Pyrrol (C₄H₅N)

Pyrrol (C₄H₅N)

En heterocyklisk förening.

Kemi

Nyckelord

pyrrol, kväve-containingcompound, heterocyklisk förening, heteroatom, dipol, Klorofyll, Hemoglobin, porfyrin, Organisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar därmed en avgörande roll i fotosyntesen.

Hemoglobin

Ett syrebärande protein som finns i våra röda blodkroppar.

Imidazol (C₃H₄N₂)

En biologiskt och praktiskt viktig organisk förening.

Prolin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna. Dess aminogrupp och den tredje kolatomen i sidokedjan bildar en ring.

Purin (C₅H₄N₄)

En heterocyklisk aromatisk förening, vars derivat inkluderar guanin och adenin.

Pyridin (C₅H₅N)

En grundläggande heterocyklisk förening, en färglös, giftig vätska med obehaglig lukt.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterocyklisk förening vars derivat är tymin, cytosin och uracil.

Molekyler - övningsuppgift VII (Organiska kväveföreningar)

Övningsuppgifter kring gruppering och struktur av organiska kväveföreningar.

Added to your cart.