Slaget vid Actium (31 f.v.t.)

Slaget vid Actium (31 f.v.t.)

I slaget, som utkämpades vid det antika Greklands kust, vann Octavianus en avgörande seger över Antonius.

Historia

Nyckelord

Battle of Actium, Cleopatra VII Philopator, Marcus Antonius, Octavian, Actium, Augustus, Quinquereme, 31 BC, Római Birodalom, The Second Triumvirate, sjöslag, republik, Hellas, Egypten, Rom, sjökrigföring, slagskepp, flotta, slag, militärhistoria, historia, antiken

Relaterade objekt

Scener

Actium

 • Octavianus allierade trupper
 • Antonius och Kleopatras allierade trupper
 • Actium
 • Joniska havet
 • Octavianus läger
 • Antonius läger

Inbördeskrig till sjöss: Slaget vid Actium

Efter mordet på Julius Caesar bröt ett inbördeskrig ut i det romerska riket. När kriget närmade sig sitt slut stod det mellan två män: Antonius (även kallad Marcus Antonius) och Octavianus. Antonius stöttades av Kleopatra VII, drottning av Egypten och Octavianus backades upp av den romerska senaten. Den avgörande striden utkämpades vid Actium.

Quinqueremen

På detta, för den antika grekiska eran, typiska örlogsfartyg var roddarna fördelade på tre däck. Ordet quinque, som betyder fem, hänvisar till hur roddarna var organiserade kring årorna. På de två övre däcken hanterades varje åra av två män och på det undre däcket av en man. Fartygens främsta vapen var den bronsförstärkta ramm som satt på förstäven. Det fanns även katapulter ombord. De vindbryggor, som framgångsrikt använts under de puniska krigen för att borda fiendeskeppen, användes inte längre eftersom de kunde orsaka kantring i stormigt väder.

Octavianus flotta

 • vänstra flanken (Agrippa)
 • huvudstyrkan (L. Arruntius)
 • högra flanken (Octavianus)

Efterspel för Octavianus

Vid inbördeskrigets slut stod Octavianus som ensam segrare. Caesars adoptivson införde envälde och Principatet markerade starten för det romerska kejsardömet. Octavianus blev dess första kejsare under namnet Augustus.

Antonius och Kleopatras flotta

 • högra flanken (Antonius)
 • vänstra flanken (G. Sosius)
 • Kleopatras flotta

Efterspel för Antonius

Antonius flydde till Egypten. Efter det skamfyllda nederlaget övergavs den tidigare så framgångsrika befälhavaren av sina 19 infanterilegioner och av sina 12 000 kavallerister. Antonius begick så småningom självmord.

Efterspel för Kleopatra

Kleopatra VII flydde till Egypten under sjöslaget. Efter Antonius död började hon förhandla med Octavianus men ansåg att hans villkor var så förnedrande att hon till slut begick självmord.

Slagets förlopp

 • Octavianus allierade trupper
 • Antonius och Kleopatras allierade trupper
 • Actium
 • Octavianus läger
 • Antonius läger
 • vänstra flanken (Agrippa)
 • huvudstyrkan (L. Arruntius)
 • högra flanken (Octavianus)
 • högra flanken (Antonius)
 • vänstra flanken (G. Sosius)
 • Kleopatras flotta
 • högerflank
 • Antonius

Berättarröst

Octavianus och Antonius slog upp sina läger på motsatta sidor om Artabukten. Octavianus flotta, under Agrippas befäl, blockerade buktens mynning.

En sjukdomsepidemi och bristen på mat i Antonius läger tvingade Antonius att göra ett utbrytningsförsök ur bukten. Den vänstra flanken i hans flotta påbörjade attacken.

Agrippa beordrade sin vänstra flank att påbörja en cirkelmanöver. Detta lämnade mitten av fartygslinjen öppen, vilket gav Kleopatras skepp en chans att fly.

Antonius, befälhavare i den högra flanken, flyttade över till ett mindre fartyg och flydde. När resten av hans flotta såg att han flydde gav de upp striden och överlämnade sig till fienden.

Relaterade objekt

Quinquereme (200-talet f.v.t.)

Galärskeppet där roddarna satt placerade på flera nivåer var ett krigsskepp som användes under den hellenistiska eran.

Romersk soldat (första århundradet f.v.t.)

Legosoldater i den antika romerska armén var välutbildade och utrustade med de allra modernaste vapen.

Romerskt mililtärläger (antiken)

I takt med att det romerska riket expanderade upprättades militärläger på de nyligen erövrade områdena.

Ara Pacis (Rom, första århundradet f.v.t.)

Augustus fredsaltare, byggt under Augustus regeringstid var ett av de viktigaste verken från den antika romerska konsten.

Egyptiskt segelfartyg (antiken)

De egyptiska havs- och flodgående segelfartygen var enmastade båtar med åror.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Romerska rikets provinser och städer

I denna animation visas Romerska rikets historia genom århundradena.

Historisk karta (slag, världshistoria)

En samling av världshistoriens mest berömda slag på en blindkarta.

Skagerrakslaget (1916)

Sjöslag som utkämpades mellan den brittiska och tyska flottan var det största sjöslaget under första världskriget.

Slaget vid Lepanto (1571)

Den osmanska flottan led ett katastrofalt nederlag när den besegrades av den Heliga Ligans flotta.

Slaget vid Midway (1942)

En av de viktigaste striderna under andra världskriget som kom att bli en vändpunkt för kriget i Stilla havet.

Slaget vid Salamis (480 f.v.t.)

Den grekiska flottan nådde stora framgångar tack vare välgenomtänkt taktik och snabba, lättmanövrerade skepp.

Slaget vid Trafalgar (1805)

Den brittiska kungliga flottan, ledd av amiral Lord Nelson, besegrade den kombinerade fransk-spanska flottan i sjöslaget under Napoleonkrigen.

Added to your cart.