Robotar

Ett underhållande spel med olika vyer av rumsliga objekt.

Relaterat extramaterial

Tetraederns volym

För att beräkna volymen av en tetraeder kan vi börja med att beräkna volymen av ett prisma.

Geometriska transformationer - spegling (reflektion)

Denna animation visar geometrisk spegling, en typ av geometrisk transformation både i...

Vyer

Välj den form som visas i de olika vyerna nedan.

Ritning av en parallell linje på ett givet avstånd

Linjen e är given. Låt oss rita en linje som är parallell med linjen e och ligger 2 cm bort.

Volymens förändring

I denna 3D-scen förklaras korrelationen mellan fasta kroppars likformighet i förhållande...

Relativ position av räta linjer och plan

Denna animation visar den relativa positionen av räta linjer och plan.

Gruppering av kroppar 3.

Denna animation illustrerar olika grupperingar av kroppar genom konkreta exempel.

Spegling av en punkt i en axel

t-axeln och punkten P är givna. Låt oss rita in spegelbilden (punkt P') av punkten P i t-axeln.

Added to your cart.