Örat och hörselmekanismen

Örat och hörselmekanismen

Örat omvandlar vibrationer i luften till elektriska signaler som sedan bearbetas av hjärnan.

Biologi

Nyckelord

hörsel, öra, hörselorganet, sinnesorgan, uppfattning, tonotopy, mellanöra, inneröra, hörselnerv, hörselbana, hörselcentrum, Hörselbenen, Snigel, organ Corti, hörselgång, örontrumpet, trumhinna, hammare, städ, stigbygel, Reissners membran, ytteröra, stimulus, impuls, BÅGGÅNG, människa, biologi

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilken kranialnerv kallas vestibulokoklearnerven?
 • Var finns hörselbenen?
 • Vilka ljud absorberas i hörselsnäckans nedre del?
 • Det friska örat kan uppfatta ljudvågor i frekvensområdet…
 • Sant eller falskt? Ljudvågor skapar signaler i örontrumpeten.
 • Var absorberas vibrationer av lägre frekvens som genereras av djupa ljud?
 • Var bildas uppfattningen av ljud?
 • Vilket av nedanstående ben tillhör INTE hörselbenen?
 • Vilken typ av vävnad består ytterörat främst av?
 • Var finns hörselsnäckan?
 • Var i örat genereras elektriska signaler?
 • Sant eller falskt? Stigbygelns nedre del passar in i hörselnäckans ovala del.
 • Sant eller falskt? Örontrumpeten kallas också eustakiska röret.
 • Sant eller falskt? Det yttersta hörselbenet som är anslutet till trumhinnan kallas städet.
 • Sant eller falskt? Ljud av samma frekvens absorberas alltid på samma plats i hörselsnäckan.
 • Sant eller falskt? Hörselsnäckan är fylld med vätska som vibreras av stigbygeln.
 • Vad förbinder trumhålan med svalghålan?
 • Vad skiljer ytterörat från mellanörat?
 • I vilken lob ligger hörselbarken?

Scener

Hörselmekanismen

Örat

Hörselbenen

Hörselsnäckan

Cortiska organet

Tonotopi

Berättarröst

Ljud är vibrationer i luften som uppfattas av våra öron. Friska öron kan uppfatta ljudvågor med frekvenser från cirka 20 till 20 000 Hz. Detta frekvensomfång minskar ju äldre man blir eller om örat ofta exponeras för buller eller höga ljud.

Ljudvågorna skapar signaler i innerörat som överförs till hörselcentrum via hörselnerven och hörselbanan. Ljud alstras i hjärnans hörselcentrum.

Ytterörat samlar in ljudvågorna till hörselgången. Ljudvågorna sätter trumhinnan, som tillsluter hörselgången, i svängning. Vibrationen överförs sedan till innerörat genom de tre hörselbenen: hammaren, städet och stigbygeln.

Stigbygeln är inpassad i det ovala fönstret i hörselsnäckan. Basilarmembranet löper längs den översta delen i hörselsnäckan där den vänder och fortsätter i Reissners membran. Membranet delar hörselsnäckan i tre hörselgångar: scala tympani, scala media och scala vestibuli.

Hörselsnäckan är fylld med vätska som vibreras av stigbygeln. Högre ljudfrekvenser förorsakar vibration av högre frekvens i vätskan. Vibrationerna absorberas i den första delen av membranet. Vibration av lägre frekvens genereras av djupa ljud och absorberas närmare membranets spets. När vibrationer absorberas produceras en elektrisk signal som sänds till hjärnan. Ljudets tonhöjd kodas av platsen där absorption sker, detta kallas tonotopi.

De elektriska signalerna alstras i det cortiska organet. När vibrationer fortplantas inne i hörselsnäckan trycker tektorialmembranet mot hårcellerna som sitter på basilarmembranets yta. När håren böjs alstras en signal i cellen. Det cortiska organet omvandlar på det här sättet vibrationerna till elektriska signaler som sänds till hjärnan via hörselnerven och sedan in i hjärnans hörselcentrum via hörselgången. Slutligen produceras en känsla av ljud i hjärnbarken.

Relaterade objekt

Nervcell, nervvävnad

Nervceller är celler specialiserade på att sända elektriska signaler.

Muskelvävnad

Det finns tre typer av muskelvävnader i den mänskliga kroppen: skelettmuskulatur,...

Djup ventrombos och lungemboli

Blodproppar som bildas i benens djupa vener kan orsaka lungemboli med dödlig utgång om de...

Människans tänder

Människan har fyra typer av tänder: framtänder, hörntänder samt främre och bakre kindtänder.

Människokroppen (kvinna)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Do we become what we eat?

The lesson presents the components of a healthy diet.

Äta hälsosamt

Människokroppens sammansättning, funktion och uthållighet samt hur man mår är kraftigt beroende...

Smärtreflex

Smärtreflexen är en automatisk reaktion på ett potentiellt skadligt stimuli.

Added to your cart.