Oxalsyra (etandisyra) (COOH)₂

Oxalsyra (etandisyra) (COOH)₂

Den enklaste dikarboxylsyran.

Kemi

Nyckelord

oxalsyra, etandisyra, karboxylsyra, dikarboxylsyra, karboxylgrupp, oxalater, Wöhler, Organisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Ättiksyra (etansyra) (CH₃COOH)

En av produkterna som framställs genom oxidering av etanol.

Bensoesyra (C₆H₅COOH)

Den enklaste aromatiska karboxylsyran.

Myrsyra (metansyra) (HCOOH)

Myrsyra är den enklaste karboxylsyran.

Oljesyra (cis-9-oktadekensyra) (C₁₇H₃₃COOH)

En omättad monokarboxylsyra. Molekylen innehåller dubbelbindning i cis-ställning.

Palmitinsyra (hexadekansyra) (C₁₅H₃₁COOH)

En vit, vaxartad karboxylsyra med högt kolantal.

Stearinsyra (oktadekansyra) (C₁₇H₃₅COOH)

En fast, vit substans som finns i vegetabiliska oljor och animaliska fetter.

Molekyler - övningsuppgift V (Syreföreningar)

Övningsuppgifter om syreföreningarnas gruppering och struktur.

Added to your cart.