Slaget vid Gaugamela (331 f.v.t.)

Slaget vid Gaugamela (331 f.v.t.)

Slaget, som anses vara ett taktiskt praktexempel, blev en avgörande seger för Alexander den store mot det persiska riket.

Historia

Nyckelord

Battle of Gaugamela, Alexander den store, Alexander III av Ryssland, Dareios III, 331 BC, Gaugamela, Kungariket Makedonien, Persiska riket, Pers, Macedonians, Hellenes, falanger, hopliter, bågskyttar, war wagons, hetairoi, infanteri, kavalleri, Bessos, Parmenion, Mazaeus, war elephants, 4th century BC, militär aktion, slag, militärhistoria, strategi, taktik, historia, antiken, irak

Relaterade objekt

Makedonsk soldat (300-talet f.v.t.)

Soldater i det antika kungariket Makedonien var fruktade krigare.

Persisk krigare (400-talet f.v.t.)

De utmärkta bågskyttarna var fruktade medlemmar av den persiska armén.

Grekiska och makedonska falanger

Falang var en stridsformation för tungt infanteri under antikens Grekland.

Makedonien (Kungariket Makedonien)

Den legendariske härskaren och fältherren, Alexander den store, etablerade ett stort imperium.

Persisk monark (400-talet f.v.t.)

Forntida persiska monarker var kända för storleken på sina imperium och för sina förmögenheter.

Slaget vid Issos (333 f.v.t.)

Striden slutade med en överväldigande seger för den makedonska armén över den persiska armén ledd av Dareios III.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Makedonskt belägringstorn (300-talet f.v.t.)

Alexander den stores armé använde framgångsrikt belägringstorn i sina attacker mot befästningar.

Historisk karta (slag, världshistoria)

En samling av världshistoriens mest berömda slag på en blindkarta.

Added to your cart.