Satellitnavigering, GPS

Satellitnavigering, GPS

Det globala positioneringssystemet, GPS, består av 24 satelliter men bara fyra av dessa måste vara synliga för positionering.

Geografi

Nyckelord

satellitnavigering, satellit, navigering, GPS, Global Positioning System, Positionering, Avståndsmätning, höjd, civila, Armé, geografi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Det geografiska koordinatsystemet (gymnasienivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Det geografiska koordinatsystemet (grundskolenivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Drönare

Användningsområdet för obemannade luftfarkoster (drönare) fortsätter att växa.

Hur fungerar mobiltelefonen?

Denna animation visar hur en mobiltelefon fungerar.

ISS (Internationella rymdstationen)

Den internationella rymdstationen är en beboelig rymdstation, byggd i ett samarbete mellan 16 länder.

Jordens magnetfält

Jordens magnetiska nord- och sydpoler ligger nära de geografiska nord- och sydpolerna.

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Månlandningen den 20 juli 1969

Neil Armstrong, en av besättningsmedlemmarna på Apollo 11, var den första människan som satte sin fot på månen.

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt framdrivningssystem kan man minska utsläppen.

Navigationsinstrument från förr

Flera sinnrika instrument, som underlättar navigeringen till havs, har uppfunnits genom århundradena.

Rymdfärja

Rymdfärjor (Space Shuttles) var bemannade, återanvändbara rymdfarkoster som användes av NASA.

Rymdteleskopet Hubble

Hubbleteleskopet kretsar i en omloppsbana utanför jordens störande atmosfär.

Tidmätning

De första kalendrarna och tidmätningsinstrumenten användes redan i de forntida östra civilisationerna.

Typer av satelliter

Satelliter som kretsar runt jorden kan användas för civila eller militära ändamål.

Utforskningen av Mars

Strukturen på Mars och eventuella spår av liv på planeten utforskas med hjälp av rymdsonder och Mars rovers.

Voyager rymdsonder

Voyager rymdsonderna var de första konstgjorda objekten att lämna solsystemet. De samlar data om den yttre rymden och bär med sig information om mänskligheten.

Yuri Gagarins resa till yttre rymden (1961)

Den 12 april 1961 blev Yuri Gagarin den första människan i rymden.

Hur fungerar det? - datornätverk

Internet ger oss möjligheten att skicka data snabbt över stora avstånd.

Sputnik 1 (1957)

Den sovjetiska satelliten var den första rymdfarkosten som sköts upp i rymden (oktober 1957).

Fyr

Fyrar används som navigeringshjälp åt fartyg som går i kustnära farvatten.

Added to your cart.