Proteiners sekundärstruktur

Proteiners sekundärstruktur

Polypeptidkedjor består av aminosyror och förekommer i form av alfahelix eller betaflak.

Kemi

Nyckelord

protein, sekundär struktur, polypeptid, Alfahelix, Betaflak, aminosyra, peptid, peptidbindning, amidbindning, skruvgänga, veck, högerhänt, vätebindning, kemi, biologi, biokemi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Aminosyror

Aminosyror är proteinets monomerer.

Hemoglobin

Ett syrebärande protein som finns i våra röda blodkroppar.

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan regleras.

Spindeltråd, spindelnät

Spindeltrådens densitet är lägre än nylonets, men dess elasticitet är större än stålets.

Fibroin

Fibroin är ett fibrillärt protein som utsöndras av silkesmaskar.

Människans blod

Människans blod består av blodkroppar (röda, vita och blodplättar) och plasma.

Peptidbindning

Aminosyrorna som utgör proteiner hålls ihop av peptidbindningar.

Proteinstruktur

Polypeptidkedjornas struktur och uppställning påverkar proteinets spatiala struktur.

Virus

Virus består av protein samt DNA eller RNA, och de kodar infekterade celler för att tillverka fler virus.

Added to your cart.