Rutherfords experiment

Rutherfords experiment

Rutherfords experiment påvisade att det finns positivt laddade atomkärnor. Resultaten ledde till utarbetandet av en ny atommodell.

Fysik

Nyckelord

Rutherford experimentet, Ernest Rutherford, Rutherford, spridningsexperiment, atommodell, elektron, Thomson, kärna, kvantfysik, kvantmekanik, kvantum, partikelfysik, partikel, kursändring, detektor, strålningskälla, Experiment, alfapartikel, fysiker, fysik

Relaterade objekt

Scener

Laboratorium

  • Rutherfords spridningsexperiment

Rutherfords experiment

Förklaring

Partikelspridning

  • atomkärna

Animation

  • Joseph John Thomson
  • Nobelpris: 1906
  • Ernest Rutherford
  • Nobelpris: 1908

Berättarröst

I slutet av 1800-talet, blev det uppenbart att teorin om atomens odelbarhet inte kunde upprätthållas längre. Vid sekelskiftet antog den engelske fysikern Joseph John Thomson, att negativt laddade elektroner är inbäddade i en positivt laddad substans. Thomson hänvisade till detta som ”russinpuddingmodellen” eftersom det påminde honom om russin inbakade i skorpan på en kaka.

I Ernest Rutherfords experiment bombarderades guldfolie med alfapartiklar (heliumkärnor). De flesta av alfapartiklarna passerade rakt genom folien medan vissa ändrade riktning och några studsade tillbaka.

Om Thomsons atommodell hade varit korrekt, skulle alla alfapartiklar ha saktat ned, men passerat genom metallen utan någon riktningsförändring.
Detta resultat är endast möjligt om det mesta av guldatomernas vikt komprimeras på en ganska liten yta.

Utifrån detta resultat utvecklade och publicerade Rutherford sin atommodell år 1911, där elektronerna cirkulerar runt den positivt laddade kärnan. Diametern på atomkärnan är ungefär en tiotusendel av atomens diameter.

Relaterade objekt

Atommodellens utveckling

Historiska milstolpar i teorin kring atomens struktur.

Elementarpartiklar

Materia är uppbyggd av kvarkar och leptoner, medan växelverkan förmedlas av bosoner.

Genomskinlighet

Denna animation förklarar genomskinlighet och opacitet, principen bakom röntgenfotografering samt materialens ljusabsorberande egenskaper.

Atombomb (1945)

Atombomben är ett av de mest destruktiva vapnen i mänsklighetens historia.

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Fysiker som förändrade världen

Dessa stora forskare hade ett enorm inflytande på fysikens framsteg.

Kärnkraftverk

Kärnkraftverket i den ungerska staden Paks producerar 40 % av den elkraft som genereras i Ungern.

Kalciumatomens elektronkonfiguration

Denna animation visar kalciumatomens elektronkonfiguration.

Kedjereaktion

Energin som frigörs vid kärnklyvning kan användas för civila eller militära ändamål.

Marie Curies laboratorium

Marie Curie, den enda personen som fått Nobelpriset i två olika vetenskaper, är förmodligen den mest kända kvinnan i vetenskapens historia.

Radioaktivitet

Radioaktivitet kallas den process då instabila atomkärnor sönderfaller.

Hur fungerar elektronmikroskopet?

Denna animation visar elektronmikroskopets uppbyggnad och dess funktion.

Added to your cart.