Sjöars utveckling

Sjöars utveckling

Permanenta vattensamlingar kan bildas i fördjupningar i jordskorpan av både endogena och exogena krafter, såväl som av mänsklig aktivitet.

Geografi

Nyckelord

sjö, Sjöar, stillastående vatten, yttre krafter, inre krafter, våtmark, fen, tektonik, Kaspiska havet, Baikalsjön, vind, Karst, bakvatten, hav, vulkan, gruv, fiskodling, fördämning, hydrografi, vatten, flod, hydrosfären, naturgeografi, geografi

Relaterade objekt

Scener

Typer av sjöar

 • eolisk sjö - De formas av vindverkan.
 • jordskredssjö - Sjöar som bildas till följd av jordskred eller bergskred.
 • glaciärsjö - En sjö formad av glacial inverkan. Detta är den vanligaste typen bland de sjöar som skapas av exogena krafter.
 • karstsjö - Sådana sjöar bildas oftast i slukhål i kalkstensområden där ytdräneringen är obefintlig.
 • korvsjö - En sjö som bildas när en meander naturligt eller med avsikt skärs av från huvudfåran.
 • reliktsjö - En rest av en vattenkropp som uppstår till följd av ett delvist uttorkat gammalt hav.
 • kratersjö - Ett kraterbäcken bildat som ett resultat av att ett stort kosmiskt föremål har träffat jordens yta.
 • kustsjö - En sjö bildad av vind- och våginverkan nära kusten.
 • tektonisk sjö - Den formas i förkastningssänkor.
 • vulkanisk sjö - Den bildas i i kratrar efter utdöda vulkaner.
 • stenbrottssjö - En sjö formad av grundvatten och nederbörd i övergivna stenbrott.
 • fiskdamm - Den är avsedd för fiskodling.
 • reservoir - En konstgjord reservoar där vattenflödet fördämts.

Sjöar är permanenta samlingar av öppet vatten, med egna bäcken. Det finns fler än 100 miljoner sjöar i världen. Deras totala yta svarar för mindre än 4% av jordens totala landmassa. Sjöar bildas vanligtvis naturligt men antalet konstgjorda sjöar ökar kontinuerligt.

Naturliga sjöar kan skapas genom vilken landformande kraft som helst. Vad gäller exogena krafter är det isens inverkan som har skapat de flesta sjöbäcken. Även vindinverkan, jordflykt och deponerade sediment skapar ytliga sjöbäcken.

Sjöar som ligger i karstregioner bildas oftast i slukhål i kalkstensområden där ytdräneringen är obefintlig. I bergiga områden är många sjöar bildade till följd av jordskred eller bergskred. Kratersjöar kan lätt kännas igen på den cirkulära formen som bildats då ett astronomiskt objekt träffat Jorden.

Även Endogena krafter kan bilda sjöbäcken. Världens djupaste sjöar bildades i förkastningssänkor. Sjöar kan också bildas i kratrar efter utdöda vulkaner.

Konstgjorda sjöar innefattar stenbrottssjöar, korvsjöar och fiskesjöar. Reservoarerna, vars vattenflöde regleras av dammkonstruktioner, är störst av de konstgjorda sjöarna.

Naturliga sjöar - Exogena krafter

 • eolisk sjö - De formas av vindverkan.
 • jordskredssjö - Sjöar som bildas till följd av jordskred eller bergskred.
 • glaciärsjö - En sjö formad av glacial inverkan. Detta är den vanligaste typen bland de sjöar som skapas av exogena krafter.
 • karstsjö - Sådana sjöar bildas oftast i slukhål i kalkstensområden där ytdräneringen är obefintlig.
 • korvsjö - En sjö som bildas när en meander naturligt eller med avsikt skärs av från huvudfåran.
 • reliktsjö - En rest av en vattenkropp som uppstår till följd av ett delvist uttorkat gammalt hav.
 • kratersjö - Ett kraterbäcken bildat som ett resultat av att ett stort kosmiskt föremål har träffat jordens yta.
 • kustsjö - En sjö bildad av vind- och våginverkan nära kusten.

Naturliga sjöar - Endogena krafter

 • tektonisk sjö - Den formas i förkastningssänkor.
 • vulkanisk sjö - Den bildas i i kratrar efter utdöda vulkaner.

Konstgjorda sjöar

 • korvsjö - En sjö som bildas när en meander naturligt eller med avsikt skärs av från huvudfåran.
 • stenbrottssjö - En sjö formad av grundvatten och nederbörd i övergivna stenbrott.
 • fiskdamm - Den är avsedd för fiskodling.
 • reservoir - En konstgjord reservoar där vattenflödet fördämts.

Hur sjöar försvinner

Sjöar är kortlivade, relativt snabbt försvinnande formationer. Alla sjöar går igenom en naturlig åldringsprocess. Till slut dör sjöarna, antingen för att de torkar ut eller oftare, för att de fylls igen.

Igenfyllandet av en sjö börjar redan då den bildas. Detta är det första stadiet i en sjös liv. I andra stadiet blir sjön grundare och den angränsande ytan blir ojämn och flytande växter dyker upp. I det tredje stadiet fortsätter områdena med öppet vatten att krympa medan växtligheten blir så tät i det fjärde stadiet att öppna vattenytor försvinner helt och hållet.

De största sjöarna

 • Kaspiska havet - Det är en reliktsjö, den största sjön i världen. Den har en yta på 371 000 km² och ett maximalt djup på 1025 m.
 • Övre sjön - Det är en glacial sjö, den största sjön i Nordamerika. Den har en yta på 82 100 km².
 • Victoriasjön - Den största sjön i Afrika. Den har en yta på 69 000 km².
 • Huronsjön - Det är en glacial sjö och en av de Stora sjöarna. Den har en yta på 60 000 km².
 • Michigansjön - Det är en glacial sjö och en av de Stora sjöarna. Den har en yta på 58 000 km².
 • Tanganyikasjön - Den har en yta på 33 000 km² och ett djup på 1470 m. Det är en tektonisk sjö och den djupaste sjön i Afrika.
 • Bajkalsjön - Den har en yta på 31 500 km² och ett djup på 1637 m. Det är en tektonisk sjö och den djupaste sjön i världen.
 • Stora Björnsjön - Det är en glacial sjö med en yta på 31 000 km².
 • Malawisjön - Det är en tektonisk sjö med en yta på 29 600 km². Det är den näst djupaste sjön i Afrika. Dess djupaste punkt är 706 m.
 • Stora Slavsjön - Den har en yta på 28 500 km² och ett djup på 614 m. Det är en glacial sjö och den djupaste sjön i Nordamerika.
 • Aralsjön - För närvarande är dess totala storlek omkring 3300 km², uppdelad i flera delar. Med en yta på 68 000 km² var den den fjärde största sjön i världen fram till 1960-talet.

De flesta av jordens till ytan största sjöar formades av is, medan de djupaste sjöbäcknen skapades som ett resultat av tektoniska processer. Världens största sjö, Kaspiska havet, är dock en rest av Tethyshavet. Den djupaste sjön på jorden, Bajkalsjön, formades i en förkastningssänka.

Animation

 • eolisk sjö - De formas av vindverkan.
 • jordskredssjö - Sjöar som bildas till följd av jordskred eller bergskred.
 • glaciärsjö - En sjö formad av glacial inverkan. Detta är den vanligaste typen bland de sjöar som skapas av exogena krafter.
 • karstsjö - Sådana sjöar bildas oftast i slukhål i kalkstensområden där ytdräneringen är obefintlig.
 • korvsjö - En sjö som bildas när en meander naturligt eller med avsikt skärs av från huvudfåran.
 • reliktsjö - En rest av en vattenkropp som uppstår till följd av ett delvist uttorkat gammalt hav.
 • kratersjö - Ett kraterbäcken bildat som ett resultat av att ett stort kosmiskt föremål har träffat jordens yta.
 • kustsjö - En sjö bildad av vind- och våginverkan nära kusten.
 • tektonisk sjö - Den formas i förkastningssänkor.
 • vulkanisk sjö - Den bildas i i kratrar efter utdöda vulkaner.
 • stenbrottssjö - En sjö formad av grundvatten och nederbörd i övergivna stenbrott.
 • fiskdamm - Den är avsedd för fiskodling.
 • reservoir - En konstgjord reservoar där vattenflödet fördämts.
 • Fas 1
 • Fas 2 - Delar från döda växter börjar ackumuleras vid botten av sjön varvid flytande vegetation uppstår och det fria området på vattenytan minskar.
 • Fas 3 - I denna fas fortsätter det fria området på vattenytan att krympa.
 • Fas 4 - Den sista fasen i en sjös livstid. Vegetationen blir så tät att vattenytan blir helt övertäckt.
 • Kaspiska havet - Det är en reliktsjö, den största sjön i världen. Den har en yta på 371 000 km² och ett maximalt djup på 1025 m.
 • Övre sjön - Det är en glacial sjö, den största sjön i Nordamerika. Den har en yta på 82 100 km².
 • Victoriasjön - Den största sjön i Afrika. Den har en yta på 69 000 km².
 • Huronsjön - Det är en glacial sjö och en av de Stora sjöarna. Den har en yta på 60 000 km².
 • Michigansjön - Det är en glacial sjö och en av de Stora sjöarna. Den har en yta på 58 000 km².
 • Tanganyikasjön - Den har en yta på 33 000 km² och ett djup på 1470 m. Det är en tektonisk sjö och den djupaste sjön i Afrika.
 • Bajkalsjön - Den har en yta på 31 500 km² och ett djup på 1637 m. Det är en tektonisk sjö och den djupaste sjön i världen.
 • Stora Björnsjön - Det är en glacial sjö med en yta på 31 000 km².
 • Malawisjön - Det är en tektonisk sjö med en yta på 29 600 km². Det är den näst djupaste sjön i Afrika. Dess djupaste punkt är 706 m.
 • Stora Slavsjön - Den har en yta på 28 500 km² och ett djup på 614 m. Det är en glacial sjö och den djupaste sjön i Nordamerika.
 • Aralsjön - För närvarande är dess totala storlek omkring 3300 km², uppdelad i flera delar. Med en yta på 68 000 km² var den den fjärde största sjön i världen fram till 1960-talet.

Berättarröst

Sjöar är permanenta samlingar av öppet vatten, med egna bäcken. Det finns fler än 100 miljoner sjöar i världen. Deras totala yta svarar för mindre än 4% av jordens totala landmassa. Sjöar bildas vanligtvis naturligt men antalet konstgjorda sjöar ökar kontinuerligt.

Naturliga sjöar kan skapas genom vilken landformande kraft som helst. Vad gäller exogena krafter är det isens inverkan som har skapat de flesta sjöbäcken. Även vindinverkan, jordflykt och deponerade sediment skapar ytliga sjöbäcken.

Sjöar som ligger i karstregioner bildas oftast i slukhål i kalkstensområden där ytdräneringen är obefintlig. I bergiga områden är många sjöar bildade till följd av jordskred eller bergskred. Kratersjöar kan lätt kännas igen på den cirkulära formen som bildas då ett astronomiskt objekt träffat jorden.

Även endogena krafter kan bilda sjöbäcken. Världens djupaste sjöar bildades i förkastningssänkor. Sjöar kan också bildas i kratrar efter utdöda vulkaner.

Konstgjorda sjöar innefattar stenbrottssjöar, korvsjöar och fiskesjöar. Reservoarerna, vars vattenflöde regleras av dammkonstruktioner, är störst av de konstgjorda sjöarna.

Sjöar är kortlivade, relativt snabbt försvinnande formationer. Alla sjöar går igenom en naturlig åldringsprocess. Till slut dör sjöarna, antingen för att de torkar ut eller oftare, för att de fylls igen.

Igenslammandet av en sjö börjar redan då den bildas. Detta är det första stadiet i en sjös liv. I andra stadiet blir sjön grundare och den angränsande ytan blir ojämn och flytande växter dyker upp. I det tredje stadiet fortsätter områdena med öppet vatten att krympa medan växtligheten blir så tät i det fjärde stadiet att öppna vattenytor försvinner helt och hållet.

De flesta av jordens till ytan största sjöar formades av is, medan de djupaste sjöbäcknen skapades som ett resultat av tektoniska processer. Världens största sjö, Kaspiska havet, är dock en rest av Tethyshavet. Den djupaste sjön på jorden, Bajkalsjön, formades i en förkastningssänka.

Relaterade objekt

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska symbolerna.

Jordens topografi

I animationen visas jordens största bergskedjor, slätter, floder, sjöar och öknar.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Eoliska ökenlandformer

Vinden, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av öknar.

Floder och landformer

Floder spelar en viktig roll i utformningen av jordens yta. De orsakar erosion samt transporterar och avsätter sediment.

Karstområde (gymnasienivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Nedisning

Den senaste istiden slutade för cirka 13 000 år sedan.

Vass och kaveldun

Kosmopolitiska enhjärtbladiga växter som lever i vatten.

Vattenförorening

De viktigaste källorna till vattenföroreningar är industri, jordbruk och städer.

Vattenkraftverk (Hooverdammen, USA)

En enorm dammbyggnad över Coloradofloden i USA som är uppkallad efter en före detta amerikansk president.

Förkastning (gymnasienivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig vertikalt längs brottytan.

Glaciär (gymnasienivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Tektoniska plattor

Tektoniska plattor kan röra sig i förhållande till varandra.

Added to your cart.