Öresvin

Öresvin

Öresvinet, som även kallas flasknosdelfin, är ett havslevande däggdjur som orienterar sig med hjälp av ultraljud.

Biologi

Nyckelord

Delfin, ultraljud, däggdjur, röst navigering, intelligent, ekolokalisering, djur, Ryggsträngsdjur, rovdjur, biologi

Relaterade objekt

Blåval

Ett marint däggdjur vilket är det största kända djuret som någonsin har existerat.

Dvärghästskonäsa

Fladdermöss använder ultraljud för navigering och för att jaga byten.

Däggdjurens tänder

Olika däggdjursarters tanduppsättning återspeglar djurens matvanor.

Hund

Hundar är en domesticerad underart av varg.

Hur fungerar en sonar?

Denna animation visar hur en sonar fungerar.

Kronhjort

Kronhjort är partåiga hovdjur och idisslare. Kronhjortshanar har rikt förgrenade horn.

Ljudvågors egenskaper

Denna animation demonstrerar vågors viktigaste egenskaper genom ljudvågor.

Näbbdjur

Ett däggdjur med egenskaper som är typiska för reptiler: det lägger ägg och har en kloaköppning.

Typer av vågor

Vågor spelar en viktig roll i våra liv.

Ichthyosaurie (fisködla)

Delfinliknande marina reptiler; ett bra exempel på konvergent evolution.

Karp

Sötvattensfisk som äts i många delar av världen.

TGV POS höghastighetståg

Tåget som har en färdhastighet på 320 km/h går mellan Paris och södra Tyskland.

Added to your cart.