Peptidbindning

Peptidbindning

Aminosyrorna som utgör proteiner hålls ihop av peptidbindningar.

Kemi

Nyckelord

peptidbindning, amidbindning, dipeptid, tripeptid, polypeptid, protein, C-terminalen, N-terminal, amingrupp, karboxylgrupp, aminosyra, Glycin, Alanin, organisk sidokedja, vatten frisättning, spatial structure, proteinsyntes, enzym, Organisk kemi, biokemi, kemi

Relaterade objekt

Aminosyror

Aminosyror är proteinets monomerer.

Proteiners sekundärstruktur

Polypeptidkedjor består av aminosyror och förekommer i form av alfahelix eller betaflak.

Proteinstruktur

Polypeptidkedjornas struktur och uppställning påverkar proteinets spatiala struktur.

Alanin (C₃H₇NO₂)

En icke-polär aminosyra. L- och D-molekyler är spegelbilder av varandra.

Polymerisation av eten

Polymeriserad eten är känt som polyeten, en typ av plast.

Added to your cart.