Ollonborre

Ollonborre

Ollonborren är en vanligt förekommande insekt i Europa. Larverna kallas ˝fettpölsa˝och är stora skadegörare.

Biologi

Nyckelord

Ollonborre, skalbagge, fullständig metamorfos, skalbaggar, slitskydd grub, hårt yttre vinge, artropod benet, kitin skikt, kitin, buken, thorax, djur, insekt, leddjur, Insekter, biologi

Relaterade objekt

Scener

Ollonborre

Ollonborren är en vanligt förekommande insekt i Europa. Dess genomsnittliga längd varierar mellan 2,5-3 cm. Både hanar och honor har antenner men de skiljer sig åt i antalet lameller på antennerna: honor har sex stycken medan hanar har sju.

Anatomi

 • huvud
 • mellankropp
 • bakkropp
 • täckvingar
 • ben
 • bitande mundelar - Dessa mundelar har utvecklats från benen och är den tidigaste typen av käkdelar hos insekter. Deras funktion är oftast att skära eller mala sönder maten.
 • antenner - Kemiska sinnesorgan genom vilka hanar kan upptäcka feromoner hos honor.

Precis som hos andra insekter, består kroppen av tre huvuddelar: huvud, mellankropp och bakkropp.

huvudet finns antenner som fungerar som kemiska sinnesorgan, bitande mundelar och fasettögon. På mellankroppen finns tre par ben och två par vingar. Täckvingarna (elytra) är täckta med kitinskal och tjänar som skydd, medan flygvingarna är membranvingar och används för flygning.

Inre organ

 • hjärna - Hjärnan består av ett par ganglier. Den spelar en viktig roll vid behandlingen av information från ögonen och antennerna. Hjärnan styr även funktionerna i resten av nervsystemet. Den innehåller neurosekretoriska celler, nervceller som utsöndrar juvenila hormoner väsentliga för insektens utveckling i dess olika levnadsstadier.
 • nervsträng - Nervsträngen utgår från hjärnan och löper längs bakkroppen. Den innehåller nervcellskroppar som är sammanfogade med knippen av nervfibrer.
 • könsorgan - Insekter har separata kön: manliga könsorgan producerar spermier, medan kvinnliga könsorgan producerar ägg.
 • hjärta med flera kammare - Insekter har ett öppet cirkulationssystem fyllt med hemolymfa. Den cirkuleras genom dorsalkärlen som sträcker sig längs nästan hela kroppen och rinner ut till kroppshålor vid huvudet. Hemolymfan hamnar åter i dorsalkärlen genom öppningar längs dess sidor. Dess funktion är att transportera näringsämnen och avfall. Hemolymfan transporterar inte andningsgaser, det görs av trakésystemet.
 • salivkörtlar - Saliven fuktar födan och dess enzymer börjar bryta ned den.
 • förmage - Används för att lagra och mjuka upp maten innan den spjälkas.
 • magsäck - Muskelmagen, som matsäcken också kallas hos insekter, innehåller kitintänder som maler sönder födan.
 • blindtarmar - Bidrar till att öka tarmens absorberingsyta och möjliggör en mer effektiv matsmältning och ett mer effektivt upptag av näringsämnen.
 • malpighiska kärl - Malpighiska kärlen utgör insekternas utsöndringssystem. Kärlen filtrerar hemolymfan som fyller kroppshålorna och släpper filtratet in i tarmen. Där tas de nyttiga näringsämnena (vatten, socker, osv.) upp och hamnar återigen i hemolymfan där avfall och farliga ämnen utsöndras.
 • tjocktarm - Malpighiska kärlen filtrerar hemolymfan och släpper filtratet in i blindtarmen. Här tas de nyttiga näringsämnena (vatten, socker, osv.) upp och hamnar återigen i hemolymfan där avfall och farliga ämnen utsöndras och lämnar kroppen via anus.

Fettpölsa

 • ben
 • antenner
 • bitande mundelar - Den tidigaste typen av käkdelar hos insekter. Deras funktion är oftast att skära eller mala sönder maten. Med hjälp av dessa orsakar larven, som också kallas fettpölsa, stora skador inom jordbruket genom att de äter växternas rötter.

Ollonborrens larver kallas ”fettpölsa” och är stora skadegörare. De utvecklas i jorden och livnär sig på växternas rötter. Beroende på klimatet, utvecklas larven till puppa under sommaren på sitt tredje till femte levnadsår. Efter sex veckor kommer en vuxen ollonborre fram ur puppan, övervintrar i jorden och arbetar sig sedan upp till ytan i april eller maj.

Animation

 • huvud
 • mellankropp
 • bakkropp
 • täckvingar
 • ben
 • bitande mundelar - Dessa mundelar har utvecklats från benen och är den tidigaste typen av käkdelar hos insekter. Deras funktion är oftast att skära eller mala sönder maten.
 • antenner - Kemiska sinnesorgan genom vilka hanar kan upptäcka feromoner hos honor.
 • ben
 • antenner
 • bitande mundelar - Den tidigaste typen av käkdelar hos insekter. Deras funktion är oftast att skära eller mala sönder maten. Med hjälp av dessa orsakar larven, som också kallas fettpölsa, stora skador inom jordbruket genom att de äter växternas rötter.

Berättarröst

Ollonborren är en vanligt förekommande insekt i Europa. Dess genomsnittliga längd varierar mellan 2,5-3 cm. Både hanar och honor har antenner men de skiljer sig åt i antalet lameller på antennerna: honor har sex stycken medan hanar har sju.

Ollonborrens larver kallas ”fettpölsa” och är stora skadegörare. De utvecklas i jorden och livnär sig på växternas rötter. Beroende på klimatet, utvecklas larven till puppa under sommaren på sitt tredje till femte levnadsår. Efter sex veckor kommer en vuxen ollonborre fram ur puppan, övervintrar i jorden och arbetar sig sedan upp till ytan i april eller maj.

Precis som hos andra insekter, består kroppen av tre huvuddelar: huvud, mellankropp och bakkropp.

huvudet finns antenner som fungerar som kemiska sinnesorgan, bitande mundelar och fasettögon. På mellankroppen finns tre par ben och två par vingar. Täckvingarna (elytra) är täckta med kitinskal och tjänar som skydd, medan flygvingarna är membranvingar och används för flygning.

Relaterade objekt

Ekoxe

Genom ekoxen kan vi lära oss om insekternas muskelfunktion, flygmekanism och fortplantning.

Olika typer av metamorfos

Baserat på deras livscykel, kan insekter genomgå tre olika metamorfoser: gradvis, ofullständig eller fullständig.

Honungsbi

Honungsbin producerar söt och näringsrik honung.

Kålfjäril

Kålfjärilen är en vanlig fjärilsart genom vilken vi kan studera fjärilars anatomi.

Palingenia longicauda

Denna dagsländas larv tillbringar de tre första åren av sitt liv i vatten. Dagsländans vuxna liv varar endast en dag och den används uteslutande till parning.

Röd skogsmyra

Ett myrsamhälle består av en drottning, hanar och arbetare.

Chilensk fiolspindel

Den chilenska fiolspindelns giftiga bett utgör ett allvarligt hot mot människors hälsa.

Flodkräfta

En stor sötvattenskräfta som är vanlig i Europa.

Korsspindel

Animationen visar korsspindelns anatomi.

Mångfalden av ljuskänsliga organ

Flera liknande, men av varandra helt oberoende, typer av ljuskänsliga ögon har utvecklats genom konvergent evolution.

Rödknäad fågelspindel

En av de mest kända spindelarterna, den hålls ofta som husdjur. Dess bett är inte dödligt för människor.

Spindeltråd, spindelnät

Spindeltrådens densitet är lägre än nylonets, men dess elasticitet är större än stålets.

Trögkrypare

Trögkrypare kan överleva i extrema miljöer. De kan till och med överleva i rymden.

Added to your cart.