Polynesisk katamaran

Polynesisk katamaran

Polynesier reste långa avstånd med sina specialdesignade båtar.

Historia

Nyckelord

Polynesisk katamaran, katamaran, Polynesien, segelbåt, vattentransport, frakt, navigering, upptäckt, STILLA HAVET, ö, öar, upptäckare, fartyg, avveckling, segel, antiken, forntiden, historia

Relaterade objekt

Frågor

 • Vad håller samman de två skroven på en polynesisk katamaran?
 • I vilket hav ligger Polynesien?
 • Ange antal skrov på en typisk polynesisk katamaran.
 • Är det sant att katamaranens två skrov är parallella med varandra?
 • Vilken av följande egenskaper stämmer inte in på polynesiska katamaraner?
 • Vilken av följande regioner ligger INTE i Stilla havet?
 • Vilken av följande öar/ögrupper ligger INTE i Polynesien?
 • Är det sant att polynesiska stridskatamaraner saknade segel?
 • Hur långa var de största polynesiska katamaranerna?
 • Varifrån kom de första polynesierna (enligt den mest accepterade teorin)?
 • När skedde utvandringen från Taiwan, under vilken de första bosättarna anlände till Polynesien?
 • När började människor bosätta sig i Polynesien?
 • Vad är en katamaran?
 • Vad var den maximala hastigheten på polynesiska katamaraner?
 • Varför har fören och aktern på den polynesiska katamaranen samma form?
 • Var sitter masten på katamaraner?

Scener

Relaterade objekt

Moai (Påskön, 1500-talet)

Den lilla Stillahavsön är känd för sina monumentala stenstatyer.

Djonk

Ett segelfartyg med karaktäristiska loggertsegel som används för både militära ändamål och handelsändamål.

Mänsklig migration genom historien

Migrationen av stora människogrupper började under forntiden.

Polynesisk familjebosättning (Samoa, 1400-talet)

Arkitekturen i traditionella samoanska familjebosättningar speglar lokalbefolkningens kultur.

Quinquereme (200-talet f.v.t.)

Galärskeppet där roddarna satt placerade på flera nivåer var ett krigsskepp som användes under den hellenistiska eran.

Santa Maria (1400-talet)

Den tremastade karacken Santa Maria var skeppet som Christofer Columbus seglade under sin första expedition.

Traditionell arabisk segelbåt (sambuk)

Den största arabiska segelbåtstypen, ofta använd som handelsfartyg i Persiska viken.

Vikingatida långskepp (900-talet)

Dessa utmärkta skeppsbyggare och sjömän reste långa sträckor över både hav och floder.

Darwins legendariska resa

Darwins legendariska resa ombord på HMS Beagle spelade en avgörande roll i utvecklingen av evolutionsteorin.

Engelskt slagskepp (1700-talet)

Engelska segelfartyg var bland de bästa fartygen mellan 1600-talet och 1800-talet.

Segelfartyg

Skonare, även kallad skonert, användes främst som handelsfartyg och började byggas i Nederländerna på 1600-talet.

Geografiska upptäckter (1400–1600-talet)

De geografiska upptäckterna i början av den moderna tiden ritade om världskartan.

Added to your cart.