Relativ position av räta linjer och plan

Denna animation visar den relativa positionen av räta linjer och plan.

Relaterat extramaterial

Koniska kroppar

Denna animation visar olika typer av koner och pyramider.

Rotationskroppar (rektangel)

Genom att rotera en rektangel runt dess symmetriaxlar eller runt dess sidor får vi olika...

Ritning av punkter på givet avstånd från en linje

Linje e är given. Rita punkten P på ett avstånd av 2 cm från linjen e.

Sofies skrivbord

Ett spel för att träna på olika vyer av komplexa objekt.

Rotationskroppar (övningsuppgift)

En övningsuppgift där vi skapar rotationskroppar.

Ritning av en 45 graders vinkel

Genom att tudela en 180 graders vinkel får vi en 90 graders vinkel. Om man tudelar denna vinkel...

Icke-orienterbara ytor

Möbiusbandet och Kleinflaskan är speciella tvådimensionella ytor med endast en sida.

Juicekartongens volym och begränsningsarea

I den här videon beräknar vi volymen och begränsningsarean hos ett rätblock, i detta fall en...

Added to your cart.