Romerska gladiatorer (100-talet)

Romerska gladiatorer (100-talet)

Gladiatorer var soldater som i underhållningssyfte tvingades slåss med varandra eller med vilda djur på de antika romerska arenorna.

Historia

Nyckelord

gladiator, Rom, slav, amfiteater, Colosseum, Római Birodalom, arenan, antiken, vilddjur, fighter, bekämpa, beväpning, kombattant, begravningsceremoni, historia, Etruskiska, kejserliga perioden, underhållning, anpassade

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilka var gladiatorerna?
 • Vad var gladiatorernas huvudfunktion?
 • Vilken samhällsklass tillhörde gladiatorerna oftast?
 • Är det sant att det även fanns frivilliga bland gladiatorerna?
 • Är det sant att levnadsvillkoren för slavar varierade kraftigt i antikens Rom?
 • På vilken ö hölls den största slavmarknaden i antiken?
 • Vem var ledaren för det största slavupproret i romersk historia?
 • Var utbröt slavupproret som leddes av Spartacus?
 • I vilken stad utbröt slavupproret som leddes av Spartacus?
 • Vem ledde armén som slutligen slog ner Spartacus och hans män?
 • Hur slutade slavupproret som leddes av Spartacus?
 • Är det sant att gladiatorer som slogs mot varandra alltid hade samma vapen?
 • När skedde slavupproret som leddes av Spartacus?
 • Vilken ö var grogrunden för många slavuppror under antiken?
 • På vilket sätt kunde man INTE skaffa sig en slav under antikens Rom?
 • Var brukade gladiatorspelen hållas?
 • Hur signalerade kejsaren vilket beslut han fattat om den besegrade gladiatorns öde?
 • Vilken gest betydde att kejsaren dömde den besegrade gladiatorn till döden?
 • Vad betyder uttrycket "Ave, Caesar, morituri te salutant!"?
 • Är det sant att det förekom gladiatorkamper redan under den etruskiska tiden och att dessa ägde rum under begravningsceremonier?
 • Ordet "gladiator" har sitt\nursprung i ...
 • Vad fick den segrande gladiatorn i belöning efter sin första kamp?
 • Är det sant att romerska medborgare hade rätt att äga egna gladiatorer?
 • Är det sant att kvinnliga gladiatorer aldrig slogs på arenorna?
 • Vad var namnet på den största gladiatorskolan under antiken?
 • Ungefär hur mycket vatten behövdes för att iscensätta ett sjöslag på Colosseum?
 • Är det sant att Colosseum var omgivet av gladiatorskolor, smedjor och gravkammare?
 • Vilket av nedanstående djur brukade oftast INTE användas i gladiatorspelen?
 • Är det sant att kristna kastades till vilddjuren på Colosseums arena på 100-talet e.v.t.?
 • Under gladiatorspelen var det strängt förbjudet att hugga motståndaren i magen. Varför?
 • Är det sant att gladiatorernas vapen valdes efter deras fysiska förmågor?
 • Vad fick den segrande gladiatorn i belöning?
 • Hur utfördes kejsarens dödsdom på den besegrade gladiatorn?

Scener

Gladiatorer

 • Murmillo (Pansarnäven)
 • Retiarius (Fiskaren)
 • Thraex (Smygaren)
 • Secutor (Förföljaren)
 • Amfiteatern

Murmillo

 • svärd
 • rektangulär sköld
 • benskydd
 • armskydd
 • sluten hjälm
 • fjäderprydd hjälm

Retiarius

 • armskydd
 • axelskydd
 • treudd
 • nät
 • dolk

Thraex

 • krökt svärd
 • hjälm med visir
 • hjälm prydd med metallkam
 • kvadratisk sköld
 • armskydd
 • benskydd

Secutor

 • slät hjälm
 • hål för ögonen
 • armskydd
 • rektangulär sköld
 • utbuktning
 • benskydd
 • svärd

I strid

Animation

Berättarröst

Ordet "gladiator" kommer från det latinska ordet "gladius" som betyder svärd. Gladiatorer var soldater som underhöll publiken vid offentliga evenemang genom att slåss mot varandra eller mot vilda djur.

Gladiatorspelen härstammar från den etruskiska traditionen. Som en del av begravningsceremonier slogs gladiatorer på de dödas gravar. Gladiatorspelen var vanliga i den republikanska eran, men den grymma traditionen hade sin glansperiod under det romerska imperiet. De flesta gladiatorerna var krigsfångar, slavar eller volontärer som kämpade för sina liv i amfiteatrar till åskådarnas glädje.

Gladiatorer utbildades på gladiatorskolor. De var beväpnade med olika vapen och det var reglerna för gladiatorspelet som oftast angav vilka typer av gladiatorer som kunde slåss med varandra.

En Murmillo hade en stor rektangulär sköld och ett kort svärd.

Han slogs oftast mot en Thraex som bar på en liten, fyrkantig sköld och ett kort, krökt svärd.

En annan populär gladiatortyp var Retiarius som var utrustad med ett fisknät och en treudd.

Han kämpade oftast mot en Secutor, som skilde sig från Murmillo endast genom utformningen på hjälmen, Secutor hade bara två hål för ögonen på sin hjälm.

Det fanns även kvinnor bland gladiatorerna, de dök upp under kejsare Neros regeringstid.

Gladiatorspelen blev en integrerad del av kulturen i antikens Rom. Minnet av denna grymma och våldsamma form av underhållning hålls vid liv genom det berömda Colosseum i Rom där tusentals människor och djur dödades under spelen.

Relaterade objekt

Amfiteatern i Pula (1:a århundradet)

Amfiteatern i Pula, eller Arena som den också kallas, ligger i dagens Kroatien. Den var en av de största romerska amfiteatrarna under antiken.

Colosseum (Rom, 1:a århundradet)

Den mest kända och mest magnifika amfiteatern i Rom byggdes under det första århundradet.

Circus Maximus (Rom)

Den antika rännarbanan i Rom blev känd för sina häst- och vagnkapplöpningar.

Alesia (Frankrike, första århundradet f.v.t.)

Alesia i Gallien, som försvarades av Vercingetorix, belägrade av Julius Ceasars romerska armé år 52 f.v.t.

Caracallas termer (Rom, 200-talet)

Den romerska kejsarens magnifika badanläggning byggdes under 200-talet e.v.t.

Det antika Greklands keramik

Mästerverken som skapades av grekiska keramiker under antiken är viktiga arkeologiska artefakter.

Forntida romersk infanteritaktik

Soldaterna i de romerska legionerna var den militära taktikens mästare.

Hus från antikens Grekland

Ett genomsnittligt hus i antikens Grekland hade en rektangulär, geometrisk planlösning med två våningar.

Pantheon (Rom, 2:a århundradet)

Pantheon uppfördes som ett tempel för alla de romerska gudarna under den romerska kejsaren Hadrianus regeringstid.

Romersk akvedukt och väg (antiken)

Det avancerade väg- och akveduktsystemet som täckte hela Romarriket speglade väl utvecklingen i den romerska civilisationen.

Romersk senator och hans hustru under antiken

Senatorer, medlemmar av den högsta sociala klassen i antikens Rom, bar toga med purpurröda kanter.

Romersk soldat (första århundradet f.v.t.)

Legosoldater i den antika romerska armén var välutbildade och utrustade med de allra modernaste vapen.

Slaget vid Alesia (år 52 f.v.t.)

Alesia i Gallien, som försvarades av Vercingetorix, belägrade av Julius Ceasars romerska armé år 52 f.v.t.

Titusbågen (Rom, 1:a århundradet)

Triumfbågen byggdes vid ingången till Forum Romanum för att fira minnet av kejsar Titus seger vid belägringen av Jerusalem.

Olympia (400-talet f.v.t.)

De olympiska spelen som hölls i Olympia vart fjärde år efter 776 f.v.t. gjorde staden till ett av Greklands centrum under antiken.

Added to your cart.