Osmanska soldater (1500-talet)

Osmanska soldater (1500-talet)

I den osmanska armén ingick janitsjarer (betalda krigare) och sipahier (vasallriddare).

Historia

Nyckelord

Osmanska soldaten, fotpall, Sipahi, Janitsar, turkiska, soldat, legosoldat, lans, sabel, Armé

Relaterade objekt

Frågor

 • Var började den osmanska expansionen?
 • Erövringen av vilken europeiska stad, var osmanernas långsiktiga mål?
 • När skedde belägringen av Buda (Ungern)?
 • Vilken term användes för provinserna i det osmanska riket?
 • Vad betyder termen "sipahi"?
 • Vilken militär enhet tillhörde de icke-muslimska pojkar som blivit bortförda som "blodskatt"?
 • Vad betyder termen "janitsjar" (yeniçeri)?
 • Vilken sultan etablerade de första janitsjarenheterna?
 • Vid vilken ålder började pojkarnas militärutbildning på janitsjarskolorna?
 • Vad var bestraffningen för korrupta janitsjarer?
 • Är det sant att janitsjarer oftast var bortförda icke-muslimer?
 • Är det sant att det var förbjudet för janitsjarer att röka?
 • Är det sant att de grymmaste och mest hängivna janitsjarerna varit kristna från början?
 • Vad betyder termen "devschirme"?
 • Vilken titel hade ledarna för janitsjarenheterna?
 • Vilket av följande vapen användes INTE av janitsjarer?
 • Vilken färg hade janitsjarernas flagga i början?
 • Vilka symboler fanns på janitsjarernas flagga i början?
 • Vilket plagg var INTE en del av janitsjarernas uniform?
 • Vilka var sipahierna?
 • Vilken rustning användes INTE av sipahier?
 • Vilket av följande vapen användes INTE av sipahier?
 • Vilket uttalande stämmer INTE in på sipahier?
 • Under vilken sultans regeringstid organiserades den första sipahi-militärkåren?
 • Vem var ledaren för sipahi-militärkåren?
 • Vad betyder termen "hanjar"?

Scener

Relaterade objekt

Belägringen av Belgrad (4–22 juli 1456)

Ett viktigt slag i historien om de osmansk-ungerska striderna under 1400-talet. Dess minne bevaras genom kyrkklockorna som ringer varje dag klockan 12 över...

Eldhjul

Försvararna av Egers slott uppfann ett dödligt vapen, ett vattenhjul fyllt med krut och olja, som visade sig vara effektivt mot den ottomanska armén 1552.

Osmansk sultan (1500-talet)

Ledaren för det Osmanska riket var sultanen, herre över liv och död.

Slaget vid Mohács (29 augusti 1526)

Detta förödande nederlag i kampen mot det Osmanska riket markerade slutet på en epok i Ungerns historia.

Belgrad (1400-talet)

Fästningen i Belgrad (Nándorfehérvár i medeltida Ungern) var en av de viktigaste länkarna i kedjan av ungerska gränsfästningar.

Cromwells Järnsidorna(1600-talet)

Järnsidorna var medlemmar av det kavalleri som bildades av Oliver Cromwell för att slåss för parlamentet under det engelska inbördeskriget.

Den ungerska armén på 1400-talet (kavalleri)

En av de viktigaste enheterna i Matthias I Corvinus Svarta armé var kavalleriet.

Egers slott (Ungern, 1500-talet)

Slottet i Eger fick sin slutliga form och blev en viktig del i den nya gränsfästningskedjan på 1500-talet.

Gotiskt tegelslott (Gyula, Ungern)

Ett tegelslott i sydöstra Ungern, vars äldsta delar troligen byggdes i slutet av 1300-talet.

Luta och vevlira

Den tidigaste versionen av lutan har hittats i gamla Mesopotamien.

Medeltida torn och bastioner

Fästningarnas struktur utvecklades parallellt med den militära tekniken.

Turkiskt bad (1500-talet)

En av de positiva influenserna från den osmanska invasionen i Europa var de turkiska baden.

Ukrainsk kosack (1600-talet)

Kosackerna, medlemmar i självständiga semi-militära klaner, spelade en viktig roll i Ukrainas historia.

Ungerska armén på 1400-talet (infanteri)

En av de viktigaste enheterna i Mattias I Corvinus Svarta Armé var infanteriet.

Arabisk krigare (500-talet)

En medeltida arabiska krigares viktigaste vapen var bågen och svärdet.

Slaget vid Varna (1444)

Vladislav III, kung av Ungern, stupade i det förlorade slaget mot osmanerna.

Osmansk arkitektur i Ungern (1600-talet)

Lämningar av osmansk arkitektur i Ungern inkluderar moskén Gazi Kasim Pasha i Pécs och minareten i Eger.

Added to your cart.