Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

Biologi

Nyckelord

cellen, kärna, bakterie, flagell, cilium, cellvägg, plasmid, kärnmembran, cellskelett, endoplasmatiskt retikel, polysackarid, peptid, DNA, kromosom

Relaterade objekt

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Amoeba proteus

Utbredda och heterotrofa encelliga organismer med en ständigt föränderlig form som lever i sötvatten.

Digerdöden (Europa, 1347–1353)

En pandemisk sjukdom orsakad av pestbakterien Yersinia pestis. Digerdöden var en av de dödligaste infektionssjukdomarna i mänsklighetens historia.

DNA

Bärare av genetisk information i celler.

Euglena viridis

Heterotrofa och autotrofa encelliga eukaryoter som lever i sötvatten.

Paramecium caudatum (toffeldjur)

Encelliga eukaryota organismer som främst lever i sötvatten.

Added to your cart.