Översvämningsskydd

Översvämningsskydd

Översvämningsskydd som vallar och diken skyddar mot översvämningsskador.

Geografi

Nyckelord

vall, fördämning, försvar, översvämning, flodslätt, översvämningsområde, höjde dammen, flodbädd, geografi

Relaterade objekt

Scener

Kontrollerad flodsektion

Översvämningsskydd byggs på båda sidor av floden. Den viktigaste konstruktionen av detta slag är skyddsvallarna. Under översvämningar hamnar området mellan dessa under vatten. Vid behov kan skyddsvallarna göras högre genom tillfälliga konstruktioner av sandsäckar eller flätverk av trädgrenar, fyllda med jord. Bortom skyddsvallarna finns skyddade områden som normalt inte hotas av översvämningarna.

Vatten som rinner ner från vallen fångas upp av diken och förhindrar att det sipprar över i de skyddade områdena. För att skydda mot nivåvariationer i vattenmängden byggs sommarvallar som håller vattnet inom översvämningsytan.

Översvämningsskydd

 • dike
 • skyddsvall
 • fördämning
 • flodslätt
 • sommarvall
 • översvämnings- område
 • flodbädd
 • skyddat område

Tvärsnitt

 • dike
 • skyddsvall
 • fördämning
 • flodslätt
 • sommarvall
 • översvämnings- område
 • flodbädd
 • skyddat område

Översvämning

 • förhöjd damm
 • översvämning
 • dike
 • skyddsvall
 • fördämning
 • flodslätt
 • sommarvall
 • översvämnings- område
 • flodbädd
 • skyddat område

Relaterade objekt

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska symbolerna.

Vattenkraftverk (Hooverdammen, USA)

En enorm dammbyggnad över Coloradofloden i USA som är uppkallad efter en före detta amerikansk president.

Avsaltning av havsvatten

Avsaltningsprocessen producerar dricksvatten från havsvatten.

Deltaprojektet och Zuiderzeedammen (Nederländerna)

Nederländerna fortsätter sin flera hundra år långa kamp mot havet.

Floder och landformer

Floder spelar en viktig roll i utformningen av jordens yta. De orsakar erosion samt transporterar och avsätter sediment.

Slussens funktion

Med hjälp av slussar kan båtar färdas på floder med stora nivåskillnader.

Tidvattenkraftverk

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattennivåns dagliga fluktuation för att producera elektricitet.

Tsunami

Tsunamivågor är mycket höga vågor med en enorm destruktiv kraft.

Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

Vattenförorening

De viktigaste källorna till vattenföroreningar är industri, jordbruk och städer.

Vattenförsörjningssystem

Vattenförsörjningssystemet förser hushåll och industrier med rent och säkert dricksvatten.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Added to your cart.