Ryggmärgens uppbyggnad

Ryggmärgens uppbyggnad

Ryggmärgen, från vilken ryggmärgsnerverna utgår, är den del av det centrala nervsystemet som är innesluten i ryggraden.

Biologi

Nyckelord

ryggrad, nervsystem, Diskbråck, ryggmärgsnerv, grå materia, vit substans, centralkanal, motoneuron, ganglion, ryggkota, halskotor, bröstkotan, Ländkotor, hjärna, kranialnerv, Meninx, neuron, reflex, cerebrospinalvätska, arachnoid mater, ländryggspunktur, nerv, människa, biologi

Relaterade objekt

Scener

Ryggmärgen

 • främre nervrot - Består av motoriska nervfibrer som träder ut från ryggmärgens framhorn.
 • bakre nervrot - Består av sensoriska nervfibrer som träder ut från ryggmärgens bakhorn.
 • bakrotsganglie - Innehåller de sensoriska neuronernas cellkroppar. De sensoriska nervcellernas axoner som kallas sensoriska nervfibrer, går in i ryggmärgens gråa vävnad genom bakroten.
 • den gråa vävnadens framhorn - Innehåller motoneuronernas cellkroppar. Motoneuronernas axoner som kallas motoriska nervfibrer, lämnar ryggmärgen via framroten.
 • den gråa vävnadens bakhorn - De sensoriska nervfibrerna går in i den gråa vävnaden bakhorn genom bakroten.
 • vit substans - Den gråa vävnaden innehåller nervcellkroppar medan nervfibrerna bildar banor i den vita substansen. De uppåtstigande banorna innehåller sensoriska nervfibrer som har sitt ursprung i kroppen, samtidigt som de nedåtgående banorna innehåller motoriska nervfibrer som har sitt ursprung i hjärnan. Den vita substansen får sin färg från myelinskidan som täcker nervfibrerna.
 • centralkanal - Den är fylld med cerebrospinalvätska (ryggmärgsvätska) och står i förbindelse med hjärnans ventrikelsystem.

Gruppering av ryggmärgsnerver

 • 8 par halsspinalnerver (cervikala)
 • 12 par bröstspinalnerver (thorakala)
 • 5 par ländspinalnerver (lumbala)
 • 5 par korsbensspinalnerver (sakrala)
 • 1 svansspinalnerver (coccygeala)
 • ryggmärg
 • hästsvansen (gauda equina) - Ryggmärgen slutar i den lumbala regionen av ryggraden. Cauda equina eller hästsvansen är en samling av ryggmärgsnerver.

Ryggmärgens placering

 • ryggkota - Den ligger skyddad i ryggradens kotor. Ryggmärgsnerverna träder ut ovanför tvärutskotten.
 • broskskiva - Deras elasticitet ger ryggraden dess flexibilitet.
 • ryggmärg - Dess perifera delar består av en vit substans och dess centrala, fjärilsformade del består av en grå vävnad.
 • mjuk hjärnhinna (pia mater) - Den mjuka hjärnhinnan är hjärnhinnans innersta skikt som omger hjärnan och ryggmärgen.
 • ryggmärgsnerv - De 31 paren av dessa nerver innehåller både sensoriska och motoriska nervfibrer och sägs därför vara blandade. Fiberbuntarna som omger det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) kallas nerver, medan de i det centrala nervsystemet kallas för banor.
 • spindelvävshinna - Denna hinna är ett tunt membran med en spindelvävsliknande struktur som består av en fibrös vävnad och innehåller cerebrospinalvätska (ryggmärgsvätska). Denna vätska skyddar det centrala nervsystemet mekaniskt samt minskar hjärnans nettovikt.
 • hård hjärnhinna (dura mater) - Denna hårda hinna är hjärnhinnans yttersta skikt och omger hjärnan och ryggmärgen.

Diskbråck

 • fibrös ring - När den skadas, buktar den geléartade kärnan ut. När vi åldras, förlorar den fibrösa ringen sin flexibilitet och blir ömtålig, vilket ökar risken för diskbråck.
 • geléartad kärna - När den geléartade kärnan buktar ut kan broskskivan trycka på ryggmärgsnerven eller på ryggmärgen själv. Detta kan orsaka smärta, domningar, störningar i reflexer samt i vegetativa funktioner. Diskbråck kan behandlas genom träning, genom att bära ett ryggstöd, eller med operation.
 • ryggmärgsnerv

Nervsystemet

 • hjärna
 • ryggmärg - De viktigaste komponenterna i det centrala nervsystemet är hjärnan och ryggmärgen. 31 par ryggmärgsnerver träder ut från ryggmärgen.
 • kranialnerver
 • ryggmärgsnerver - Det perifera nervsystemet består av 12 par kranialnerver och 31 par ryggmärgsnerver som innehåller både sensoriska och motoriska fibrer.

Animation

 • hjärna
 • ryggmärg - De viktigaste komponenterna i det centrala nervsystemet är hjärnan och ryggmärgen. 31 par ryggmärgsnerver träder ut från ryggmärgen.
 • kranialnerver
 • ryggmärgsnerver - Det perifera nervsystemet består av 12 par kranialnerver och 31 par ryggmärgsnerver som innehåller både sensoriska och motoriska fibrer.
 • 8 par halsspinalnerver (cervikala)
 • 12 par bröstspinalnerver (thorakala)
 • 5 par ländspinalnerver (lumbala)
 • 5 par korsbensspinalnerver (sakrala)
 • 1 svansspinalnerver (coccygeala)
 • ryggmärg
 • hästsvansen (gauda equina) - Ryggmärgen slutar i den lumbala regionen av ryggraden. Cauda equina eller hästsvansen är en samling av ryggmärgsnerver.
 • ryggkota - Den ligger skyddad i ryggradens kotor. Ryggmärgsnerverna träder ut ovanför tvärutskotten.
 • broskskiva - Deras elasticitet ger ryggraden dess flexibilitet.
 • ryggmärg - Dess perifera delar består av en vit substans och dess centrala, fjärilsformade del består av en grå vävnad.
 • mjuk hjärnhinna (pia mater) - Den mjuka hjärnhinnan är hjärnhinnans innersta skikt som omger hjärnan och ryggmärgen.
 • ryggmärgsnerv - De 31 paren av dessa nerver innehåller både sensoriska och motoriska nervfibrer och sägs därför vara blandade. Fiberbuntarna som omger det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) kallas nerver, medan de i det centrala nervsystemet kallas för banor.
 • spindelvävshinna - Denna hinna är ett tunt membran med en spindelvävsliknande struktur som består av en fibrös vävnad och innehåller cerebrospinalvätska (ryggmärgsvätska). Denna vätska skyddar det centrala nervsystemet mekaniskt samt minskar hjärnans nettovikt.
 • hård hjärnhinna (dura mater) - Denna hårda hinna är hjärnhinnans yttersta skikt och omger hjärnan och ryggmärgen.
 • främre nervrot - Består av motoriska nervfibrer som träder ut från ryggmärgens framhorn.
 • bakre nervrot - Består av sensoriska nervfibrer som träder ut från ryggmärgens bakhorn.
 • bakrotsganglie - Innehåller de sensoriska neuronernas cellkroppar. De sensoriska nervcellernas axoner som kallas sensoriska nervfibrer, går in i ryggmärgens gråa vävnad genom bakroten.
 • den gråa vävnadens framhorn - Innehåller motoneuronernas cellkroppar. Motoneuronernas axoner som kallas motoriska nervfibrer, lämnar ryggmärgen via framroten.
 • den gråa vävnadens bakhorn - De sensoriska nervfibrerna går in i den gråa vävnaden bakhorn genom bakroten.
 • vit substans - Den gråa vävnaden innehåller nervcellkroppar medan nervfibrerna bildar banor i den vita substansen. De uppåtstigande banorna innehåller sensoriska nervfibrer som har sitt ursprung i kroppen, samtidigt som de nedåtgående banorna innehåller motoriska nervfibrer som har sitt ursprung i hjärnan. Den vita substansen får sin färg från myelinskidan som täcker nervfibrerna.
 • centralkanal - Den är fylld med cerebrospinalvätska (ryggmärgsvätska) och står i förbindelse med hjärnans ventrikelsystem.
 • fibrös ring - När den skadas, buktar den geléartade kärnan ut. När vi åldras, förlorar den fibrösa ringen sin flexibilitet och blir ömtålig, vilket ökar risken för diskbråck.
 • geléartad kärna - När den geléartade kärnan buktar ut kan broskskivan trycka på ryggmärgsnerven eller på ryggmärgen själv. Detta kan orsaka smärta, domningar, störningar i reflexer samt i vegetativa funktioner. Diskbråck kan behandlas genom träning, genom att bära ett ryggstöd, eller med operation.
 • ryggmärgsnerv

Berättarröst

Vårt nervsystem är uppdelat i det centrala nervsystemet och det perifera nervsystemet. I det centrala nervsystemet utgör hjärnan och ryggmärgen de viktigaste komponenterna. Det perifera nervsystemet består av tolv par kranialnerver och 31 par ryggmärgsnerver.

I cervikala regionen finns åtta par halsspinalnerver som sedan följs av tolv par bröstspinalnerver, fem par ländspinalnerver, fem par korsbensspinalnerver och ett par svansspinalnerver. Ryggmärgen slutar i den lumbala regionen av ryggraden. Cauda equina, eller hästsvansen, är ett knippe ryggmärgsnerver som hänger ner i ryggradskanalen. Ryggmärgsnerverna är informationsbärare mellan det centrala nervsystemet och andra delar av kroppen. Ryggmärgen är centrum för flera reflexer såsom patellarreflexen, och innehåller nervfibrer som går till och från hjärnan.

Ryggmärgen ligger skyddad i ryggradens kotor. Ryggmärgsnerverna träder ut ovanför tvärutskotten, genom ryggradens mellankothål. Broskskivornas elasticitet ger ryggraden dess flexibilitet. Ryggmärgen, liksom hjärnan, skyddas av tre membranskikt: den yttersta hjärnhinnan dura mater, spindelvävshinnan och den innersta hjärnhinnan pia mater. Spindelvävshinnan är ett tunt membran med en spindelvävsliknande struktur som består av en fibrös vävnad och innehåller cerebrospinalvätska (ryggmärgsvätska). Denna vätska skyddar det centrala nervsystemet mekaniskt samt minskar hjärnans nettovikt.

Ryggmärgens perifera delar består av en vit substans och dess centrala, fjärilsformade del består av grå vävnad. Den gråa vävnaden innehåller nervcellkroppar medan nervfibrerna bildar banor i den vita substansen. De uppåtstigande banorna innehåller sensoriska nervfibrer som har sitt ursprung i kroppen, medan de nedåtgående banorna innehåller motoriska nervfibrer som har sitt ursprung i hjärnan. Den vita substansen får sin färg från myelinskidan som täcker nervfibrerna. Den grå substansens framhorn utgörs av motoneuronernas cellkroppar. Motoneuronernas axoner som kallas motoriska nervfibrer, lämnar ryggmärgen via framroten. De sensoriska nervfibrerna går in i den gråa substansens bakhorn genom bakroten. Centralkanalen är fylld med cerebrospinalvätska (ryggmärgsvätska) och står i förbindelse med hjärnans ventrikelsystem.

Broskskivorna består av två huvuddelar: en fibrös ring och en geléartad kärna. När vi åldras, förlorar den fibrösa ringen sin flexibilitet och blir ömtålig, vilket ökar risken för diskbråck. Broskskivan kan då trycka på ryggmärgsnerven eller på ryggmärgen själv och orsaka smärta, förlamning och domningar. Diskbråck kan också orsaka störningar i reflexer samt i vegetativa funktioner, de kroppsfunktioner som inte är viljestyrda, vilket kan orsaka inkontinens. Diskbråck kan behandlas med träning, genom att bära en ryggkorsett eller genom operation.

Relaterade objekt

Knäreflex

Knäreflexen är en reflex som utlöses då sträckmuskeln sträcks. Dess reflexcentrum ligger i ryggmärgen.

Smärtreflex

Smärtreflexen är en automatisk reaktion på ett potentiellt skadligt stimuli.

Människohjärnan

Hjärnans viktigaste delar är storhjärnan, mitthjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen.

Människohjärnans delar

Hjärnans viktigaste delar är storhjärnan med dess lober samt mitthjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen.

Nervsystemet

Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen, medan det perifera nervsystemet omfattar allt annat som ingår i nervsystemet.

Binjurarna

Binjurarnas uppgift är bland annat att upprätthålla homeostas och att framkalla en snabb respons i stressfulla situationer.

Cirkulationssystemet

Det stora kretsloppet bär syresatt blod från hjärtat till kroppen, medan det lilla kretsloppet transporterar syresatt blod från lungorna till hjärtat.

Hjärtat

Hjärtat är den centrala pumpen i hjärt- och kärlsystemet och det slår flera miljarder slag under en livstid.

Knäleden

Knäleden innefattar lårbenet, skenbenet och knäskålen.

Människokroppen (man)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Muskelvävnad

Det finns tre typer av muskelvävnader i den mänskliga kroppen: skelettmuskulatur, hjärtmuskulatur och glatt muskulatur.

Nedre extremiteternas skelett

De nedre extremiteterna består av bäckengördeln och benen.

Nervcell, nervvävnad

Nervceller är celler specialiserade på att sända elektriska signaler.

Olika ledtyper

Skelettets ben är förbundna med varandra med leder. Lederna delas in i tre huvudgrupper: synovialleder, fibrösa förbindelser och broskförbindelser.

Örat och hörselmekanismen

Örat omvandlar vibrationer i luften till elektriska signaler som sedan bearbetas av hjärnan.

Övre extremitetens ben

Benen i övre extremiteten bildar skuldergördeln och armarna.

Ryggbesvär

Skolios är ett tillstånd då ryggraden är vriden i sidled.

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod börjar med bildandet av könsceller hos en individ och slutar med bildandet av nästa generation könsceller.

Signaltransduktion

Nervceller skickar ut nervimpulser via kemiska och elektriska synapser.

Skallen och ryggraden

Hjärnan och ryggmärgen, de två viktigaste delarna av det centrala nervsystemet, skyddas av skallens ben och av ryggkotorna.

Talcentrum och dess struktur

Tal uppstår genom ett synkroniserat samarbete mellan tal-, hörsel- och syncentra.

Hjärnans utveckling hos ryggradsdjur

Under ryggradsdjurens evolution har vissa hjärnområdens relativa utveckling förändrats.

Added to your cart.