Omkrets, area, begränsningsarea och volym

I denna animation visas formlerna för att beräkna figurers omkrets och area samt kroppars begränsningsarea och volym.

Relaterat extramaterial

Rätblock (övningsuppgifter)

Rätblockets kanter, diagonaler och sidoytor kan identifieras genom dess hörn.

Juicekartongens volym och begränsningsarea

I den här videon beräknar vi volymen och begränsningsarean hos ett rätblock, i detta fall en...

Tetraederns volym

För att beräkna volymen av en tetraeder kan vi börja med att beräkna volymen av ett prisma.

Sfärens area (illustration)

Sfärens yta består av en mängd punkter som befinner sig på samma avstånd från en given punkt.

Rätblockens gruppering

Denna animation visar rätblockets olika typer genom vardagsföremål.

Lutningsvinkeln mellan räta linjer och plan

Denna animation visar lutningsvinkeln mellan räta linjer och plan i olika positioner.

Ritning av en 60 graders vinkel

För att rita en 60 graders vinkel använder vi oss av en liksidig triangel.

Mätning av katedralens höjd

Nu ska vi mäta höjden på denna katedral med hjälp av en vinkelhake och lite matematik.

Added to your cart.