Översvämningsskydd

Översvämningsskydd

Översvämningsskydd som vallar och diken skyddar mot översvämningsskador.

Geografi

Nyckelord

vall, fördämning, försvar, översvämning, flodslätt, översvämningsområde, höjde dammen, flodbädd, geografi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska symbolerna.

Vattenkraftverk (Hooverdammen, USA)

En enorm dammbyggnad över Coloradofloden i USA som är uppkallad efter en före detta amerikansk president.

Avsaltning av havsvatten

Avsaltningsprocessen producerar dricksvatten från havsvatten.

Deltaprojektet och Zuiderzeedammen (Nederländerna)

Nederländerna fortsätter sin flera hundra år långa kamp mot havet.

Floder och landformer

Floder spelar en viktig roll i utformningen av jordens yta. De orsakar erosion samt transporterar och avsätter sediment.

Slussens funktion

Med hjälp av slussar kan båtar färdas på floder med stora nivåskillnader.

Tidvattenkraftverk

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattennivåns dagliga fluktuation för att producera elektricitet.

Tsunami

Tsunamivågor är mycket höga vågor med en enorm destruktiv kraft.

Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

Vattenförorening

De viktigaste källorna till vattenföroreningar är industri, jordbruk och städer.

Vattenförsörjningssystem

Vattenförsörjningssystemet förser hushåll och industrier med rent och säkert dricksvatten.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Added to your cart.