Paramecium caudatum (toffeldjur)

Paramecium caudatum (toffeldjur)

Encelliga eukaryota organismer som främst lever i sötvatten.

Biologi

Nyckelord

toffel caudatum, encellig, encelliga eukaryoter, Ciliata, cellorganell, kontraktila vakuol, cilier (flimmerhår), näringsvakuol, cilium, cellmun, sötvatten, Ciliophora, djur, biologi

Relaterade objekt

Scener

Organeller

  • kontraktil vakuol - Kontraktila (sammandragande) vakuoler pumpar ut överflödigt vatten och avfall ur cellen. I sötvattenmiljö är koncentrationen av lösta ämnen inne i cytoplasman högre än utanför cellen och som ett resultat strömmar vatten från omgivningen in i cellen genom osmos. Överflödigt vatten behöver därför avlägsnas genom en energiintensiv process.
  • cellmun - Födoämnen (organiskt avfall, bakterier) hamnar i cellen via cellmunnen.
  • svalg - Födoämnen från cellmunnen hamnar här innan de absorberas genom endocytos.
  • cilier (flimmerhår) - Flimmerhårens rytmiska, koordinerade piskande rörelser ger cellen mobilitet och styr födoämnena mot svalget.
  • mikronukleus (generativ) - Innehåller cellens DNA, som utbyts under sexuell reproduktion.
  • makronukleus (vegetativ) - Styr cellens vegetativa funktioner.
  • näringsvakuol - Födoämnen i svalget absorberas genom endocytos. Födopartiklar omsluts i näringsvakuoler, där de bryts ned.

Relaterade objekt

Amoeba proteus

Utbredda och heterotrofa encelliga organismer med en ständigt föränderlig form som lever i sötvatten.

Euglena viridis

Heterotrofa och autotrofa encelliga eukaryoter som lever i sötvatten.

Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

Trögkrypare

Trögkrypare kan överleva i extrema miljöer. De kan till och med överleva i rymden.

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Det genetiska materialets uppbyggnad

Eukaryota celler, med kärnor på endast ett fåtal mikrometer i diameter, kan innehålla nästan två meter ihoplindat DNA.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Manet

Frisimmande marina nässeldjur, de tidigaste djuren med äkta cellvävnad.

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka fler virus.

Added to your cart.