Ryggradsdjurens reproduktionsperiod

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod börjar med bildandet av könsceller hos en individ och slutar med bildandet av nästa generation könsceller.

Biologi

Nyckelord

Ryggsträngsdjur, livscykel, Utveckling, reptil, amfibie, fågel, däggdjur, fiskarna, Karp, känguru, segelflygplan, blackbird, kronhjort, kyckling, ätlig groda, insessores, placenta, imago, pungdjur, precocial, ägg, embryo, grodyngel, Gill, lungor, befruktning, parning, mjukt skal ägg, fågelägg, bröst, bröstmjölk, foster, inkubation, boet, morula, yngel, djur, ryggrad, biologi

Relaterade objekt

Scener

Vuxna djur

 • Fiskar
 • Groddjur
 • Kräldjur
 • Borymmare
 • Bostannare
 • Pungdjur
 • Högre däggdjur

Fiskar

 • rom - En klump av obefruktade ägg som läggs av karphonan. Dess yta är klibbig och kan därför lätt fästa sig vid vattenvegetationen.
 • fiskyngel - Den utvecklas från det befruktade ägget. I början får den sin näring från gulesäcken som finns under magen.
 • juvenil fisk - Ett ungt djur som inte längre behöver matas.
 • vuxen fisk - En fullvuxen karphona kan lägga mellan 150 000 och 200 000 ägg per kilo kroppsvikt. Under parningssäsongen simmar honan och hanen nära varandra och släpper sina ägg respektive spermier direkt i vattnet.

Hos fiskar kan man skilja på honor och hanar men i allmänhet är det liten skillnad mellan dem. Fiskarnas lek beror på vattentemperaturen.

Fortplantningscykeln inleds med att honan lägger ägg (rom) i vattnet och hanen använder yttre befruktning för att befrukta äggen genom att släppa sin sperma över rommen.

De flesta fiskar har en enkel livscykel, vilket innebär att de inte går​ igenom någon metamorfos. Avkomman liknar vuxna fiskar men är mindre och svagare.

Groddjur

 • rom
 • embryo
 • nyfött grodyngel
 • grodyngel
 • utveckling av bakben
 • utveckling av framben
 • svansens tillbakabildning
 • fullvuxen groda

Groddjur har spektakulära uppvaktningsritualer och använder mestadels yttre befruktning.

Groddjur utvecklas genom metamorfos. Larven som kläcks från det befruktade ägget (rom) kallas grodyngel. Grodynglen genomgår stora förändringar innan de når sin vuxna form. De fiskliknande grodynglen andas genom gälar. När de växer utvecklas deras ben gradvis medan gälen och svansen försvinner.

Kräldjur

 • ägg
 • unge
 • juvenil orm
 • vuxen orm

Reptiler använder inre befruktning, vilket innebär att ägget befruktas inuti honans kropp under parning. Det befruktade ägget omges sedan av en näringsrik äggula och ett mjukt skal.

De flesta reptiler lägger sina ägg i marken och ägget får den ideala inkubationstemperaturen från solstrålningen.

Reptiler har en enkel livscykel, vilket innebär att de inte går​ igenom någon metamorfos. Deras utveckling är oberoende av närvaron av vattenområden.

Borymmare

 • ägg - Det har en ljus färg och väger ca 50–60 g.
 • kyckling - Den kläckts efter 21 dagars inkubation och är täckt med dunfjädrar.
 • tupp och höna - Hanen kallas för tupp och honan för höna. Hanarna är större än honorna, har en färgrik fjäderdräkt och en stor, röd kam. Honorna har en mindre färgrik fjäderdräkt och en mindre kam. Äggceller utvecklas helt i hönans kropp och även om de inte befruktas utvecklas de till ett ägg. Kycklingar utvecklas endast från befruktade ägg.

Hos fåglar kan man skilja mellan honor och hanar. Könsdimorfism är vanligt förekommande hos fåglar: hanarnas fjäderdräkt är vanligtvis färgrik medan honornas fjäderdräkt har en enklare färgsättning.

Fåglar förökar sig genom inre befruktning, alltså befruktar hanen ägget inuti honans kropp genom kloaken. Det befruktade ägget omges sedan av en näringsrik äggula och ett förkalkat skal. Den idealiska inkubationstemperaturen för äggen tillhandahålls genom kroppsvärmen från den ruvande föräldern.

Fåglar har en enkel livscykel, vilket innebär att de inte går​ igenom någon metamorfos.

Fågelungar som är borymmare är tillräckligt utvecklade för att följa sina föräldrar strax efter kläckning.

Bostannare

 • ägg - Det är blågrönt med brunröda fläckar och väger ca 6–7 g.
 • unge - Den matas av föräldrarna med fjärilslarver, insekter och daggmaskar.
 • juvenil trast - Den börjar livnära sig på egen hand 2–3 veckor efter att den lämnat boet. Fram tills dess matas den av föräldrarna.
 • hane och hona - Hanarna har svart fjäderdräkt och orange näbb, medan honornas fjäderdräkt är brungrå. Hanen tar en större roll i att uppfostra kycklingarna. Koltrastar kan uppfostra tre kullar per år.

Hos fåglar kan man skilja mellan honor och hanar. Könsdimorfism är vanligt förekommande hos fåglar: hanarnas fjäderdräkt är vanligtvis färgrik medan honornas fjäderdräkt har en enklare färgsättning.

Fåglar förökar sig genom inre befruktning, alltså befruktar hanen ägget inuti honans kropp genom kloaken. Det befruktade ägget omges sedan av en näringsrik äggula och ett förkalkat skal. Den idealiska inkubationstemperaturen för äggen tillhandahålls genom kroppsvärmen från den ruvande föräldern.

Fåglar har en enkel livscykel, vilket innebär att de inte går​ igenom någon metamorfos.

När ungar till bostannande arter kläcks, är de outvecklade och kan inte livnära sig på egen hand under en ganska lång tid.

Pungdjur

 • morula - Avkomman utvecklas i moderns livmoder i 32–36 dagar.
 • nyfödd känguru - Den embryoliknande, outvecklade känguruungen väger endast några få gram. Den klättrar själv in i moderns pung direkt efter födseln.
 • känguruunge
 • juvenil känguru - Ungen uppfostras i moderns pung under några månader. Ungen lämnar pungen allt oftare ju äldre den blir tills den blir helt oberoende vid tio månaders ålder.
 • vuxen hane och hona - Hanen är mycket större än honan. Honorna blir könsmogna efter 18 månader.

Ordet dägga som har gett upphov till djurklassens svenska namn (däggdjur), är ett äldre svenskt ord för dia. De nyfödda ungarna matas med mjölk som produceras av moderns bröstkörtlar.

Pungdjursungar utvecklas i moderns livmoder bara under en kort tid och är mycket outvecklade vid födseln. De tillbringar den första fasen av sitt liv i moderns pung.

Högre däggdjur

 • morula - Avkomman utvecklas i moderns livmoder under åtta månader.
 • embryo - Avkomman utvecklas i moderns livmoder under åtta månader.
 • kalv - Det nyfödda djuret väger mellan 7 och 15 kg och kan gå strax efter födseln.
 • tjur och ko - Hanen kallas för tjur medan honan kallas för ko. Endast tjuren har horn och dessa kan bli mycket stora.

Ordet dägga som har gett upphov till djurklassens svenska namn (däggdjur), är ett äldre svenskt ord för dia. De nyfödda ungarna matas med mjölk som produceras av moderns bröstkörtlar.

Ungar till högre däggdjur utvecklas i moderns livmoder under en lång tid och föds relativt utvecklade. Högre däggdjur kallas även placentadäggdjur eller moderkaksdäggdjur på grund av moderkakan som ger näring till fostret.

Relaterade objekt

Ätlig groda

Denna animation visar groddjurens anatomi genom en vanlig grodart.

Afrikansk elefant

Det största landlevande däggdjuret på jorden.

Axolotl

Axolotl är ett groddjur som behåller sina gälar även i vuxen ålder.

Däggdjurens tänder

Olika däggdjursarters tanduppsättning återspeglar djurens matvanor.

Darwins legendariska resa

Darwins legendariska resa ombord på HMS Beagle spelade en avgörande roll i utvecklingen av evolutionsteorin.

Grå jättekänguru

Ett av de största pungdjuren.

Hjärnans utveckling hos ryggradsdjur

Under ryggradsdjurens evolution har vissa hjärnområdens relativa utveckling förändrats.

Huggorm

Huggormen är Sveriges vanligaste orm och den enda som är giftig, dess bett är dock sällan dödligt för människan. Den förekommer i större delen av Europa.

Hur andas fiskar?

Blodkärl i fiskarnas gälar tar upp syre och frigör koldioxid.

Kärrhök

Kärrhök är en rovfågel som finns utspridd över nästan hela världen.

Kaja

Kajor är flockfåglar och förekommer ofta i städerna. Deras komplexa sociala beteenden har analyserats av Konrad Lorenz.

Karp

Sötvattensfisk som äts i många delar av världen.

Koltrast

Genom att titta närmare på koltrasten kan vi lära oss om fåglarnas skelettben och fågeläggets anatomi.

Kronhjort

Kronhjort är partåiga hovdjur och idisslare. Kronhjortshanar har rikt förgrenade horn.

Mångfalden av ljuskänsliga organ

Flera liknande, men av varandra helt oberoende, typer av ljuskänsliga ögon har utvecklats genom konvergent evolution.

Nyttodjur

Den här animationen presenterar djur som främst används som nyttodjur samt de primära styckdetaljerna från dessa djur.

Ryggmärgens uppbyggnad

Ryggmärgen, från vilken ryggmärgsnerverna utgår, är den del av det centrala nervsystemet som är innesluten i ryggraden.

Snok

En ormart som vanligtvis känns igen på de ljusa fläckarna i nacken.

Added to your cart.