Silverbromid (AgBr)

Silverbromid (AgBr)

En blekgul, kristallin förening som bryts ned i solljus.

Kemi

Nyckelord

silverbromid, jonisk förening, utfällning, fényképészet, katjon, anjon, bryta ner, silvernitrat, kaliumbromid, ljuskänslig, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Hur fungerar en filmprojektor?

Denna animation visar en filmprojektors konstruktion och funktion.

Silverjodid (AgI)

En ljusgul förening som bildas vid reaktionen mellan silvernitrat och kaliumjodid.

Silverklorid (AgCl)

En vit, kristallin förening som bryts ned i solljus.

Silvernitrat (AgNO)

En av råvarorna inom analog fotografering.

Metaller

Metallatomer sitter ordnade i en kristallstruktur.

Natriumklorid (NaCl)

Koksalt (eller bordssalt) är en av de viktigaste natriumföreningarna och nödvändig för levande organismer.

Added to your cart.