framför den första skorstenen. Det inhyste kaptenens brygga och radiohytten. För att ge ett perfekt avfyringsläge både vertikalt och horisontellt, placerades kanonerna på en vridplatta (torn). Utrustningen, liksom hastigheten och räckvidden var fartygets viktigaste egenskaper. Slagskeppets maxhastighet var 39 km/h (21 knop). Dess räckvidd var 12260 km med en hastighet på 19 km/h och 9090 km med en hastighet på 34 km/h.

Kanonsalva

Konstruktion

 • akter
 • livbåt
 • kommandobrygga
 • ankare
 • kanontorn
 • 305 mm kanon
 • stormast
 • mesan
 • skorstenar
 • roder
 • propeller
 • radioantenn

Animation

Drift av torpednät

 • torpednät

Berättarröst

Slagskeppet HMS Dreadnought, vars namn på engelska betyder "fruktar intet", var den brittiska örlogsflottan Royal Navy:s stolthet. Detta slagskepp, som byggdes på det kungliga skeppsvarvet Dockyard i staden Portsmouth på ett år, revolutionerade marin krigföring och fick stå som modell för efterföljande slagskeppsmodeller, så kallade dreadnoughts.

Den brittiska flottans stolthet kombinerade den tidens bästa militärtekniska landvinningar, och fartyget överglänste tidigare slagskepp.

Dreadnoughts smala och elliptiska form bidrog till en högre hastighet. Skeppet var bestyckat med kraftfullt artilleri och tjockt pansar.

Det var 160 m långt och 25 m brett med ett djupgående på 8 m.
Det drevs av en ångturbin som bestod av 18 Babcock and Wilcox pannor. Eftersom de gamla ångmaskinerna med kolvar ersatts av turbiner, behövde skroven inte längre byggas så höga vilket innebar att fartygen utgjorde mindre mål för fiendens fartyg. Slagskeppets maxhastighet var 39 km/h (21 knop). Dess räckvidd var 12 260 km med en hastighet på 19 km/h och 9090 km med en hastighet på 34 km/h.

En mast för radioöverföring, två stora skorstenar och den första överbyggnaden höjde sig över däck. Kanontornen placerades på ett sådant sätt att man kunde skjuta i alla riktningar. Livbåtarna fanns också på däck, ifall besättningen på 700 man skulle bli tvungna att lämna fartyget. HMS Dreadnought styrdes från överbyggnaden framför den första skorstenen. Det inhyste kommandobryggan och radiohytten.

Dreadnought lanserades och togs i bruk 1906, men det kom aldrig att spela någon betydande roll i första världskriget. HMS Dreadnought togs fram av den brittiska flottan för att avskräcka tyskarna, men istället gjorde skeppet endast att den redan pågående marina kapprustningen intensifierades. Det togs ur tjänst 1919 och skrotades fyra år senare.

Relaterade objekt

Kryssaren Aurora (1900)

Den ryska pansarkryssarens namn blev välkänt under Oktoberrevolutionen 1917.

Brittisk soldat (första världskriget)

Under första världskriget var Storbritannien en del av den militära alliansen som kom att kallas "Ententen".

Oljetanker

Tankfartyg dök upp i slutet av 1800-talet. I dag är de bland de största fartygen.

SM U-35 ubåt (Tyskland, 1912)

Redan under första världskriget hade ubåtar en viktig roll i den marina krigföringen.

Stridsvagnar (första världskriget)

Stridsvagnar utvecklades i mitten av 1910-talet och blev snabbt det viktigaste vapnet i landbaserade militära operationer.

Vapen (första världskriget)

Första världskriget förde, på grund av utvecklingen av nya vapen, med sig stora förändringar inom militärtekniken.

Ångbåten North River Steamboat (Clermont) (1807)

Den amerikanska ingenjören, Robert Fulton byggde det första fungerande ångdrivna fartyget.

Titanic (1912)

RMS Titanic var det största passagerarfartyget i början av 1900-talet.

Ungersk hjulångare (1846)

Den första ungerska hjulångaren togs i bruk 1846.

USS Missouri (USA, 1944)

Det amerikanska slagskeppet USS Missouri togs i tjänst under andra världskriget och användes även i Kuwaitkriget.

USS Tarawa LHA-1 (1976)

Från och med 1940-talet har de allt större hangarfartygen tagit över världshaven.

Containerfartyg

Maritima handelsrutter bildar ett globalt nätverk trafikerat av containerfartyg.

Engelskt slagskepp (1700-talet)

Engelska segelfartyg var bland de bästa fartygen mellan 1600-talet och 1800-talet.

Fransk soldat (första världskriget)

Under första världskriget var Frankrike en del av den militära alliansen som kom att kallas "Ententen".

Quinquereme (200-talet f.v.t.)

Galärskeppet där roddarna satt placerade på flera nivåer var ett krigsskepp som användes under den hellenistiska eran.

RMS Queen Mary 2 (2003)

Queen Mary 2 var världens största oceanångare då den byggdes.

Svävare, mark III SR N4

Svävare kan färdas med hög hastighet över vattenytan.

Tysk soldat (första världskriget)

De tyska soldater som stred under första världskriget var välutbildade och använde moderna vapen.

USS Ohio (USA, 1979)

Atomkraft användes först av den amerikanska flottan för att driva ubåtar i mitten av 1900-talet.

Added to your cart.