Segelfartyg

Segelfartyg

Skonare, även kallad skonert, användes främst som handelsfartyg och började byggas i Nederländerna på 1600-talet.

Teknik

Nyckelord

segelbåt, fartyg, barque, skonare, frakt, renässansen, vattentransport, segel, handelsfartyg, slagskepp, ankare, balustrad, köl, skrov, roder, aktern, repstege, mesansegel, bakre masten, stormast, stagsegel, fockmast, råsegel, huvudbom, bogspröt, gaffelsegel, toppsegel, vindriktning, segling, handel, köpman, transport, krigföring, teknik

Relaterade objekt

Scener

Skonare

Skonare, även kallade skonert, byggdes förmodligen först i Nederländerna1600-talet. Skonarna hade sin storhetstid i början av 1700-talet i USA, och blev sedan populära även i Storbritannien i slutet av 1800-talet.
Skonare användes främst som handelsfartyg men också som krigsfartyg då de var snabba och lättmanövrerade.

Ursprungligen var skonare smala, medelstora fartyg. Deras längd var ca 30–40 m, deras bredd ca 7–10 m och de hade upp till 200 tons lastkapacitet. Tidiga skonare byggdes med två master, medan senare typer hade upp till sex stycken. Förmasten var vanligtvis mycket kortare än de andra, bogsprötet var relativt kort. Skansen och akterskottet var endast något högre än däcket i övrigt.

Rigg och segelskonare var enkla och lätthanterliga. Gaffelsegel och senare även toppsegel sattes på de två masterna. Skeppets karakteristiska, trekantiga försegel var knutna till bogsprötet.

Animation

 • för
 • ankare
 • bröstvärn
 • köl
 • skrov
 • kabinfönster
 • roder
 • akter
 • repstege
 • märs
 • mesansegel
 • mesanmast
 • tågvirke
 • stormast
 • stagsegel
 • förmast
 • råsegel
 • försegel
 • bogspröt
 • bogspröt
 • för
 • ankare
 • bröstvärn
 • köl
 • stomme
 • roder
 • akter
 • roder
 • gaffelsegel
 • repstege
 • gaffelstång
 • toppsegel
 • stormast
 • linor
 • förmast
 • märs
 • försegel

Segelfartyg

 • barkskepp - Denna typ av segelfartyg byggdes först under 1700- och 1800-talen och var som mest populära runt sekelskiftet 1900. Barkskeppen var de sista stora segelfartygen som användes i handelssjöfart.
 • skonare - Denna typ av segelfartyg byggdes förmodligen först i Nederländerna under 1600-talet och användes främst som handelsfartyg. De var som mest populära under 1800-talet.

Tidiga segelfartyg, som de som byggdes av egyptierna, grekerna, romarna eller vikingarna, framfördes alla med råsegel. Denna typ av segel är endast effektivt i medvind och man kan aldrig segla snabbare än med den rådande vindens hastighet. När denna typ av skepp råkade ut för ofördelaktiga vindförhållanden fick man framföra dem med mänsklig kraft istället, med åror.

Moderna fartygs mer komplexa segel- och riggsystem tillåter dem att segla även i sidvind, faktum är att de till och med kan segla snabbare än den rådande vindens hastighet.

Dessa fartyg kan segla relativt väl till och med i motvind. När fartyget seglar mot vindens riktning måste det kryssa.

Bark

Barkskeppen dök upp under 1700-talet. Begreppet "bark" användes av den brittiska flottan på de segelfartyg som inte passade in i någon annan kategori. Barkskepp blev populära i slutet av 1800-talet och i början på 1900-talet och ersatte klipperskeppen som inte längre kunde konkurrera med ångfartyg på öppet hav. På grund av utformningen på barkskeppens skrov och rigg kunde dessa fartyg bära en stor volym last och ändå upprätthålla en hög fart. De användes främst som handelsfartyg.

Barkskeppen var relativt smala fartyg men mycket större än skonare. Deras längd varierade mellan 40 och 80 meter, exklusive bogsprötet. Den genomsnittliga längden var 50–60 meter, med en bredd8–14 meter.
De kunde bära flera ton last. Barkskeppen hade minst tre master. I likhet med skonare var skansen och akterskottet även här endast något högre än däcket.

Barkskeppen hade ett ganska komplicerat segelsystem. Den aktersta masten var gaffelriggad (försedd med ett gaffelsegel och ett gaffeltoppsegel), medan resten av masterna var råriggade. I likhet med skonaren, fanns triangulära försegel knutna till bogsprötet och ofta sattes triangulära stagsegel mellan masterna.

Segling i motvind

 • vindriktning

Krafter

 • aerodynamisk kraft - Den kraft som vinden utövar på ett fartygs segel.
 • sidkraft - Komponenten i den aerodynamiska kraften som är vinkelrät mot fartygets kurs.
 • drivkraft - Komponenten i den aerodynamiska kraften som verkar i fartygets riktning.
 • vattnets motstånd - Den kompenserar den komponenten i den aerodynamiska kraften som verkar vinkelrätt mot fartygets bana och hindrar fartyget från att röra sig i sidled.

Moderna segel gör att skeppen kan fortsätta segla oavsett vindiktning, till och med i viss motvind. Skeppen rör sig framåt tack vare att lufttrycket på seglets läsida är lägre än på vindsidan (lovart). Alla segelsystem fungerar på samma sätt. Tryckskillnaden genererar krafter som alltid ligger vinkelrätt mot seglets yta. Denna riktning motsvarar sällan skeppets önskade kurs men det spelar ingen roll eftersom den aerodynamiska kraften delas upp i två komponenter: en komponent som är parallell med rörelsen och en annan som är vinkelrät mot den andra komponenten. Den parallella komponenten, som blåser mot skeppets för, driver skeppet framåt, medan den andra komponenten, den som blåser mot fartygets sida, möter vattnets motstånd vilket förhindrar att fartyget rör sig i sidled. Skillnaden i trycket på de motsatta sidorna av seglet orsakas av seglet självt och ändrar vindens hastighet och riktning.

Enligt Bernoullis princip följs alltid en förändring i hastighet av en förändring i tryck. Denna princip räcker dock inte som förklaring för hur segel fungerar, det finns andra faktorer som också spelar in. Bland andra friktionen mellan vindlagren, bildandet av virvlar och seglens position. Detta fenomen påminner om den aerodynamiska lyftkraft som kan observeras vid ett flygplans vingar. Vindens rörelsemönster kring ett segel är dock så komplext att det endast kan simuleras med hjälp av mycket avancerade datorprogram.

Många av de aerodynamiska principerna som användes i slutet av 1900-talet blev bara bestridna tack vare de vetenskapliga undersökningar som nu kunde utfördas med modern teknik. Under århundradena har sjömän varit tvungna att förlita sig på erfarenhet snarare än vetenskapliga fakta.

Berättarröst

Skonare, även kallade skonert, byggdes förmodligen först i Nederländerna1600-talet. Skonarna hade sin storhetstid i början av 1700-talet i USA, och blev sedan populära även i Storbritannien i slutet av 1800-talet.
Skonare användes främst som handelsfartyg men också som krigsfartyg då de var snabba och lättmanövrerade.

Barkskeppen dök upp under 1700-talet. Begreppet "bark" användes av den brittiska flottan på de segelfartyg som inte passade in i någon annan kategori. Barkskepp blev populära i slutet av 1800-talet och i början på 1900-talet och ersatte klipperskeppen som inte längre kunde konkurrera med ångfartyg på öppet hav. På grund av utformningen på barkskeppens skrov och rigg kunde dessa fartyg bära en stor volym last och ändå upprätthålla en hög fart. De användes främst som handelsfartyg.

Ursprungligen var skonare smala, medelstora fartyg. Deras längd var ca 30–40 m, deras bredd ca 7–10 m och de hade upp till 200 tons lastkapacitet. Tidiga skonare byggdes med två master, medan senare typer hade upp till sex stycken. Förmasten var vanligtvis mycket kortare än de andra, bogsprötet var relativt kort. Skansen och akterskottet var endast något högre än däcket i övrigt.

Barkskeppen var relativt smala fartyg men mycket större än skonare. Deras längd varierade mellan 40 och 80 meter, exklusive bogsprötet. Den genomsnittliga längden var 50–60 meter, med en bredd8–14 meter.
De kunde bära flera ton last. Barkskeppen hade minst tre master. I likhet med skonare var skansen och akterskottet även här endast något högre än däcket.

Rigg och segelskonare var enkla och lätthanterliga. Gaffelsegel och senare även toppsegel sattes på de två masterna. Skeppets karakteristiska, trekantiga försegel var knutna till bogsprötet.

Barkskeppen hade ett ganska komplicerat segelsystem. Den aktersta masten var gaffelriggad (försedd med ett gaffelsegel och ett gaffeltoppsegel), medan resten av masterna var råriggade. I likhet med skonaren, fanns triangulära försegel knutna till bogsprötet och ofta sattes triangulära stagsegel mellan masterna.

Relaterade objekt

Engelskt slagskepp (1700-talet)

Engelska segelfartyg var bland de bästa fartygen mellan 1600-talet och 1800-talet.

Darwins legendariska resa

Darwins legendariska resa ombord på HMS Beagle spelade en avgörande roll i utvecklingen av evolutionsteorin.

Egyptiskt segelfartyg (antiken)

De egyptiska havs- och flodgående segelfartygen var enmastade båtar med åror.

Mänsklig migration genom historien

Migrationen av stora människogrupper började under forntiden.

Navigationsinstrument från förr

Flera sinnrika instrument, som underlättar navigeringen till havs, har uppfunnits genom århundradena.

Newtons rörelselagar

Denna animation visar Sir Isaac Newtons tre rörelselagar vilka lade grunden för den klassiska mekaniken.

Oljetanker

Tankfartyg dök upp i slutet av 1800-talet. I dag är de bland de största fartygen.

Operahuset i Sydney (1973)

Utformningen och läget gör operahuset i Sydney till ett av världens mest extraordinära operahus.

Polynesisk katamaran

Polynesier reste långa avstånd med sina specialdesignade båtar.

Quinquereme (200-talet f.v.t.)

Galärskeppet där roddarna satt placerade på flera nivåer var ett krigsskepp som användes under den hellenistiska eran.

Santa Maria (1400-talet)

Den tremastade karacken Santa Maria var skeppet som Christofer Columbus seglade under sin första expedition.

Skeppskanon (1600-talet)

Kanoner förekom även i sjökrigföring.

Slaget vid Trafalgar (1805)

Den brittiska kungliga flottan, ledd av amiral Lord Nelson, besegrade den kombinerade fransk-spanska flottan i sjöslaget under Napoleonkrigen.

Birem (tvåraders krigsfartyg)

En birem var ett krigsfartyg som användes av många arméer under antiken. Roddarna satt på två däck på olika nivåer och skeppet hade en karakteristisk...

Grekiskt handelsfartyg (antiken)

De gamla grekerna blev "havets åkare" tack vare sina moderna segelfartyg.

Torrläggning i Nederländerna (1600-talet)

Invånarna i den norra delen av Nederländerna har framgångsrikt bekämpat havet sedan medeltiden.

Traditionell arabisk segelbåt (sambuk)

Den största arabiska segelbåtstypen, ofta använd som handelsfartyg i Persiska viken.

Vikingatida långskepp (900-talet)

Dessa utmärkta skeppsbyggare och sjömän reste långa sträckor över både hav och floder.

Europeisk kolonisering av Amerika (fram till 1763)

Flera europeiska länder tävlade om att erövra den nya världen, vilket gjorde Amerika till en kontinent med stor mångfald.

Titanic (1912)

RMS Titanic var det största passagerarfartyget i början av 1900-talet.

Ungersk hjulångare (1846)

Den första ungerska hjulångaren togs i bruk 1846.

Added to your cart.