Pyridin (C₅H₅N)

Pyridin (C₅H₅N)

En grundläggande heterocyklisk förening, en färglös, giftig vätska med obehaglig lukt.

Kemi

Nyckelord

pyridin, kväve-containingcompound, heterocyklisk förening, heteroatom, dipol, giftig, pyridinring, stenkolstjära, vitamin, Organisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Anilin (C₆H₅NH₂)

Anilin är den enklaste aromatiska aminen. Dess vetenskapliga namn är fenylamin.

Bensen (C₆H₆)

Bensen är det enklaste aromatiska kolvätet.

Kovalenta bindningar i bensenmolekyler

I bensen finns sigma-bindningar samt delokaliserade pi-bindningar mellan kolatomer.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterocyklisk förening vars derivat är tymin, cytosin och uracil.

Bensoesyra (C₆H₅COOH)

Den enklaste aromatiska karboxylsyran.

Imidazol (C₃H₄N₂)

En biologiskt och praktiskt viktig organisk förening.

Naftalen (C₁₀H₈)

Det enklaste polycykliska aromatiska kolvätet.

Pyrrol (C₄H₅N)

En heterocyklisk förening.

Styren (vinylbensen) (C₈H₈)

En färglös vätska med en lukt som påminner om bensen. Polystyrens monomer.

Added to your cart.