Pentan (C₅H₁₂)

Det femte elementet i den homologa serien av alkaner. En färglös, brännbar vätska.

Relaterat extramaterial

Myrsyra (metansyra) (HCOOH)

Myrsyra är den enklaste karboxylsyran.

Isopren (2-metyl-1,3-butadien) (C₅H₈)

Syntetiskt gummi framställs genom polymerisering av isopren.

N,N-dietylpropanamid (C₇H₁₅NO)

En färglös vätska, en tertiär amid.

Dimetyleter (C₂H₆O)

En färglös gas med en typisk lukt, som framställs genom dehydratisering av metanol.

Grafit

En kristallin allotrop av grundämnet kol.

Polytetrafluoreten, teflon (C₂F₄)n

En av de bäst kända syntetiska polymererna.

Trimetylamin-N N(CH₃)₃

En tertiär amin med en karakteristisk obehaglig lukt, som förekommer i dålig mat.

Added to your cart.