Silvertärna

Silvertärna

Silvertärnan är känd för sin långa flyttväg. Varje år flyger denna fågel från Arktis till Antarktis och tillbaka igen.

Biologi

Nyckelord

tärna, migrering, ägg, migrerar fågel, boet, vatten- fågel, luftfart, näbb, djur, Ryggsträngsdjur, fågel, biologi

Relaterade objekt

Scener

Silvertärna

Flygning

 • vingspann: 65–78 cm

Flyttning

Anatomi

 • kroppslängd: 28–39 cm
 • kroppsvikt: 85–125 g
 • korta ben
 • smala vingar
 • kluven stjärt

Animation

 • kroppslängd: 28–39 cm
 • kroppsvikt: 85–125 g
 • korta ben
 • smala vingar
 • kluven stjärt

Berättarröst

Silvertärnan är känd för sin långa flyttväg, vilken är den längsta i världen.
Dessa fåglar häckar i arktiska och subarktiska områden i Europa, Asien och Nordamerika, där de drar nytta av det näringsrika havet på sommaren. När den mörka och kalla arktiska vintern närmar sig flyger de till Antarktis. Artens flyttrutt följer kontinenternas kustlinjer. Vissa flockar flyger längs Afrikas västkust, medan andra flyger längs Sydamerikas kust. De övervintrar i den antarktiska regionen fram till april eller maj. På tillbakaresan flyger silvertärnorna i S-formationer, som motsvarar formen på det rådande globala vindsystemet, för att på så sätt utnyttja vindriktningen och spara energi. De kan resa över 70 000 kilometer under sin årliga flyttning.

Silvertärnan har en utmärkt flygförmåga tack vare sina långa och smala vingar och sin kluvna stjärt. Enskilda individer kan leva i ungefär 30 år och den totala flygsträckan för en individ kan överstiga 2 miljoner kilometer.

Silvertärnan livnär sig främst på småfisk och marina kräftdjur. Den fångar sitt byte genom att störtdyka ned i vattnet. Den häckar i stora grupper, i grunda hål i marken. Honorna lägger 2-3 ägg, vilka kläcks efter 20-24 dagar.

Relaterade objekt

Blåval

Ett marint däggdjur vilket är det största kända djuret som någonsin har existerat.

Fjädertyper

Animeringen visar strukturen på de vanligaste fjädertyperna och deras finstruktur.

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor inverkan på jordens klimat.

Kaja

Kajor är flockfåglar och förekommer ofta i städerna. Deras komplexa sociala beteenden har analyserats av Konrad Lorenz.

Kejsarpingvin

Pingvinen är en fågel som lever på Antarktis. Den är anpassad till kyla och ett liv i vatten.

Kungsfiskare

Kungsfiskarens karakteristiska färger hjälper den att fånga sitt byte.

Tatarfalk

Tatarfalken är en stor rovfågel som finns utbredd över stora delar av Eurasien.

Added to your cart.