Omkrets, area, begränsningsarea och volym

I denna animation visas formlerna för att beräkna figurers omkrets och area samt kroppars begränsningsarea och volym.

Relaterat extramaterial

The Cartesian and the polar coordinate system

Practise how to define a specific location using coordinate systems.

Ritning av parallella linjer - Lösning 1

Låt oss rita linjen g så att den är parallell med linjen e och passerar genom punkten P.

Prismor

Denna animation visar flera olika typer av prismor, både rätvinkliga och sneda.

Geometriska transformationer – rotation

Denna animation visar geometrisk rotation, en form av geometrisk transformation både i...

Volym och begränsningsarea (övningsuppgift)

En övning i volym och begränsningsarea på kroppar som skapas från en kub.

Cylindriska kroppar

Denna animation visar olika typer av cylindriska kroppar samt deras mantelytor.

Geometriska transformationer – translation

Denna animation visar geometrisk translation (parallellförflyttning) i plan och rum.

Gruppering av kroppar 3.

Denna animation illustrerar grupperingar av olika kroppar genom exempel.

Added to your cart.